Hlavní menu

Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.


Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory inovativních postupů.

 • Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

 • Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

 • Vhodné pro rozvoj nadaných žáků.

 • Poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i jejich předcházení.

 • Využitelné při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.

 • Lektory jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe nebo špičkoví odborníci ve své oblasti. 

 • Nové šablony umožňují zařazení jakéhokoli DVPP,  více zde.


Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

VÝTVARNÉ HRY V HODINÁCH VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Číslo akce: 2023-055
Termín: 6. 2. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

OBSAZENO, DALŠÍ TERMÍN ZDE.

Webinář nabízí příklady her doplňující běžné hodiny výtvarné výchovy nejen na 1. stupni ZŠ. Pojďte se s námi inspirovat! Seminář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Význam zážitku ve výtvarné výchově. Výtvarné desetiminutovky.
 • Hra jako zpestření programu výtvarných aktivit. Výchovný a vzdělávací význam her.
 • Hra jako jeden z možných způsobů sebereflexe. Hra jako forma hodnocení.

Prvouka činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2023-079
Termín: 6. 2. 2023 14:15
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

PRV 2016 Liberec

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Činnostní způsoby výuky, opakování a upevňování učiva.
 • Náměty na činnosti a práci dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.

Vyjmenovaná slova, slovní druhy (webinář)

Číslo akce: 2023-087
Termín: 9. 2. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony
 • Aktivity při výuce a procvičování řad vyjmenovaných slov
 • Využití vyjmenovaných slov v činnostech a aktivitách, ukázka pomůcek
 • Hry se slovy se zaměřením na slovní druhy

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

aneb nebojme se poslouchat

Číslo akce: 2023-033
Termín: 13. 2. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb
 • náměty pro práci s poslechem a následnou diskuzi
 • způsoby práce s hudebními kvízy

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

BARVA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Číslo akce: 2023-056
Termín: 13. 2. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Barevné vyjadřování ve výtvarné výchově otvírá mnoho možností jak kultivovat u dětí vztah k okolnímu světu. Webinář předkládá nápady a postupy pro práci s barvou ve výtvarné výchově nejen na 1. stupni ZŠ. Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učtelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Příklady barevného vyjadřování při výuce výtvarné výchovy
 • Barva v ploše i v linii. Barva a pocity. Barva a smysly.
 • Barevné techniky.
 • Míchání barev a trocha teorie :-)

Komunikační dovednosti ve školní praxi

Číslo akce: 2023-029
Termín: 14. 2. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit konflikty? Efektivní komunikace spolu se zdravým přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy.

Kurz seznamuje se stěžejními principy komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací. Je vhodný pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky.

 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

aneb nebojme se poslouchat

Číslo akce: 2023-034
Termín: 14. 2. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb
 • náměty pro práci s poslechem a následnou diskuzi
 • způsoby práce s hudebními kvízy

Činnostní učení na 1. stupni ZŠ (webinář)

Číslo akce: 2023-042
Termín: 15. 2. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony Tvořivé školy. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení.

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Číslo akce: 2023-080
Termín: 15. 2. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • orientace v rovině (před, za, vedle, vpravo, vlevo, dole, nahoře)
 • základní útvary v rovině a jejich rozlišování - čára, bod, úsečka, přímka
 • poznávání geometrických tvarů, rovinných obrazců a těles - využití stavebnic, hry
 • orientace v rovině - skládání a třídění základních obrazců
 • měření délek, délka úsečky, rozměry obrazců, délky hran těles
 • jednotky délky, jednoduché převody jednotek
 • přímka, polopřímka, úsečka, bod, rýsování a popis
 • základy rýsování kružnice, rozlišení kružnice a kruhu
 • práce s pomůckou Geodeska - vidění v rovině a vytváření obrazců
 • práce ve čtvercové síti a vyhledávání v ní
 • předučování osové souměrnosti
 • základy prostorového vidění

Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku (webinář)

Číslo akce: 2023-043
Termín: 16. 2. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku.
 • Názorná představa desetinného čísla.
 • Činnostní formy práce s číselnou osou. 
 • Činnostní vytváření představy zlomku.
 • Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí.
 • Práce s peněžními modely – vyplácení, dočítání.
 • Vhodné didaktické pomůcky a práce s náměty žáků. 
 • Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny, jednoduché zápisy spojené s činnostmi.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

aneb nebojme se poslouchat

Číslo akce: 2023-035
Termín: 17. 2. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb
 • náměty pro práci s poslechem a následnou diskuzi
 • způsoby práce s hudebními kvízy

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (4h)

Práce s Garage Bandem

Číslo akce: 2023-077
Termín: 18. 2. 2023 9:30
Lektor: Mgr. Jarmila Šiřická Ph.D.
Místo: Hálkova Olomouc
Cena: 980 Kč

Rádi byste do svých hodin HV vnesli moderní technologie, ale neorientujete se v nich?  Na tomto kurzu Vám ukážeme, jak na práci s aplikací  iOS Garage Band (GB) technicky a jak tuto aplikaci můžete využít ve svých hodinách!

Kurz je vhodný pro všechny, kteří hledají náměty na zatraktivnění a obohacení výuky hudební výchovy. 

A na co že se můžete konkrétně těšit?:

 • základy práce s GB 
 • tvorba hudebních podkladů (tvorba vyzvánění na telefon nebo tablet)
 • práce s hudební formou, úprava vzniklé zvukové stopy
 • ukázka práce s GB v hodině Hv 

Metodika ICT pro učitele 1. stupně ZŠ dle konceptu ECDL (webinář)

Práce s tabulkovým editorem Excel

Číslo akce: 2023-051
Termín: 20. 2. 2023 16:00, 27. 2. 2023 16:00
Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Přinášíme Vám ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na základní práci s aplikacemi (nikoliv robotiku a algoritmizaci). Cílem je podpořit všechny učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030 - implementaci digitálních kompetencí do výuky průřezově. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučujícíkteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky.

Předpokladem pro účast na webináři je samozřejmě odpovídající hw (počítač) a sw (aplikace) vybavení na straně účastníka - kurzy jsou zaměřeny na práci v prostředí aplikací MS Office, u online aplikací se jedná o MS 365. 

Připravený cyklus webinářů bude pracovat se základními progamy OS Windows. Tento webinář a bude zaměřen na práci s MS Excel. Webinář se skládá vždy ze dvou samostatných částí, každá s dotací 90 minut, následujících s týdenním intervalem, den a čas konání jsou stejné.

 

V průběhu kurzu si účastníci pod vedením lektora vytváří svůj vlastní vzorový soubor, používají jednotlivé funkce a definují potřebná nastavení a vlastnosti aplikace. Cílem kurzu je mít vlastní modelový příklad. Ten po dokončení kurzu slouží pro další využití v praktické výuce se zapojením dig. technologií.

 

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Lidská postava ve výtvarné výchově

Číslo akce: 2023-027
Termín: 20. 2. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Naučte sebe i žáky kreslit lidské tělo různými postupy a technikami! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Využití různých technik při výtvarném ztvárnění lidské postavy
 • Nabídka konkrétních činností, postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru 

Násobilka a dělení v oboru násobilek

Číslo akce: 2023-071
Termín: 21. 2. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Ludmila Chudobová
Místo: ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
Cena: 980 Kč

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku.
 • Činnostní názorné vyvození násobení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů.
 • Vyvození dělení. Samostatné vyvození dělení se zbytkem.
 • Násobení a dělení čísel zakončených nulami.
 • Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. Jednoduché zápisy slovních úloh.
 • Názorná představa o čísle. Didaktická pomůcka nuly a číslice. Činnostní formy práce s číselnou osou.
« předchozí 1 2 3 4 5 6 další »