Aktuální termíny kurzů

Před přihlášením se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky s nimi vyslovujete souhlas. Vaše PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.

Čtenářské dílny a lekce

Kurz pro uzavřenou společnost

0 Kč
ČJ

23. 8. 2024, zahájení v 9:00

8 vyučovacích hodin

ZŠ Slušovice, Školní 222

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Akce určená pro ZŠ Slušovice 

Efektivní komunikace na ZŠ

Kurz pro uzavřenou společnost

0 Kč

27. 8. 2024, zahájení v 9:00

4 vyučovací hodiny

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo, Klášterní 2

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Akce určená pro ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo, Klášterní 2

Aktivity a hry pro přípravné početní období

v přípravném a 1. ročníku

1 210 Kč
M

27. 8. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

Webinář

1. stupeň ZŠ

Anotace:

MŠ Velehrad 2021Seminář je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 0/1 v ceně 185 Kč. 

Na webináři se budeme zabývat zejména tématy:

 • Vytváření správné představy čísel během přípravného období,
 • Práce s pomůckou Tvary a barvy.
 • Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko.
 • Numerace do pěti.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 0/1. ročníku.
 • Pomůcka mřížka s kolečky a dvě desítky koleček.
 • Tvoření prvních slovních úloh s názorem.
 • Numerace do deseti.
 • Činnosti s didaktickou pomůckou „Karty s čísly“.
AJ

29. 8. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Tip: Webinář zařaďte do nových Šablon.

Nedosahujete s dětmi výsledků adekvátních vynaloženému úsilí? Zkuste úspěšnou a v mnohaleté praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, že na konci 5. ročníku bez potíží dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, vycházejících z metodiky PhDr. M. Kelly. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

4. 9. 2024, zahájení v 20:00

2 vyučovací hodiny

WEBINÁŘ

Rodiče

Anotace:

Společným cílem rodičů je zdravé a spokojené dítě. V tomto kurzu se zaměříme nejen na hlubší pochopení role rodiče, ale především na klíčové vědomé i podvědomé potřeby dětí a jejich naplňování. Ukážeme si hlavní úskalí výchovy a povíme si, co je tím nejlepším, co můžeme jako rodiče udělat, aby naše děti byly šťastné a spokojené. Nabízíme Vám 90 minut, které Vám změní život.

Všichni absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.

1 210 Kč
ČJ

4. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony pro 0. ročník.
 • Přípravné období - důležitost, vhodné činnosti a hry
 • Náměty pro činnosti a didaktické hry.
 • Čtení slov, vět a prvních textů, podpora rozvoje čtení s porozuměním.
 • Probouzení zájmu o čtení, motivace.
PRV

5. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

PRV 2016 Liberec

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Činnostní způsoby výuky, opakování a upevňování učiva.
 • Náměty na činnosti a práci dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.

V nabídce také kurzy PRV pro 2. a 3. ročník.

9. 9. 2024, zahájení v 16:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Připravili jsme pro Vás nový webinář, který se bude věnovat nejen problematice kooperativního učení, ale i skupinovému vyučování a soutěživosti, o jejíž vhodnosti či nevhodnosti se v poslední době často diskutuje. 

Lektorka vychází ze své pedagogické praxe a krom teorie bude školení obsahovat také praktické ukázky. 

540 Kč

9. 9. 2024, zahájení v 17:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Rozhodli jsme se vyjít vstříc opakovaným přáním rodičů a připravili pro vás blok 3 přednáškových večerů s uznávaným odborníkem Jiřím Haldou.

V rámci prvního setkání se spolu s ním můžete ponořit do dětské duše a prozkoumat emoční a sociální potřeby svých dětí.

Děti jsou odkázané na to, že rodiče vědí, co dělají. Účastníci se dozví, jak významné jsou rodičovské vlivy jako převaha, přijetí a pravidla. Dále jak významné je nepodcenit u dětí citovou a sociální zralost. 

V rámci tohoto webináře se budeme věnovat zejména kategorii předškolního a mladšího školního věku.

Další připravená setkání:

 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

hudební inspiromat pro školní rok 2024/2025

1 380 Kč
HV

10. 9. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

Jakub Kacar

Na webináři se můžete těšit na ryze praktické náměty a hravé aktivity do výuky hudební výchovy. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ (případně učitelům HN - 1. a 3. ročník), kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s žáky užít. Tentokrát je webinář zaměřen na materiály využitelné v následujícím školním roce: Ať už se jedná o slavná výročí, hudební události či výzvy aktuální doby, všechny materiály budou připraveny pro činnostní pojetí výuky HV.

Součástí webináře budou drobné hry a činnosti, které lze využít napříč výukou učitele 1. stupně i mimo výuku hudební výchovy. (např. ranní rozcvičky, komunitní kruhy aj.)

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem (nahrávky, videa, notový zápis)
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb a práce s nimi
 • hudební kvízy a práce s nimi
 • instrumentální a rytmické činnosti (s nástroji i bez nástrojů)
 • vokální činnosti
 • hudební reálie

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení.

Role třídního učitele

webinář pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

10. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je určen zejména pedagogům zastávajícím roli třídního učitele, a to jak na ZŠ, tak na dalších typech škol. Přínosný může být také pro výchovné poradce nebo vedení škol. Je vhodný pro začínající i zkušené pedagogy.

Na webináři se můžete těšit na tato témata:

 • význam formální autority pro prostředí školy
 • klíčový vliv třídního učitele na klima a vztahy ve třídě
 • rozdíly v přístupu ke třídám podle věku
 • komunikace třídního učitele se třídou
 • komunikace třídního učitele s rodiči
 • komunikace třídního učitele s ostatními pedagogy
 • specifika práce třídního učitele/učitelky
 • specifika práce třídního učitele podle složení třídy

11. 9. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

2020 Sudislav

Nastavte si své postoje vůči žákům a jejich rodičům tak, abyste se cítili v pozici učitele dobře. Tuto profesi lze zvládat s lehkostí i nadhledem. Řekneme Vám, jak na to. 

Tento seminář přináší zcela jedinečné informace o zákonitostech a silách, které mají bezprostřední vliv na to, jak se cítíte v práci, jak se vám daří v životě, a jaké jsou vaše vztahy s druhými lidmi (se žáky, jejich rodiči, kolegy, ale také se členy své rodiny). Jeho obrovským přínosem je, že vás bezpečně ochrání před syndromem vyhoření, protože ten kdo vyhoří, už nepomůže nikomu. Je to příležitost poznat hlubší příčiny problémů, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci v práci i doma cítit spokojeně a v bezpečí.  

M

12. 9. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku.
 • Činnostní názorné vyvození násobení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů.
 • Vyvození dělení. Samostatné vyvození dělení se zbytkem.
 • Násobení a dělení čísel zakončených nulami.
 • Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. Jednoduché zápisy slovních úloh.
 • Názorná představa o čísle. Didaktická pomůcka nuly a číslice. Činnostní formy práce s číselnou osou.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (webinář)

hudební inspiromat pro školní rok 2024/2025

1 380 Kč
HV

13. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

Jakub Kacar

Na webináři se můžete těšit na ryze praktické náměty a hravé aktivity do výuky hudební výchovy. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ (případně učitelům HN - 1. a 3. ročník), kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s žáky užít. Tentokrát je webinář zaměřen na materiály využitelné v následujícím školním roce: Ať už se jedná o slavná výročí, hudební události či výzvy aktuální doby, všechny materiály budou připraveny pro činnostní pojetí výuky HV.

Součástí webináře budou drobné hry a činnosti, které lze využít napříč výukou učitele 1. stupně i mimo výuku hudební výchovy. (např. ranní rozcvičky, komunitní kruhy aj.)

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem (nahrávky, videa, notový zápis)
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb a práce s nimi
 • hudební kvízy a práce s nimi
 • instrumentální a rytmické činnosti (s nástroji i bez nástrojů)
 • vokální činnosti
 • hudební reálie

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení.

M

16. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

2. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 6 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M
 • Zlomek, dělení celku, žákovská zlomkovnice
 • Desetinná čísla, peněžní model, rozšíření číselného oboru
 • Tabulky, práce s nimi a jejich další využití, práce s číselnou osou, základní početní operace
 • Pomůcka „Hra pro tvoření a čtení čísel“ 
 • Pamětné počítání
 • Slovní úlohy a jejich zápis, matematizace slovních úloh