Mlčkovská Veronika

Jmenuji se Veronika Mlčkovská. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni - obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ. Od roku 2006 pracuji jako učitelka 1. stupně, nejprve na Základní škole v Opařanech, nyní vyučuji na Základní škole v Sepekově. Mám zkušenosti s výukou všech ročníků 1. stupně a v současné době jsem začala vyučovat také dějepis na 2. stupni. Absolvovala jsem mnoho kurzů TŠ včetně letní školy, dále pak intenzivní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a semináře zaměřené na čtenářské dílny. Činnostní učení vnímám jako velmi důležitý prvek výuky a pravidelně jej do vyučování zařazuji.