Hlavní menu

Termíny akcí - DVPP


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.


Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory inovativních postupů.

 • Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

 • Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

 • Vhodné pro rozvoj nadaných žáků.

 • Poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i jejich předcházení.

 • Využitelné při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.

 • Lektory jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe nebo špičkoví odborníci ve své oblasti. 

 • Nové šablony umožňují zařazení jakéhokoli DVPP,  více zde.


Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

Hudební kalendárium pro školní rok 2023/2024

Číslo akce: 2023-105
Termín: 12. 9. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Následující školní rok čeká hudební výchovu mnoho hudebních výzev ve formě slavných výročí, rozmanitých svátků a mezinárodních dnů. V rámci webináře si proto představíme spoustu námětů a aktivit využitelných ve výuce hudební výchovy právě pro tento školní rok. Předkládaný soubor činností využívá pestrou škálu aktivit, které obsahují všechny základní pilíře výuky hudební výchovy: 

 • instrumentální činnosti 
 • vokální činnosti
 • poslechové činnosti
 • pohybové činnosti
 • rytmické činnosti
 • hudebně-improvizační aktivity
 • hudebně teoretické kvízy

Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ (webinář)

Hudební kalendárium pro školní rok 2023/2024

Číslo akce: 2023-102
Termín: 15. 9. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Následující školní rok čeká hudební výchovu mnoho hudebních výzev ve formě slavných výročí, rozmanitých svátků a mezinárodních dnů. V rámci webináře si proto představíme spoustu námětů a aktivit využitelných ve výuce hudební výchovy právě pro tento školní rok. Předkládaný soubor činností využívá pestrou škálu aktivit, které obsahují všechny základní pilíře výuky hudební výchovy: 

 • instrumentální činnosti 
 • vokální činnosti
 • poslechové činnosti
 • pohybové činnosti
 • rytmické činnosti
 • hudebně-improvizační aktivity
 • hudebně teoretické kvízy

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

Hudební kalendárium pro školní rok 2023/2024

Číslo akce: 2023-106
Termín: 18. 9. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Následující školní rok čeká hudební výchovu mnoho hudebních výzev ve formě slavných výročí, rozmanitých svátků a mezinárodních dnů. V rámci webináře si proto představíme spoustu námětů a aktivit využitelných ve výuce hudební výchovy právě pro tento školní rok. Předkládaný soubor činností využívá pestrou škálu aktivit, které obsahují všechny základní pilíře výuky hudební výchovy: 

 • instrumentální činnosti 
 • vokální činnosti
 • poslechové činnosti
 • pohybové činnosti
 • rytmické činnosti
 • hudebně-improvizační aktivity
 • hudebně teoretické kvízy

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

Hudební kalendárium pro školní rok 2023/2024

Číslo akce: 2023-107
Termín: 19. 9. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Následující školní rok čeká hudební výchovu mnoho hudebních výzev ve formě slavných výročí, rozmanitých svátků a mezinárodních dnů. V rámci webináře si proto představíme spoustu námětů a aktivit využitelných ve výuce hudební výchovy právě pro tento školní rok. Předkládaný soubor činností využívá pestrou škálu aktivit, které obsahují všechny základní pilíře výuky hudební výchovy: 

 • instrumentální činnosti 
 • vokální činnosti
 • poslechové činnosti
 • pohybové činnosti
 • rytmické činnosti
 • hudebně-improvizační aktivity
 • hudebně teoretické kvízy

Jak nevyhořet - webinář z cyklu Systemická pedagogika

Číslo akce: 2023-132
Termín: 20. 9. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

2020 Sudislav

Nastavte si své postoje vůči žákům a jejich rodičům tak, abyste se cítili v pozici učitele dobře. Tuto profesi lze zvládat s lehkostí i nadhledem. Řekneme Vám, jak na to. 

Tento seminář přináší zcela jedinečné informace o zákonitostech a silách, které mají bezprostřední vliv na to, jak se cítíte v práci, jak se vám daří v životě, a jaké jsou vaše vztahy s druhými lidmi (se žáky, jejich rodiči, kolegy, ale také se členy své rodiny). Jeho obrovským přínosem je, že vás bezpečně ochrání před syndromem vyhoření, protože ten kdo vyhoří, už nepomůže nikomu. Je to příležitost poznat hlubší příčiny problémů, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci v práci i doma cítit spokojeně a v bezpečí.  

Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ (webinář)

Hudební kalendárium pro školní rok 2023/2024

Číslo akce: 2023-103
Termín: 22. 9. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

Následující školní rok čeká hudební výchovu mnoho hudebních výzev ve formě slavných výročí, rozmanitých svátků a mezinárodních dnů. V rámci webináře si proto představíme spoustu námětů a aktivit využitelných ve výuce hudební výchovy právě pro tento školní rok. Předkládaný soubor činností využívá pestrou škálu aktivit, které obsahují všechny základní pilíře výuky hudební výchovy: 

 • instrumentální činnosti 
 • vokální činnosti
 • poslechové činnosti
 • pohybové činnosti
 • rytmické činnosti
 • hudebně-improvizační aktivity
 • hudebně teoretické kvízy

Předslabikářové období

v 0. a 1. ročníku

Číslo akce: 2023-138
Termín: 26. 9. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Tereza Chaloupková
Místo: webinář
Cena: 980 Kč

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ v 0. ročníku
 • Smysl a význam přípravného období.
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • Rozvoj slovní zásoby a řeči.
 • Náměty pro některé didaktické hry.
 • Říkanka, práce s ní, její využití a význam pro psaní - uvolňovací cviky.

Jak udělat z třídy funkční tým (webinář)

Číslo akce: 2023-123
Termín: 3. 10. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Pedagogická práce je práce se skupinou=týmem. Práce s ní je velmi náročná na znalosti věkových skupinových potřeb a unikátních charakteristik skupin. Přijďte si prohloubit znalosti o základních charakteristikách skupiny, skupinovém klimatu a rozvoji týmového ducha. Lektor Vás jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová témata, která nemusí být výrazně patrná v chování jednotlivců, ale mají zásadní vliv pro zdravý vývoj funkčních týmů. 

Seznamte se se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami v rámci třídního týmu. Povíme si o základních aspektech budování týmů a týmové spolupráce Osvojite si některé užitečné a praktické metody a techniky, získáte tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak tvoři pozitivní klima ve třídě a ve škole
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti a týmové spolupráci

Jak být autoritou - webinář z cyklu Systemická pedagogika

Číslo akce: 2023-130
Termín: 18. 10. 2023 15:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 050 Kč

2020 SudislavCítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Metoda kreslení pravou hemisférou ve výtvarné výchově ve škole i mimo ní

Číslo akce: 2023-114
Termín: 23. 10. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Seznamte se s metodou kreslení pravou mozkovou hemesférou a jejím možným využitím na 1. stupni ZŠ! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Principy metody výuky kreslení pravou hemisférou
 • Možnosti využití metody kreslení pravou hemisférou při výuce výtvarné výchovy
 • Nabídka konkrétních činnostních postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru v jakémkoli věku, od předškolního věku po dospělost

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

cyklus čtyř webinářů

Číslo akce: 2023-114/117
Termín: 23. 10. 2023 14:00, 1. 11. 2023 14:00, 8. 11. 2023 14:00, 15. 11. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 3 900 Kč

Přihlaste se na celý volný cyklus webinářů pro náměty do VV! Během čtyř setkání postupně projdete témata Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Lidská postava, Barva a Hry ve VV.

Cyklus zahrnuje tyto webináře:

Lze se hlásit i samostatně, jen na dílčí webináře. Počet míst pro absolvování celého cyklu za výhodnější cenu je omezen.

Emoční a sociální potřeby dítěte (webinář)

Číslo akce: 2023-124
Termín: 31. 10. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Webinář seznamuje se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o základních aspektech výchovy a vzdělávání dítěte a zároveň si je prakticky zařadí do již existujících zkušeností. Osvojí si užitečné a praktické metody a techniky, získají tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak žáky pozitivně motivovat ke vzdělávání
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci

Lektor jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro zdravý vývoj jedince. Webinář je určen primárně předškolním pedagogům a učitelům ZŠ, přínosný může být ale i pro další pedagogické pracovníky či asistenty i pro širokou veřejnost. 

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Lidská postava ve výtvarné výchově

Číslo akce: 2023-115
Termín: 1. 11. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Naučte sebe i žáky kreslit lidské tělo různými postupy a technikami! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Využití různých technik při výtvarném ztvárnění lidské postavy
 • Nabídka konkrétních činností, postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru 

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

BARVA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Číslo akce: 2023-116
Termín: 8. 11. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Barevné vyjadřování ve výtvarné výchově otvírá mnoho možností jak kultivovat u dětí vztah k okolnímu světu. Webinář předkládá nápady a postupy pro práci s barvou ve výtvarné výchově nejen na 1. stupni ZŠ. Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učtelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Příklady barevného vyjadřování při výuce výtvarné výchovy
 • Barva v ploše i v linii. Barva a pocity. Barva a smysly.
 • Barevné techniky.
 • Míchání barev a trocha teorie :-)

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

VÝTVARNÉ HRY V HODINÁCH VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Číslo akce: 2023-117
Termín: 15. 11. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 120 Kč

Webinář nabízí příklady her doplňující běžné hodiny výtvarné výchovy nejen na 1. stupni ZŠ. Pojďte se s námi inspirovat! Seminář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Význam zážitku ve výtvarné výchově. Výtvarné desetiminutovky.
 • Hra jako zpestření programu výtvarných aktivit. Výchovný a vzdělávací význam her.
 • Hra jako jeden z možných způsobů sebereflexe. Hra jako forma hodnocení.