Hlavní menu

Krchová Hana

2021 Velehrad, Krchová

„Škola = příprava na život.“

Vzdělání:

 • 1992 Střední pedagogická škola, obor Učitelka MŠ,
 • 2009 Pedagogická fakulta UHK obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika

Praxe:

 • 1992 – 2001 učitelka mateřské školy (1995–2001 rodičovská dovolená)
 • 2001 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267:
 • od 2001 do 2003 vychovatelka ve školní družině,
 • od 2003 do 2006 učitelka 2. stupně
 • od 2006 do 2020 učitelka 4. a 5. třídy
 • od roku 2020 dosud Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ
 • učitelka 4. a 5. třídy
 • od roku 2021 vedoucí týmu 4. a 5. tříd

Lektorská a vedoucí činnost:

 • roku 2021 lektorka Tvořivé školy, z.s: webináře, letní škola
 • 2016–2018 konzultantka magisterské práce „Žák s ADHD – možnosti pedagogické intervence a jejich realizace na základní škole“
 • 2014–2016 vedoucí bakalářské práce „Edukace dětí s ADHD“
 • ve školním roce 2009/2010 vedoucí roční souvislé praxe studentky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice obor Anglistika a amerikanistika

 

Absolvované kurzy:

 • 2021 Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků – letní škola TŠ
 • 2021 Distanční výuka
 • 2021 Nakoučuj si svého žáka
 • 2021 Zločin ve škole I a II
 • 2020 Jak na dobrou prezentaci
 • 2020 Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku – letní škola
 • 2019 Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
 • 2019 Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka
 • 2019 Činnostní učení Aj ve výuce 3. – 5. ročníku – letní škola TŠ
 • 2018 Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole – základní kurz
 • 2018 Aritmetika v Hejného metodě pro 1. – 3. ročník ZŠ
 • 2018 Respektovat a být respektován
 • 2018 Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku – letní škola TŠ
 • 2018 Jak vést rozhovor s rodičem - TŠ
 • 2017 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • 2017 Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku
 • 2017 Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH
 • 2017 Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce
 • 2017 Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
 • 2016 Konference pro učitele 1. stupně
 • 2015 Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení - TŠ
 • 2015 Možnosti reedukace specifických poruch učení na 1. stupni základní školy
 • 2015 Český jazyk činnostně ve 4. ročníku – TŠ
 • 2014 Netradiční vyučování českého jazyka na 1. stupni ZŠ
 • 2012 Posuzování kvality vzdělávání II. – Strategie vzdělávání v současné škole
 • 2011 Syndrom vyhoření
 • 2010 Posuzování kvality vzdělávání I. – Cesta od tradičního vyučování efektivnímu učení
 • 2009 Osobnostní a sociální rozvoj učitele – Klíčové dovednosti učitele současnosti
 • 2008 Metodický seminář pro učitele angličtiny v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • 2007 Koncepce výuky angličtiny, aneb jak učit české děti anglicky (pro 1. a 2. stupeň ZŠ)
 • 2006 Jak na to – od RVP k ŠVP
 • 2002 Výchova mimo vyučování na 1. stupni ZŠ
 • 2002 Poruchy chování – od teorie k praxi

Jmenuji se Hana Krchová, vystudovala jsem SPgŠ obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogickou fakultu UHK obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika.

Během své více než dvacetileté praxe jsem měla možnost vzdělávat děti od 3 do 15 let. Díky tomu jsem zjistila, že je velmi důležité děti motivovat a vést k běžnému používání získaných vědomostí.

 

Reference od absolventů kurzů:

 • Bylo to super, úžasné, moc moc děkuji paní lektorce Hance Krchové za všechny perfektní nápady a inspirace do výuky. Příští rok nás určitě pojede víc.
 • Nic nebylo nadbytečného. Jelikož jsem ještě nikdy ČJ neučila, nasávala jse vše jak houba. Potřebovala bych být na více letních školách. Super akce, určitě doporučím.
 • Výborná lektorka, skvělá nálada, krásné prostředí, skvělí lidé. Inspirativní.
 • Děkuji paní lektorce za úžasný kurz. Byla skvělá. Díky.
 • Letní škola naprosto splnila má očekávaní. Vše bylo super.
 • Bylo to všechno moc prima a jedeme znovu!
 • Paní Hanka byla úžasnou průvodkyní. Všechny informace využiji. Obsahová náplň kurzu předčila moje očekávání.
 • Byla jsem spokojená. Zajímalo by mne ještě, jak zaujmout děti k četbě a didaktika pro sloh.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2021-075 Podstatná jména, mluvnické kategorie WEBINÁŘ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

2022-028 Činnostní učení na 1. stupni ZŠ WEBINÁŘ

Na základě dlouhodobých požadavků našich absolventů jsme pro vás připravili kurz, který je jakýmsi úvodem do činnostního učení. Přináší základní východiska a hlavní principy tohoto způsobu výuky, ale také praktické ukázky jejich aplikace v různých předmětech. Jde o mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Tento způsob výuky Vám umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. 

Nevíte si rady s tím, jak se postavit k chybě a práci s ní, nebo jak uchopit hodnocení a sebehodnocení? I na tyto otázky si odpovíme! 

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma některou naši pomůcku v elektronické podobě.