Hlavní menu

Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.


Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory postupů.

 • Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

 • Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

 • Vhodné pro rozvoj nadaných žáků.

 • Poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i jejich předcházení.

 • Využitelné při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.

 • Lektory jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe nebo špičkoví odborníci ve své oblasti. 


Prvouka činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2022-125
Termín: 27. 9. 2022 14:30
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

PRV 2016 LiberecSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky prvouky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

KRESBA A MALBA PODLE SKUTEČNOSTI (krajina, zátiší)

Číslo akce: 2022-039
Termín: 1. 10. 2022 9:00, 2. 10. 2022 9:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Borotín u Tábora
Cena: 4 025 Kč

2019 Písek

Praktické zvládnutí základů malby akrylovými barvami pro začátečníky i pokročilé. Kurz Malby akrylovými barvami je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu budou pokračovat tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti. Vpřípadě zájmu o přístup pro pokročilé prosím konzultujte tuto možnost předem s lektorkou, připraví Vám vhodné předlohy. 
Zájemci o jinou techniku se mohou taktéž individualně domluvit předem s lektorkou.

Malba podle skutečnosti pro začátečníky i pokročilejší – reálné předměty a objekty, zátiší, krajina ( podle počasí a zájmu). Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Budeme hledat vlastní rukopis, zvláštní osobní styl kresby, který přirozeně odpovídá naší osobnosti. Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání. Pochopíme význam respektování osobního tempa a přístupu.

Cílová skupina: 

 • Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami.
 • Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat. 
 • Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
 • Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
 • Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Zdravý pohyb ve výuce Tv na ZŠ

Číslo akce: 2022-037
Termín: 1. 10. 2022 9:00, 2. 10. 2022 9:00
Lektor: Ing. Jitka Moulisová
Místo: Borotín u Tábora
Cena: 4 025 Kč

Olomouc 2021Víkendový zážitkově-vzdělávací kurz je určen především učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu.

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

 

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení).

Přijeďte získat nové informace a dobře si zacvičit.

 

Metodika ICT pro učitele ZŠ

Práce s tabulkovým editorem Excel

Číslo akce: 2022-120
Termín: 3. 10. 2022 16:00, 10. 10. 2022 16:00
Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Jako jedni z prvních Vám přinášíme ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na digitální technologie, které mají za cíl přímo podpořit učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Předpokladem pro účast na webináři je samozřejmě odpovídající hw (počítač) a sw (aplikace) vybavení na straně účastníka - kurzy jsou zaměřeny na práci v prostředí aplikací MS Office, u online aplikací se jedná o MS 365. 

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučující, kteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky. 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Podzimní muzicírování

Číslo akce: 2022-146
Termín: 4. 10. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Věra Matzenauerová
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 850 Kč

2015 Olomouc

Kurz je prvním ze čtyř možných setkání během roku věnovaných hudební výchově podle ročních období. V kurzu si společně vyzkoušíme spoustu aktivit, které určitě zvládnout i ti, kteří si v hudební výchově nejsou moc jisti. Činnosti budou motivovány podzimem, ale vše je použitelné při jakémkoli muzicírování. Obsahem kurzu jsou ověřené aktivity a postupy, které lze využít nejen ve výuce HV na 1.stupni. Kurz je vhodný i pro začínající učitele, nejsou nutné teoretické znalosti. Hlavní je chuť muzicírovat. Krom kantorů z 1. stupně ZŠ doporučujeme účast i učitelům MŠ nebo ZUŠ.

Algebra v 8. a 9. ročníku

Číslo akce: 2022-117
Termín: 4. 10. 2022 15:00
Lektor: Mgr. Kateřina Grygarová, Mgr. Gabriela Jandíková
Místo: ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35
Cena: 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky algebry v 8. a 9. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdrama hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 8.-9. ročníku v ceně 185 Kč.

Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku (webinář)

Číslo akce: 2022-156
Termín: 4. 10. 2022 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Na webináři se budeme zabývat zejm.:

 • Názorná představa o čísle.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku.
 • Činnostní formy práce s číselnou osou.
 • Didaktická pomůcka nuly a číslice.
 • Pomůcka Papírové peníze.
 • Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh. Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v ceně 185 Kč.

Vyjmenovaní slova, slovní druhy (webinář)

Číslo akce: 2022-142
Termín: 6. 10. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Uplatněte webinář v rámci nových šablon!

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Aktivity při výuce a procvičování řad vyjmenovaných slov
 • Využití vyjmenovaných slov v činnostech a aktivitách, ukázka pomůcek
 • Hry se slovy se zaměřením na slovní druhy
 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony

Jak být autoritou - webinář z cyklu Systemická pedagogika

Číslo akce: 2022-149
Termín: 6. 10. 2022 15:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

2020 SudislavCítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb nebojme se muzicírování

Číslo akce: 2022-106
Termín: 7. 10. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Obsahem kurzu budou konkrétní náměty, které rozvíjejí instrumentální a pohybové dovednosti. V rámci webináře se účastníci seznámí s funkčními mechanismy pro společné muzicírování.

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (8 hod.)

TANEC V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Číslo akce: 2022-128
Termín: 8. 10. 2022 9:00
Lektor: Mgr. Alena Skotáková Ph.D.
Místo: TJ Sokol, Kounicova 686/22, 602 00 Brno - Veveří
Cena: 1 490 Kč

„Taneční hry a tanec jako plnohodnotná a zábavná součást tělesné výchovy“

Seminář vám pomůže jednoduše a zábavně zapojit do hodin tělesné výchovy hudbu, tanec a taneční prvky. Naučíte se, jak jednoduše vytvořit taneční vazbu nebo celou choreografii třeba i na větší akci školy. Budete vědět, jak v žácích probudit i v tělesné výchově více kreativity a improvizace.

Seminář je vhodný pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.  Znalosti a dovednosti z kurzu můžete využít i při inkluzivní výuce nebo na speciálních školách. Seminář pomůže i učitelům kteří si myslí, že nemají hudební sluch nebo neumí tančit. 

 

Český jazyk činnostně ve 4. ročníku

Číslo akce: 2022-143
Termín: 8. 10. 2022 9:00
Lektor: Mgr. Radka Dušková
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 1 490 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá praxí prověřený a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 4. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, předat jim základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 4. ročníku v ceně 185 Kč.

Činnostní učení na 1. stupni ZŠ (webinář)

Kooperativní činnosti ve vzdělávání

Číslo akce: 2022-134
Termín: 10. 10. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Vlasta Macháčová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. 

Na akci zazní zejména:

 • Kooperativní činnosti ve vzdělávání
 • Naměty na práci v ČJ
 • Naměty na práci v M
 • Naměty na práci v naukových předmětech

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (4 hod.)

Základy jógy a relaxace pro pokročilejší

Číslo akce: 2022-141
Termín: 11. 10. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Michaela Vejrostová
Místo: Centrum Do sebe Brno, Fanderlíkova 70
Cena: 980 Kč

Cítíte se unavení? Potřebujete na chvíli zastavit a nadechnout se? Chcete udělat něco pro sebe a pro své zdraví? Nebo hledáte moderní náplň do hodin TV a tělovýchovných chvilek? Pak je tu pro Vás tento  kurz.
Nabízí možnost dobře si zacvičit, protáhnout se, celkově relaxovat a odpočinout si. Ale především otevírá cestu k modernímu způsobu výuky TV s využitím aktivních prvků a cviků z jógy vedoucích k rozhýbání a uvolnění těla a jeho propojení s dechem. Celková skladba působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli.

V rámci kurzu mohou jógu vyzkoušet jak úplní začátečníci, tak je určen absolventům tohoto kurzu - vše si znovu shrnete a vyzkoušíte si i něco nového. 

Přírodověda činnostně v 5. ročníku

Živá a neživá příroda v pokusech 2

Číslo akce: 2022-133
Termín: 11. 10. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Vlasta Macháčová
Místo: ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
Cena: 850 Kč

Cílem tohoto semináře je předat účastníkům návrhy práce s dětmi, experimenty a aktivity rozvíjející přírodovědnou gramotnost dětí. Účastníci si vyzkoušejí, jak zařadit do výuky jednoduché pokusy, jak propojit přírodovědnou oblast s ostatními předměty v souladu s RVP PV.

Ze semináře si odnesou zásobu přírodovědně zaměřených aktivit, her v přírodě a jednoduchých pokusů, které mohou při práci s dětmi využít, jak v hodinách přírodovědy, tak např. při mimoškolní činnosti. Lektorka navazuje na seminář realizovaný na jaře - PŘ 4.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ.

Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

« předchozí 1 2 3 4 další »