Mlčkovská Veronika

Jmenuji se Veronika Mlčkovská. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni - obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ. Od roku 2006 pracuji jako učitelka 1. stupně, nejprve na Základní škole v Opařanech, nyní vyučuji na Základní škole v Sepekově. Mám zkušenosti s výukou všech ročníků 1. stupně a v současné době jsem začala vyučovat také dějepis na 2. stupni. Absolvovala jsem mnoho kurzů TŠ včetně letní školy, dále pak intenzivní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a semináře zaměřené na čtenářské dílny. Činnostní učení vnímám jako velmi důležitý prvek výuky a pravidelně jej do vyučování zařazuji.

Aktuální akce lektora

PRV

23. 9. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV ve 3. ročníku v  ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Náměty na činnosti a postupy dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Zapojení prvků kritického myšlení
 • Projekty, mezipředmětové vztahy

V případě zájmu se přihlaste také na webinář věnovaný PRV v 1. ročníku.

1 210 Kč
V

7. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, konkrétně se bude zabývat činnostními postupy v rámci vlastivědy 4. a 5. ročníku.

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní učení - zásady.
 • Aktivity, hry a pomůcky používané při činnostním učení (kartičky, kolečka, ...).
 • Vlastivědné pojmy,
 • Orientace na mapě a práce s ní.
 • Přiblížení dějepisných událostí.
 • Práce s textem.
 • Využití metod krit. myšlení v rámci vlastivědy.