Aktuální termíny kurzů

Před přihlášením se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky s nimi vyslovujete souhlas. Vaše PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.

Práce s textem na 1. stupni

čtenářská gramotnost prakticky

1 210 Kč
ČJ

23. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

putování vějířAkce je vhodná pro všechny učitele prvního stupně ZŠ. Webinář je veden ryze prakticky, získáte zásobník námětů pro práci s textem pro žáky 1. - 5. tříd. Dozvíte se a vyzkoušíte si, jak tvořivě a smyslupně pracovat s textem.

Účastníci obdrží zdarma pomůcku Tvořivé dílny čtení v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Využití formativního hodnocení a učení.
 • Vrstevnické učení a předučení (motivace a podněcování k učení).
 • Metody kritického myšlení formou: výroků, rybí kosti, Vennova diagramu, metody I.N.S.E.R.T. 
 • Propojení prvků slohových, komunikačních a literárních s gramatickým učivem jednotlivých ročníků prvního stupně.
 • Praktické ukázky.

 

Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ (webinář)

hudební inspiromat pro školní rok 2024/2025

1 380 Kč
HV

24. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

Jakub Kacar

Na webináři se můžete těšit na ryze praktické náměty a hravé aktivity do výuky hudební výchovy. Je vhodný pro učitele vyučující HV na II. stupni ZŠ (případně učitelům HN - 4. a 5. ročník nebo vyučujícím HV na SŠ), kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s žáky užít. Tentokrát je webinář zaměřen na materiály využitelné v následujícím školním roce. Ať už se jedná o slavná výročí, hudební události či výzvy aktuální doby, všechny materiály budou připraveny pro činnostní pojetí výuky HV.

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem (nahrávky, videa, notový zápis)
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb a práce s nimi
 • hudební kvízy a práce s nimi
 • instrumentální a rytmické činnosti (s nástroji i bez nástrojů)
 • vokální činnosti
 • hudební reálie

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Seminář je veden s respektem k práci učitele na druhém stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení.

M

24. 9. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v ceně 185 Kč.

Na webináři se budeme zabývat zejména tématy:

 • Názorná představa o čísle.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku.
 • Činnostní formy práce s číselnou osou.
 • Didaktická pomůcka nuly a číslice.
 • Pomůcka Papírové peníze.
 • Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh. Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

hudební inspiromat pro školní rok 2024/2025

1 380 Kč
HV

25. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

Jakub Kacar

Na webináři se můžete těšit na ryze praktické náměty a hravé aktivity do výuky hudební výchovy. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ (případně učitelům HN - 1. a 3. ročník), kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s žáky užít. Tentokrát je webinář zaměřen na materiály využitelné v následujícím školním roce. Ať už se jedná o slavná výročí, hudební události či výzvy aktuální doby, všechny materiály budou připraveny pro činnostní pojetí výuky HV.

Součástí webináře budou drobné hry a činnosti, které lze využít napříč výukou učitele 1. stupně i mimo výuku hudební výchovy. (např. ranní rozcvičky, komunitní kruhy aj.)

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem (nahrávky, videa, notový zápis)
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb a práce s nimi
 • hudební kvízy a práce s nimi
 • instrumentální a rytmické činnosti (s nástroji i bez nástrojů)
 • vokální činnosti
 • hudební reálie

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení.

AJ

25. 9. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

webinář

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny angličtináře působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení AJ I v ceně 185,-.

Na akci zazní zejména:

 • jak trénovat správnou výslovnost anglických slov
 • tvorba a obměna krátkých vět  - vzájemná komunikace mezi dětmi
 • člen neurčitý a podstatné jméno
 • tvorba množného čísla, numbers
 • člen určitý
 • zájmena it, they - náhrada za podstatná jména
 • role písniček ve výuce jazyka
 • procvičování slovní zásoby
 • tvary slovesa být  - zkrácené tvary

 

M

26. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro učitele matematiky působící na 1. stupni ZŠ, asistenty pedagoga či osoby věnující se doučování. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Geometrie ve 4. a 5. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní výuku geometrie ve 4. a 5. ročníku.
 • Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.
 • Rozvoj geometrických představ.
 • Základní útvary v rovině a prostoru, geometrické výpočty.
 • Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.
 • Popis geometrických náčrtů a nákresů.
 • Hry a činnosti k upevnění geometrických pojmů.
 • Osově souměrné útvary.
 • Základní pravidla rýsování.

Jak se stát spokojeným partnerem

aneb co skrývá partnerova duše

480 Kč

2. 10. 2024, zahájení v 20:00

2 vyučovací hodiny

WEBINÁŘ

Rodiče

Anotace:

Přejete si mít zdravý vztah nebo rodinu, kde se oba partneři cítí spokojení? V tomto webináři se zaměříme jak na hlubší poznání role partnera, tak především na klíčové nevědomé síly a zákonitosti, které určují kvalitu vztahu a to, jak se v něm partneři cítí. Ukážeme si hlavní úskalí partnerství/manželství a povíme si, co můžeme jako partneři udělat, abychom se my i náš partner spolu cítili šťastní a spokojení. Nabízíme Vám 90 minut, které změní váš partnerský život.

Všichni absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.

2. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Lektorka webináře si klade za cíl seznámit účastníky s některými aktivitami, které se jí osvědčily při výuce dětí (zejména mladšího školního věku) a dětí s individuálními vzdělávacími potřebami. Jsou to kineziologická cvičení a další techniky a činnosti pro rozvoj pozornosti, soustředění, vnímání a schopnosti učit se a tvořit.

Na webináři se například dozvíte:

 • co jsou to kineziologická cvičení
 • co jsou to kanály vnímání a proč je užitečné je znát
 • jak zjistit jaký jsme studijní typ
 • jak aktivovat využívání obou mozkových hemisfér

Webinář je vhodný pro všechny pedagogy. Je užitečné vědět, že kineziologická cvičení nejsou vázána na žádný věk. 

Čtenářské dílny na ZŠ (webinář)

Čtenářské dílny a čtenářské lekce v 1. a 2. třídě

1 210 Kč
ČJ

3. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

putování vějířAkce je vhodná pro všechny učitele působící v 1.-3. ročníku ZŠ. Webinář s inspirativním seznámením postupu zavádění dílen čtení do běžné výuky a vedení čtenářských lekcí v 1. a 2. třídě. Ukážeme si techniky čtení s nečtenáři, a jak z dětí efektivně udělat aktivní čtenáře. Dozvíte se, kdy začít v první třídě ve formátu představení knihy v kruhu, ukážeme si možnosti vyvození pravidel dílny čtení, jaké jsou záznamy čtenářských zážitků a jejich sdílení s ostatními. Rozebereme možné problémy a úskalí, se kterými se může vyučující setkat.

Na akci zazní zejména:
 • postupné zavádění dílen čtení do výuky ve formátu představení knihy v kruhu
 • efektivní vedení dílen čtení a čtenářských lekcí u malých dětí - základní body a úskalí, možnosti vyvození pravidel
 • přínos dílen čtení u malých dětí
 • čtenářské dovednosti, které můžeme rozvíjet u dětí mladšího školního věku
 • modelové lekce, osvědčené metody, ukázka grafického záznamu čtenářských zážitků
 • rozdíl mezi dílnou čtení a čtenářskou lekcí - základní principy
 • tipy a triky v hodinách čtení
 • inspirace na dětské knihy a zajímavá online prostředí

 

1 210 Kč
V

7. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, konkrétně se bude zabývat činnostními postupy v rámci vlastivědy 4. a 5. ročníku.

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní učení - zásady.
 • Aktivity, hry a pomůcky používané při činnostním učení (kartičky, kolečka, ...).
 • Vlastivědné pojmy,
 • Orientace na mapě a práce s ní.
 • Přiblížení dějepisných událostí.
 • Práce s textem.
 • Využití metod krit. myšlení v rámci vlastivědy.

Slovo a jeho stavba

a pravopis ve 4. a 5. ročníku

1 210 Kč
ČJ

8. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 5 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ.
 • Části slova – kořen, předpona, přípona, koncovka. Slova příbuzná. Tvoření slov. 
 • Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene. Zdvojené souhlásky.
 • Přídavná jména odvozená příponou –ský.  
 • Předpony s-, z-, vz-. Předložky s, z. 
 • Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. 
 • Didaktické hry individuální i skupinové. Různé formy práce a činností.

Emoční a sociální potřeby dítěte (webinář)

webinář nejen pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

8. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Webinář seznamuje se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o základních aspektech výchovy a vzdělávání dítěte a zároveň si je prakticky zařadí do již existujících zkušeností. Osvojí si užitečné a praktické metody a techniky, získají tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak žáky pozitivně motivovat ke vzdělávání
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci

Lektor jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro zdravý vývoj jedince. Webinář je určen primárně předškolním pedagogům a učitelům 1. stupně ZŠ, přínosný může být ale i pro další pedagogické pracovníky či asistenty i pro širokou veřejnost. 

9. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Zajímá Vás, jak dětem můžeme pomoci v rámci hodin VV při přípravě na talentové zkoušky na školy s výtvarným zaměřením? Chtěli byste vědět, jak vést žáky 2. stupně ZŠ k posunu ve výtvarném projevu? Nejen k tomu Vám předáme náměty na tomto webináři. Jeho cílem je představit jednoduché a bezpečné možnosti kreslení a malování podle skutečnosti včetně seznámení s principy perspektivy ve výtvarné výchově. Předkládá náměty elementárních cvičení na zrakové vnímání a motivuje k zapojení těchto cvičení uzpůsobených k věku a schopnostem dětí do výuky po celou dobu školní docházky.

Obsah akce:

 • Elementární cvičení na zrakové vnímání
 • Cvičení na koordinaci ruky a očí
 • Postupy ukazující jak jednoduše začít kreslit podle skutečnosti
 • Pomůcky a vychytávky
 • Jednoduché seznámení s principy perspektivy přiměřené věku dětí
 • Linie – stín – plocha
 • Předměty – zátiší – krajina – lidské tělo
 • Příprava na talentové zkoušky na školy výtvarného zaměření

Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

1 210 Kč
ČJ

10. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
 • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
 • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 

Čtenářské dílny na ZŠ (webinář)

Čtenářské dílny a lekce na 1. stupni

1 210 Kč
ČJ

14. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

putování vějířAkce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. 

Na akci zazní zejména:

 • Rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě, motivace pro celoživotní učení.
 • Rozdíl mezi čtenářskou lekcí a dílnou čtení.
 • Projektivní metoda (slouží i jako ped. diagnostika).
 • Metody čtenářské gramotnosti a práce s textem (včetně odborného).
 • Záznamy z přečteného textu, vhodné náměty, ukázky a materiály.
 • Využití formativního hodnocení a učení, vrstevnické učení a předučení.
 • Praktické ukázky.