Krchová Hana

2021 Velehrad, Krchová

„Škola = příprava na život.“

Vzdělání:

 • 1992 Střední pedagogická škola, obor Učitelka MŠ,
 • 2009 Pedagogická fakulta UHK obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika

Praxe:

 • 1992 – 2001 učitelka mateřské školy (1995–2001 rodičovská dovolená)
 • 2001 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267:
 • od 2001 do 2003 vychovatelka ve školní družině,
 • od 2003 do 2006 učitelka 2. stupně
 • od 2006 do 2020 učitelka 4. a 5. třídy
 • od roku 2020 dosud Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ
 • učitelka 4. a 5. třídy
 • od roku 2021 vedoucí týmu 4. a 5. tříd

Lektorská a vedoucí činnost:

 • roku 2021 lektorka Tvořivé školy, z.s: webináře, letní škola
 • 2016–2018 konzultantka magisterské práce „Žák s ADHD – možnosti pedagogické intervence a jejich realizace na základní škole“
 • 2014–2016 vedoucí bakalářské práce „Edukace dětí s ADHD“
 • ve školním roce 2009/2010 vedoucí roční souvislé praxe studentky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice obor Anglistika a amerikanistika

 

Absolvované kurzy:

 • 2021 Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků – letní škola TŠ
 • 2021 Distanční výuka
 • 2021 Nakoučuj si svého žáka
 • 2021 Zločin ve škole I a II
 • 2020 Jak na dobrou prezentaci
 • 2020 Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku – letní škola
 • 2019 Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
 • 2019 Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka
 • 2019 Činnostní učení Aj ve výuce 3. – 5. ročníku – letní škola TŠ
 • 2018 Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole – základní kurz
 • 2018 Aritmetika v Hejného metodě pro 1. – 3. ročník ZŠ
 • 2018 Respektovat a být respektován
 • 2018 Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku – letní škola TŠ
 • 2018 Jak vést rozhovor s rodičem - TŠ
 • 2017 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • 2017 Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku
 • 2017 Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH
 • 2017 Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce
 • 2017 Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
 • 2016 Konference pro učitele 1. stupně
 • 2015 Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení - TŠ
 • 2015 Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. stupni základní školy
 • 2015 Český jazyk činnostně ve 4. ročníku – TŠ
 • 2014 Netradiční vyučování českého jazyka na 1. stupni ZŠ
 • 2012 Posuzování kvality vzdělávání II. – Strategie vzdělávání v současné škole
 • 2011 Syndrom vyhoření
 • 2010 Posuzování kvality vzdělávání I. – Cesta od tradičního vyučování efektivnímu učení
 • 2009 Osobnostní a sociální rozvoj učitele – Klíčové dovednosti učitele současnosti
 • 2008 Metodický seminář pro učitele angličtiny v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • 2007 Koncepce výuky angličtiny, aneb jak učit české děti anglicky (pro 1. a 2. stupeň ZŠ)
 • 2006 Jak na to – od RVP k ŠVP
 • 2002 Výchova mimo vyučování na 1. stupni ZŠ
 • 2002 Poruchy chování – od teorie k praxi

Jmenuji se Hana Krchová, vystudovala jsem SPgŠ obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogickou fakultu UHK obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika.

Během své více než dvacetileté praxe jsem měla možnost vzdělávat děti od 3 do 15 let. Díky tomu jsem zjistila, že je velmi důležité děti motivovat a vést k běžnému používání získaných vědomostí.

 

Reference od absolventů kurzů:

 • Bylo to super, úžasné, moc moc děkuji paní lektorce Hance Krchové za všechny perfektní nápady a inspirace do výuky. Příští rok nás určitě pojede víc.
 • Nic nebylo nadbytečného. Jelikož jsem ještě nikdy ČJ neučila, nasávala jse vše jak houba. Potřebovala bych být na více letních školách. Super akce, určitě doporučím.
 • Výborná lektorka, skvělá nálada, krásné prostředí, skvělí lidé. Inspirativní.
 • Děkuji paní lektorce za úžasný kurz. Byla skvělá. Díky.
 • Letní škola naprosto splnila má očekávaní. Vše bylo super.
 • Bylo to všechno moc prima a jedeme znovu!
 • Paní Hanka byla úžasnou průvodkyní. Všechny informace využiji. Obsahová náplň kurzu předčila moje očekávání.
 • Byla jsem spokojená. Zajímalo by mne ještě, jak zaujmout děti k četbě a didaktika pro sloh.
 • Každopádně bych chtěla poděkovat za názorné ukázání hodin. Nejvíce mě zaujala hodina Přírodovědy, a to konkrétně s použitím obrázků a indicie. Myslím si, že je to velice prospěšné pro žáky tak, aby uvažovali výuku ve spojení - obrázek a indicie. Považuji to za skvělý nápad. Děkuji Vám za možnost rozšíření výuky.
  Nedostatky jsem ve vašem webináři nenašla. Spíše jsem se dozvěděla více o činnostním učení.
 • Dobrý den, moc Vám děkuji za zaslaný záznam z webináře. Bylo to velmi inspirativní a motivující. Velmi se mi líbily představené aktivity, např. luštěnka, trimino, zakódovaný obrázek. Také bylo přínosné rozepsání stavby hodin i s příklady her. Velmi oceňuji přípravu paní lektorky a její příjemný projev.
 • Líbily se mi všechny aktivity, již jsem některé použila a měly u žáků velký úspěch. Nejvíc se osvědčila aktivita u SLOVES, a to určování způsobu podmiňovacího, kdy děti doplňovaly věty - Co bys dělala, kdyby .....  Já bych ..... Nedostatky mě opravdu žádné nenapadají.
 • Moc děkuji za záznam. Mě osobně se líbil "kouzelný trojúhelník" pro počítání části z nějakého celku. Lektorka vystupovala profesionálně, byla ochotna odpovědět na dotazy. Aktivity byly jasné, srozumitelně vysvětlené. Ve praxi určitě využiji.
 • Nejvíce se mi líbila a nadchlo mě vysvětlení desetinných čísel od paní lektorky, např. vysvětlení převodu zlomků do desetinných čísel přes tabulku, dále převody desetiných zlomků na desetinná čísla a opačně a hry pro děti na toto téma. Paní lektorka vše hezky vysvětlovala a názorně ukazovala, což bylo velmi přínosné a dobře vše pochopitelné, jak to pak dětem vysvětlit. 
 • Všechny aktivity webináře byly zajímavé, ale protože pracuji ve speciální škole a mám prvňáčky, je jejich zavedení do praxe pro mne zcela nereálné. Ale opět jsem se utvrdila v tom, že filosofie činnostního učení postavená na hlavě, srdci a rukách je úžasná, efektivní, zábavná. Z aktivit si myslím, že by děti s mou pomocí zvládly obálku. Na písmenka a číslice ji určitě využijeme. K webinářům mne jen napadá, že velmi oceňuji jejich vysokou úroveň a kdybyste uspořádali výukový seminář s tématikou vzdělávání dětí s mentálním postižením, tak by to bylo skvělé:-)
 •  

Aktuální akce lektora

12. 12. 2023, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

OBSAZENO! Hlásit se můžete na termín 30.1.2024

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony Tvořivé školy. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení.
ČJ

9. 1. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
 • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
 • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 

30. 1. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony Tvořivé školy. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení.
ČJ

20. 2. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 5 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ v 5. ročníku.
 • Aktivní procvičování osoby, čísla, způsobu a času sloves
 • Vyvození způsobu sloves a náměty na činnosti
 • Rozlišování druhu přídavných jmen - hry pro jednotlivce, obměny pro skupiny se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Přísudek a podmět, aktivity k procvičení shody přísudku s podmětem

 

M

21. 2. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku.
 • Názorná představa desetinného čísla.
 • Činnostní formy práce s číselnou osou. 
 • Činnostní vytváření představy zlomku.
 • Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí.
 • Práce s peněžními modely – vyplácení, dočítání.
 • Vhodné didaktické pomůcky a práce s náměty žáků. 
 • Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny, jednoduché zápisy spojené s činnostmi.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

22. 2. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

2. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení na 2. stupni.

Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

8 810 Kč
ČJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

1. stupeň ZŠ

Anotace:

2019 LiberecKurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení ČJ ve 4.  ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“

Těšte se na:

 • Metody aktivního vyučování. Kooperativní a partnerské učení. Prvky kritického myšlení.
 • Předávání informací, dovedností a postojů.
 • Význam opakování.
 • Cíle a smysl didaktických her.
 • Skupinové práce žáků. Projektové vyučování.
 • Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení.
 • Vhodné materiály, pomůcky. 
 • Efektivnost a struktura vyučovací hodiny, portfolia.

12. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Hledáte náměty do hodin? Nevíte, jakým způsobem podpořit žáky se SVP? Přijďte si pro praktické tipy a postupy, které pomohou těmto žákům zvládnout učivo. Aktivity můžete využít při práci s celou třídou, nebo individuální výuce či doučování.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Předávané aktivity jsou zaměřené na předcházení i nápravy specifických poruch učení. Zaměříme se v nich zejména na rozvoj zrakové a sluchové percepce a pozornosti. Získáte ucelený soubor postupů a forem učení. Postupy umožňují interaktivní zapojení celé třídy, nejen vybraných žáků. 

Těšte se na:

 • Aktivity rozvíjející jednotlivé druhy zrakové a sluchové percepce a pozornosti a jejich zařazení do běžné výuky, intervencí i reedukace.
 • Motivace žáků k rozvoji zrakové a sluchové percepce a pozornosti i při volnočasových aktivitách.
 • Aktuální pedagogická diagnostika:
  • Na co se zaměřit? Jak získané poznatky setřídit?
  • Jak ze zjištěné úrovně odvodit potíže při zvládání aktuální látky?
  • Jak instruovat žáka k prohloubení dovednosti?
  • Jak zajistit žákovi respektování jeho vzdělávacích potřeb v rámci výuky?