Kalendář akcí


Jak vést rozhovor s rodičem

Číslo akce: 2019-035
Termín: 21. 3. 2019 14:00, 28. 3. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 592
Cena: 1 290 Kč

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 19-08
Termín: 26. 3. 2019 13:30
Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: Základní škola Dačice, Komenského 7
Cena: 0 Kč

AKCE NA OBJEDNÁVKU

Matematika činnostně v 5. ročníku

Číslo akce: 2019-023
Termín: 3. 4. 2019 14:00, 24. 4. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 1 190 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. 

Čtenářská gramotnost tvořivě - 1. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2019-042
Termín: 6. 4. 2019 9:00, 27. 4. 2019 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Cena: 3 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

rozvoj intuice, fantazie a vizualizace formou kresby pravou mozkovou hemisférou

Číslo akce: 2019-001
Termín: 26. 4. 2019, 27. 4. 2019, 28. 4. 2019
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Cena: 3 300 Kč

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní či tzv. automatické kresby a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Tentokrát nebudeme používat předlohy, ale budeme na papír „dávat“ své představy, emoce, myšlenky – abstraktně nebo v symbolech tak, jak dovolíme sami sobě a jak nám to dovolí naše sebekontrola. Na kurzu budete mít možnost více porozumět symbolice tvarů a barev.

Kurz je určený všem, i těm, kdo malovali naposledy jako děti.

Developed by Via Aurea.