Reference

Reference od účastníků našich kurzů

Reference od účastníků našich kurzů
Jana Procházková

Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi! Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

Partnerské školy

Partnerské školy
Jana Procházková

Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení.

Seznam Tvořivých škol

Seznam Tvořivých škol
Jana Procházková

Seznam 763 základních škol, které se přihlásily do sítě Tvořivých škol a zavázaly se zavádět činnostní metody výuky do své praxe.

Developed by Via Aurea.