Kalendář akcí


Jak vést rozhovor s rodičem

Číslo akce: 2019-028
Termín: 23. 1. 2019 14:00, 30. 1. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Cena: 1 290 Kč

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

Stavba věty a větná skladba

Číslo akce: 19-07
Termín: 1. 2. 2019 9:00
Lektor: PaedDr. Dana Baziková, Mgr. Renata Riedlová
Místo: ZŠ Praha 4, Sdružení 1080
Cena: 0 Kč

Akce na objednávku.

Jak připravit zápis do 1. třídy

Číslo akce: 2019-031
Termín: 14. 2. 2019, 21. 2. 2019
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 1 290 Kč

Je zápis do 1. třídy společenská událost, nebo zdroj důležitých informací pro školu a rodiče?

Systematicky a přehledně Vám poradím, jak si roztřídit tu spoustu informací, které při zápise od dětí a rodičů získáte na ty, jež se vztahují ke školní zralosti a ty, jež signalizují „pouze“ školní nepřipravenost. Díky tomu budete vědět, kdy je vhodné rodičům doporučit návštěvu PPP a zvážit odklad školní docházky a kdy ne. 

Uvidíte efektivní zápis v 10 minutách, včetně konzultace s rodičem. Cílem je spokojený rodič, odcházející s nadstandardními informacemi ze zápisu. Pro Vás pak přehled činností, jež je potřeba u zápisu s dítětem udělat a jejich přesné zacílení.

Český jazyk činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2019-052
Termín: 20. 2. 2019 14:00, 27. 2. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Romana Navrátilová, Mgr. Hana Honová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 1 290 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku v ceně 175 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku.

Matematika činnostně v 7. ročníku

Číslo akce: 2019-040
Termín: 26. 2. 2019 14:00, 5. 3. 2019 14:00
Lektor: Marie Randáčková
Místo: ZŠ Brno, Kotlářská 4
Cena: 1 290 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 7. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 7. ročníku a nový pracovní sešit Aritmetika v 6. ročníku v ceně 234 Kč.

« předchozí 1 2 3 4 5 6 8 další »
Developed by Via Aurea.