Hlavní menu

Kacar Jakub

Kacar Jakub

Mgr. Jakub KacarJakub Kacar se narodil v roce 1992 v Litoměřicích, ve kterých žije dodnes. Nikdy nebral hudbu příliš vážně a tradičně vybočoval ze zažitých konvencí, až se mu hudba stala nejen koníčkem, ale i zaměstnáním na bezmála dva celé úvazky.

Od chvíle, kdy dostudoval všeobecné gymnázium svou činnost směřoval především hudebním směrem. Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem obor hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvoval obor hra na violu na Teplické konzervatoři u Mgr. K. Untermüllera a vzdělání si doplnil zvukařskou školou. Momentálně je frekventantem doktorského studia hudební teorie a pedagogiky.

V současnosti je pedagogem na PF UJEP a ZUŠ Litoměřice, kde řídí dětský sbor Hlásek, orchestr Guláš, učí hru na housle, violu a elektronické zpracování hudby či práci s notačním programem Sibelius aj.

Je součástí lektorského týmu České filharmonie. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Společnost pro hudební výchovu ČR, NPI ČR, Českou filharmonii, Českou Orffovskou společnost či soukromě a to i mimo ČR.

Ve volném čase se věnuje hudebně-aranžérské činnosti, tvorbě edukačních materiálů a videí v rámci mezinárodního kanálu Music EDUcoolOGY.

Cílem mých školení pro pedagogy je infikovat skupinu hudebních pedagogů co největší dávkou inspirace, množstvím prověřené metodiky a námětů vhodných do výuky HV na všech stupních. Díky lektorské minulosti i současnosti mohu neustále zlepšovat své náměty a hry - neboť víc učitelů vždy vymyslí další a další varianty.

Vzdělání

 • 2016 – dosud Hudební teorie – doktorské studium PF UJEP Ústí nad Labem
 • 2016 – 2018 Hra na violu – absolventské studium Konzervatoř Teplice – K. Untermüller
 • 2011 – 2016 Učitelství HV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ PF UJEP Ústí nad Labem
 • 2015 – 2016 Rekvalifikační kurz – operátor zvukové techniky Zvukařská škola – Praha
 • 2012 – 2016 Hra na violu Konzervatoř Teplice – K. Untermüller
 • 2007 – 2011 Gymnázium Litoměřice
 • 1999 – 2011 Hra na housle, violu a kontrabas ZUŠ Litoměřice

Pracovní zkušenosti

 • 2014 – dosud ZUŠ Litoměřice; učitel oborů viola, housle, hudební nauka, elektornické zpracování hudby a zvuková tvorba; sbormistr dětského sboru
 • 2021 - dosud padagog Pražská konzervatoř
 • 2019 - dosud pedagog na KHV PF UJEP
 • 2012 – dosud Společnost pro hudební výchovu ČR; lektor hudební výchovy
 • 2017 - dosud Národní institute pro další vzdělávání; lektor hudební výchovy
 • 2018 - dosud Česká filharmonie; lektor hudební výchovy; vedoucí regionálního centra 

Publikační a vědecká činnost, Projekty

Kapitola ve vysokoškolské učebnici: Interpretácia hudby v predmete hudobná nauka 1 – Hudební formy v přirovnáních jako pomůcka k jejich pochopení, ISBN: 978 – 80 – 558 – 1242 – 7

Kvalifikační práce – Vokální úpravy skladeb pro zpěv a capella – PF UJEP

Kvalifikační práce – Využití Boomwhackers ve výuce hudební výchovy

Projekt: Play with me! Tvorba a výzkum nového výukového materiálu pro výuku HV na ZŠ, SŠ a ZUŠ. – podpořen v rámci studentské grantové soutěže PF UJEP

Hlavní organizátor hudebně didaktické konference HV pro 3. tisíciletí

Projekt „Koncert litoměřických umělců“ – podpořen z grantu komunitní nadace Hennlich.

Umělecká činnost

 Četná koncertní činnost regionálního charakteru: Vokální skupina Appendix, sólová i komorní vystoupení – hra na violu, organizace koncertů

Zájmy

tenis, atletika, zimní sporty, sborová činnost, zpěv, 

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2021-015 LŠ Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ FZŠ Olomouc, Hálkova 4

2020 OlomoucKurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 2. stupni ZŠ. 

Je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. 

Ukážeme si i některé netradiční formy práce pro HV. Značná část bude věnována práci s moderními technologiemi i hudebními nástroji (tablet nebo telefon, boomwhackers).

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 2. stupně ZŠ, případně učitele 4. a 5. tříd, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s dlouholetou praxí. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Účastníci obdrží zdarma publikaci Malá didaktika činnostního učení. 

Jednotlivé semináře kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou workshopu.

2022-026 Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ WEBINÁŘ

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

2022-027 Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ WEBINÁŘ

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

2022-025 Hudební výchova tvořivě na ZŠ ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8

Seminář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. 

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

2022-015 LŠ Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ FZŠ Olomouc, Hálkova 4

2020 OlomoucKurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 2. stupni ZŠ. 

Je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. 

Ukážeme si i některé netradiční formy práce pro HV. Značná část bude věnována práci s moderními technologiemi i hudebními nástroji (tablet nebo telefon, boomwhackers).

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 2. stupně ZŠ, případně učitele 4. a 5. tříd, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s dlouholetou praxí. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Účastníci obdrží zdarma publikaci Malá didaktika činnostního učení. 

Jednotlivé semináře kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou workshopu.