Hlavní menu

Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Kresba barevnými suchými pastely

Číslo akce: 2022-001 LŠ
Termín: 4. 7. 2022, 5. 7. 2022, 6. 7. 2022, 7. 7. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa
Cena: 7 350 Kč

2020 SudislavNabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde vybrat a absolvovat jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo tento kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Praktické zvládnutí základů kresby se suchými pastely. Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné kresby pastelem.

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.

Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. Metodická inspirace a nápady pro práci s dětmi pro pedagogy i rodiče.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. 

Cílová skupina: 

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby pastely. Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.

Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Školní systemické konstelace

LETNÍ ŠKOLA - JAK NEVYHOŘET A STÁT SE AUTORITOU

Číslo akce: 2022-002 LŠ
Termín: 4. 7. 2022, 5. 7. 2022, 6. 7. 2022, 7. 7. 2022
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa
Cena: 7 350 Kč

2020 Sudislav

Nabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde zvolit absolvovat tento jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Do škol přichází stále více problémových žáků. Učitelům přibývá práce a na „kantořinu“ je čím dál méně času. Aktivní ochrana před vyčerpáním, vyhořením a pocity marnosti je v tomto čase důležitější, než kdy předtím. 

S problémy souvisejícími s vyhořením nebo nedostatečnou autoritou se dnes potýká mnoho lidí. Kurz je otevřen i zájemcům jiných profesí.

Systemická pedagogika přináší potřebné informace a nadhled. Umožňuje poznat hlubší příčiny problémů, nalézt řešení a obnovit porušenou rovnováhu.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-005 LŠ
Termín: 25. 7. 2022, 26. 7. 2022, 27. 7. 2022, 28. 7. 2022
Lektor: Ing. Jitka Moulisová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 350 Kč

Intenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu.

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

 

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení).

Přijeďte získat nové informace a dobře si zacvičit.

Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-006 LŠ
Termín: 25. 7. 2022 14:30, 26. 7. 2022 14:30, 27. 7. 2022 14:30, 28. 7. 2022 14:30
Lektor: Helena Škopková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 350 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení ČJ ve 4. a 5. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

Činnostní učení Aj ve výuce 3. – 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-007 LŠ
Termín: 25. 7. 2022, 26. 7. 2022, 27. 7. 2022, 28. 7. 2022
Lektor: Mgr. Lucie Tereková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 350 Kč

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3. - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou pro začátečníky i pokročilé (Dry Brush)

Číslo akce: 2022-003 LŠ
Termín: 25. 7. 2022, 26. 7. 2022, 27. 7. 2022, 28. 7. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 350 Kč

2018 Velehrad

Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé, kresba tužkou, uhlem, bílou křídou.

Kurz Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou pro začátečníky i pokročilé je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kresby. 

Absolventům kurzu Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou nabízíme navíc možnost volby techniky Dry Brush (malba suchým štětcem černou olejovou barvou, kdy výsledný obraz vypadá jako kresba, ale má stálost olejové malby.).  Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "DRY BRUSH" a po přihlášení kontaktují lektorku. Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku. 

Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie. Techniky výtvarné práce s uhlem a bílou křídou.

Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti využití ve škole. Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání.

Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním nebo dalším krokem do světa výtvarných technik.

Cílová skupina:
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Metodika a praktická výuka ICT na ZŠ

Číslo akce: 2022-011 LŠ
Termín: 8. 8. 2022 14:30, 9. 8. 2022 14:30, 10. 8. 2022 14:30, 11. 8. 2022 14:30
Lektor: Aleš Liber
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 7 350 Kč

LiberTento kurz je určen pro všechny vyučující ICT, kteří stále hledají optimální způsob pro zabezpečení prezenční i distanční výuky na škole.

Ukážeme si vzorové sestavení tematického plánu pro předmět ICT na I. a II. stupni, v návaznosti na RVP a nový vzdělávací koncept Strategie 2030+.

Kurz vede lektor se 40 letou praxí v oboru IT a bohatými zkušenostmi s výukou informatiky na ZŠ. 

 

 

Tvořivé metody ve výuce VV

Malba akrylovými (olejovými) barvami na plátno

Číslo akce: 2022-008 LŠ
Termín: 8. 8. 2022, 9. 8. 2022, 10. 8. 2022, 11. 8. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 7 350 Kč

2019 Písek

Praktické zvládnutí základů malby akrylovými barvami pro začátečníky i pokročilé. Kurz Malby akrylovými barvami je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu budou pokračovat tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti. Vpřípadě zájmu o přístup pro pokročilé prosím konzultujte tuto možnost předem s lektorkou, připraví Vám vhodné předlohy.

Absolventům kurzu Malby akrylovými barvami nabízíme navíc možnost volby techniky Malba olejovými barvami. Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "OLEJ" a po přihlášení kontaktují lektorku. Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku.

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy... Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. 

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. 

Cílová skupina: 

  • Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami.
  • Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat. 
  • Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
  • Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
  • Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-013 LŠ
Termín: 8. 8. 2022, 9. 8. 2022, 10. 8. 2022, 11. 8. 2022
Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 7 350 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie v 1. - 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 185 Kč.  Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Činnostní učení Čj v 1. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-009 LŠ
Termín: 8. 8. 2022, 9. 8. 2022, 10. 8. 2022, 11. 8. 2022
Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 7 350 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 370 Kč a příručky Metodika činnostního učení v přípravném období a metodika čtení s porozuměním v 1. ročníku v celkové ceně 80 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

Systemická pedagogika

LETNÍ ŠKOLA - JAK NEVYHOŘET A STÁT SE AUTORITOU

Číslo akce: 2022-010 LŠ
Termín: 8. 8. 2022 14:30, 9. 8. 2022 14:30, 10. 8. 2022 14:30, 11. 8. 2022 14:30
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 7 350 Kč

2019 Písek

 

Do škol přichází stále více problémových žáků. Učitelům přibývá práce a na „kantořinu“ je čím dál méně času. Aktivní ochrana před vyčerpáním, vyhořením a pocity marnosti je v tomto čase důležitější, než kdy předtím. 

S problémy souvisejícími s vyhořením nebo nedostatečnou autoritou se dnes potýká mnoho lidí. Kurz je otevřen i zájemcům jiných profesí.

Systemická pedagogika přináší potřebné informace a nadhled. Umožňuje poznat hlubší příčiny problémů, nalézt řešení a obnovit porušenou rovnováhu.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-012 LŠ
Termín: 8. 8. 2022 14:30, 9. 8. 2022 14:30, 10. 8. 2022 14:30, 11. 8. 2022 14:30
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 7 350 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-020 LŠ
Termín: 16. 8. 2022, 17. 8. 2022, 18. 8. 2022, 19. 8. 2022
Lektor: Ing. Jitka Moulisová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 7 350 Kč

Intenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu.

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

 

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení).

Přijeďte získat nové informace a dobře si zacvičit.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Pastelky a akvarelové pastelky (akvarelové barvy)

Číslo akce: 2022-014 LŠ
Termín: 16. 8. 2022, 17. 8. 2022, 18. 8. 2022, 19. 8. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 7 350 Kč

Kalová Velehrad 2021Praktické zvládnutí techniky kresby pastelkami a akvarelovými pastelkami metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé. 

Kurz Pastelky a akvarelové pastelky je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby pastelkami (akvarelovými pastelkami). Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu budou pokračovat tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti. Vpřípadě zájmu o přístup pro pokročilé prosím konzultujte tuto možnost předem s lektorkou, připraví Vám vhodné předlohy.

Absolventům kurzu Pastelky a akvarelové pastelky nabízíme navíc možnost volby techniky Malba akvarelovými barvami. Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "AKVAREL" a po přihlášení kontaktují lektorku. Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku.

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy... Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. 

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. 

Cílová skupina: 

  • Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.
  • Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby pastelkami budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.
  • Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu. 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Cesta kolem světa

Číslo akce: 2022-015 LŠ
Termín: 16. 8. 2022, 17. 8. 2022, 18. 8. 2022, 19. 8. 2022
Lektor: Mgr. Jarmila Šiřická, Mgr. Jakub Kacar
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 7 350 Kč

2020 OlomoucKurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ. Je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. Hudební aktivity lektoři tentokrát ochutí kořením z celého světa.

Ukážeme si i některé netradiční formy práce a doprovodných nástrojů (cachon, drumben, boomwhackers).

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 1. stupně ZŠ, případně učitele HV v 6  a 7. třídách, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s dlouholetou praxí. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Účastníci obdrží zdarma publikaci Malá didaktika činnostního učení. 

« předchozí 1 2 3 další »