Hlavní menu

Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-025
Termín: 25. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Jak být autoritou - seminář z cyklu Systemická pedagogika

Číslo akce: 2022-049
Termín: 25. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Café Práh Brno, Ve Vaňkovce 1
Cena: 980 Kč

2020 SudislavCítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (4 hod.)

Prvky jógy a relaxace ve výuce TV i běžném životě učitele

Číslo akce: 2022-040
Termín: 26. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Michaela Vejrostová
Místo: Centrum Do sebe Brno, Fanderlíkova 70
Cena: 980 Kč

Cítíte se unavení? Potřebujete na chvíli zastavit a nadechnout se? Chcete udělat něco pro sebe a pro své zdraví? Nebo hledáte moderní náplň do hodin TV a tělovýchovných chvilek? Pak je tu pro Vás tento praktický kurz.
Nabízí možnost dobře si zacvičit, protáhnout se, celkově relaxovat a odpočinout si. Ale především otevírá cestu k modernímu způsobu výuky TV s využitím aktivních prvků a cviků z jógy vedoucích k rozhýbání a uvolnění těla a jeho propojení s dechem. Celková skladba působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-026
Termín: 28. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Tvořivé aktivity a hry ve výuce Aj na 1. stupni ZŠ

Číslo akce: 2022-029
Termín: 31. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Ludmila Chudobová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Přinášíme vám náměty a tipy pro online výuku angličtiny. Kurz jsme uzpůsobili současným potřebám pedagogů. Reagujeme tak na vaše žádosti o tipy pro distanční výuku. Uvedené aktivity využijete pro výuku AJ na celém 1. stupni ZŠ.

V rámci semináře budou představeny tipy a hry pro synchronní i asynchronní efektivní a interaktivní výuku jazyků zcela nenáročnou na přípravu učitele. Bude veden v českém jazyce, jednotlivé aktivity budou představeny v angličtině. Budete mít možnost vyzkoušet si všechny aktivity z pozice žáka.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ.  Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Činnostní učení na 1. stupni ZŠ

Webinář

Číslo akce: 2022-053
Termín: 7. 2. 2022 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Na základě dlouhodobých požadavků našich absolventů jsme pro vás připravili kurz, který je jakýmsi úvodem do činnostního učení. Přináší základní východiska a hlavní principy tohoto způsobu výuky, ale také praktické ukázky jejich aplikace v různých předmětech. Jde o mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Tento způsob výuky Vám umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. 

Nevíte si rady s tím, jak se postavit k chybě a práci s ní, nebo jak uchopit hodnocení a sebehodnocení? I na tyto otázky si odpovíme! 

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma některou naši pomůcku v elektronické podobě.

Emoční a sociální potřeby dítěte

Číslo akce: 2022-044
Termín: 8. 2. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Webinář seznamuje se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o základních aspektech výchovy a vzdělávání dítěte a zároveň si je prakticky zařadí do již existujících zkušeností. Osvojí si užitečné a praktické metody a techniky, získají tipy a podněty:

  • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
  • Jak žáky pozitivně motivovat ke vzdělávání
  • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci

Lektor jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro zdravý vývoj jedince. Webinář je určen primárně předškolním pedagogům a učitelům ZŠ, přínosný může být ale i pro další pedagogické pracovníky či asistenty i pro širokou veřejnost. 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-056
Termín: 8. 2. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2022-054
Termín: 10. 2. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů pro práci se slovesy, přídavnými jmény a osvojení správného pravopisu shody přísudku s podmětem. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Metodika ICT pro učitele ZŠ

Práce s tabulkovým editorem Excel

Číslo akce: 2022-031
Termín: 14. 2. 2022 16:00, 21. 2. 2022 16:00
Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Jako jedni z prvních Vám přinášíme ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na digitální technologie, které mají za cíl přímo podpořit učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučující, kteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky. I s takovou základní úrovní znalostí lze jistě v běžném životě vystačit, ale pokud mají být v budoucnu dig. technologie trvalou a nedílnou součástí výuky každého předmětu (humanitního i technického zaměření), pak je bezpochyby ten správný čas, posunout se v těchto dovednostech min. o stupeň výš. Neboť na všechny vyučující na ZŠ budou v budoucnu kladeny poměrně vysoké nároky na jejich digitální zdatnost.
Bude třeba, aby dokázali program vyučovací hodiny nejen v tomto prostředí dobře připravit, ale také úspěšně realizovat. Což ovšem předpokládá vyšší znalosti, a to jak samotné používané aplikace, tak i možností a vlivu okolního prostředí na funkčnost .Tedy nastavení parametrů aplikací, vlastností OS Windows, uživatelských účtů, možnosti sdílených složek atd.

Připravený cyklus webinářů bude pracovat se základními progamy OS Windows. Toto je první webinář cyklu a bude zaměřen na práci s textovým editorem - MS Excel 2021. Webinář se skládá vždy ze dvou samostatných částí, každá s dotací 90 minut, následujících s týdenním intervalem, den a čas konání jsou stejné.

Jak být autoritou - webinář z cyklu Systemická pedagogika

Číslo akce: 2022-042
Termín: 15. 2. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

2020 SudislavCítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

Tvořivé aktivity a hry ve výuce Aj na 1. stupni ZŠ

Číslo akce: 2022-048
Termín: 16. 2. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Ludmila Chudobová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 890 Kč

Přinášíme vám náměty a tipy pro online výuku angličtiny. Kurz jsme uzpůsobili současným potřebám pedagogů. Reagujeme tak na vaše žádosti o tipy pro distanční výuku. Uvedené aktivity využijete pro výuku AJ na celém 1. stupni ZŠ.

V rámci semináře budou představeny tipy a hry pro synchronní i asynchronní efektivní a interaktivní výuku jazyků zcela nenáročnou na přípravu učitele. Bude veden v českém jazyce, jednotlivé aktivity budou představeny v angličtině. Budete mít možnost vyzkoušet si všechny aktivity z pozice žáka.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ.  Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Aj činnostně ve 4. ročníku - metoda PhDr. Kellyové

Číslo akce: 2021-078
Termín: 2. 3. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Radka Kučerová
Místo: ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
Cena: 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 4. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Výchovná a vzdělávací stádia dítěte předškolního věku a žáka ZŠ

a využití jejich znalosti ve školní praxi

Číslo akce: 2022-045
Termín: 10. 3. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Procesy učení jsou přirozenou vývojovou potřebou mozku a také výchovnou a vzdělávací potřebou dětí. Dějí se automaticky, je ale možné, ba přímo potřebné je ovlivňovat. Jedná se o přirozený proces zrání mozku, který mění dynamiku i charakter podle konkrétních časových období.

V rámci webináře se zaměříme na tyto vývojové procesy a možnosti, jak je smysluplně ovlivňovat s cílem podpořit přirozený proces výchovy a vzdělávání žáků.

Metodika ICT pro učitele ZŠ

Základní funkce prezentačního editoru PowerPoint

Číslo akce: 2022-032
Termín: 14. 3. 2022 16:00, 21. 3. 2022 16:00
Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Jako jedni z prvních Vám přinášíme ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na digitální technologie, které mají za cíl přímo podpořit učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučující, kteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky. I s takovou základní úrovní znalostí lze jistě v běžném životě vystačit, ale pokud mají být v budoucnu dig. technologie trvalou a nedílnou součástí výuky každého předmětu (humanitního i technického zaměření), pak je bezpochyby ten správný čas, posunout se v těchto dovednostech min. o stupeň výš. Neboť na všechny vyučující na ZŠ budou v budoucnu kladeny poměrně vysoké nároky na jejich digitální zdatnost.
Bude třeba, aby dokázali program vyučovací hodiny nejen v tomto prostředí dobře připravit, ale také úspěšně realizovat. Což ovšem předpokládá vyšší znalosti, a to jak samotné používané aplikace, tak i možností a vlivu okolního prostředí na funkčnost .Tedy nastavení parametrů aplikací, vlastností OS Windows, uživatelských účtů, možnosti sdílených složek atd.

Připravený cyklus webinářů bude pracovat se základními progamy OS Windows. Toto je první webinář cyklu a bude zaměřen na práci s MS PowerPoint 2021. Webinář se skládá vždy ze dvou samostatných částí, každá s dotací 90 minut, následujících s týdenním intervalem, den a čas konání jsou stejné.

« předchozí 1 2 3 4 další »