Chudobová Ludmila

Vyučovat,
inspirovat,
podporovat nadšení a dobré nápady,
dodávat odvahu,
mít srdce otevřené,
věřit v lásku a lepší budoucnost...

Lída Chudobová vystudovala Pedagogickou faktultu MU v Brně, obor Učitelství 1. stup- ně základní školy. Má státní zkoušku z anglického jazyka. Od roku 1998 působí jako pedagog na ZŠ v Bystřici n. P., Nádražní 615, kde je činnostní výuka matematiky, českého jazyka a dalších předmětů již tradiční. Od roku 2020 je lektorkou Tvořivé školy. Sama se pravidelně různých seminářů a kurzů účastní.
Dlouhodobě se podílí na organizaci a přípravě projektů zaměřených převážně na čtenářskou a finanční gramotnost a na rozvoj v oblasti cizích jazyků. Během online výuky spolupracovala s NPI ČR. Vedla celorepublikové skupinové intervize pro učitele matematiky a anglického jazyka. Je absolventkou intenzivního kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Metody a strategie kritického myšlení využívá pravidelně ve své praxi. Zajímá se o literaturu pro děti, sleduje knižní novinky oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha. Svým dětem nabízí čtenářské dílny a lekce, kde děti hledají "své téma" a kde se stávají z nečtenářů čtenáři. Má zkušenosti s přípravou dětí pro dětský sólový přednes. Velmi si cení postupu a účasti na Celostátní přehlídce dětských recitátorů pořádané organizací NIPOZ ARTAMA, zde měla příležitost načerpat inspiraci a zkušenosti z diskuzí a dílen. Ráda se směje a lyžuje. 

Publikační činnost:

2020: Online výuka matematiky na 1. stupni ZŠ - Násobilka; Metodická příručka příkladů dobré praxe vzdělávání online
2022: NPI ČR Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů - rozhovor


Reference od účastníků akcí:

 • Moc pěkné, brala bych i pro II. Stupeň ZŠ. Toto by měli slyšet a zažít studenti na pedagogických fakultách.
 • V takto příjemné atmosféře bych mohla pracovat i déle. Perfektně připravené. Vše bylo k věci. Děkujeme za pracovní materiál. Určitě doporučím dál. Zvážím i účast na letní škole.
 • Pěkné, příjemné. Děkujeme.
 • Jsem velmi spokojená. Potřebovala bych delší hodinovou dotaci akce. Velmi podnětné, bohaté, spousta krásných nápadů. Rozhodně doporučím.
 • Bylo to moc pěkné, spousta nápadů. Doporučím. Na letní školu bych jela ráda.
 • Skvělý kurz, velmi inspirující, úžasná práce lektorky.
 • Jsem spokojená. Dostali jsme spoustu tipů na aktivity a hry do matematiky. Hodně aktivit bylo vhodných pro menší skupiny – lze využít i při doučování. Zajímavé, ale hlavně PRAKTICKÉ =)
 • Lektorka byla plná energie, velmi příjemný projev. 
 • Jsem naprosto spokojená a nabitá k další práci.
 • Získala jsem spoustu nových informací. Lektorka velmi milá, inspirující, s prezentací semináře jsem byla velmi spokojena. Klidně mohla být delší časová dotace.
 • Výborné bylo hlavně vlastní vyzkoušení her a práce. Doporučím.
 • U jedné úlohy bylo uváděno i několik příkladů.
 • Příjemná, zkušená lektorka, krásné pomůcky.
 • Byla jsem velmi spokojená se seminářem i lektorkou. Všeho bylo dostatek. Super akce, spousta užitečných námětů do hodin. =)
 • Příjemná atmosféra a spousta námětů do výuky.
 • Skvělé, praktické, zásobárna nápadů, příjemný přístup lektorky.
 • Vše bylo přínosné, využiji. Hodně nápadů pro práci a hry. Určitě doporučím i zvážím účast na LŠ.
 • Přínosná prezentace, velmi inspirativní.
 • Byla jsem spokojená. Výborná prezentace. Mnoho námětů do výuky. Škoda, že nebyl seminář ještě delší.
 • Seminář se mi moc líbil. Všeho bylo dostatek a vše důležité.
 • Velmi přínosné školení.
 • Příjemné setkání, velká spokojenost. Určitě zvážím účast na letní škole.
 • Webinář měla paní lektorka Chudobová velice pečlivě připravený.Co se mi líbilo: vyvolávací kartičky, kresba na mazací tabulku a průběžné hádání, aplikace quick drawing, aplikace pohled z okna, aplikace obrázky/images k popisu, aplikace kahoot, mentimeter, angličtina expres, story dice, storynory, pouštění zvuků zvířat z mobilního telefonu a psaní zvířat, kterým slyšený zvuk náleží, anagramy, pohybové aktivity + odpověď ano/ne - stoupni si/sedni si, písničky s pohybem (o slonovi, o medvědovi), scavenger hunt + plnění zadaných úkolů, "toaletní" kostičky - tip na výrobu papírové kostičky
 • Líbilo se mi mnoho aktivit, ale nejvíce mě nadchla aplikace Kahoot. Už se těším až s dětmi vyzkouším.
 • Webinář mě nadchl, nejvíce se mi líbily všechny aktivity s flash cards a piktogramy, které jsem hned následující den využila při výuce ve 4. ročníku. Dále jsem moc ocenila všechny odkazy na internetové stránky k procvičování při hraní her, např. KAHOOT. Děkuji a těším se na další čas strávený s TVOŘIVOU ŠKOLOU.
 • Tento webinář byl pro mě velmi užitečný, naplněný neuvěřitelným počtem nových nápadů do hodin aj na prvním stupni. Taktéž velmi oceňuji a obdivuji paní lektorku Mgr. Ludmilu Chudobovou za její přístup a vedení tohoto semináře. Tento seminář splnil na 100% mé očekávání a ještě ho předčil. Její nápady se dají hned využít v hodinách např. mentimetr, scale of feelings, mnoho aplikací, nápady na pohybové aktivity, písničky, krátké pohádky atd. Přeji Vám mnoho takto úžasných seminářů a již se těším na další webináře (semináře).
 • Právě jsem se podívala na celý webinář a chtěla bych za něj moc poděkovat. Byl pro mě inspirativní a velmi užitečný. Nejvíce se mi líbila aplikace "Quick, draw!", kterou jsem si hned vyzkoušela. Určitě také využiju písničky na YouTube a tanečky k nim. Dále budu po dnešním webináři více využívat flashcards a různé aktivity s nimi. Celkově hodnotím webinář na výbornou. Děkuji a zdravím.
 • Moc se mi líbilo představení online hry kahoot a příběhy Vinnie the Witch. Dlouho jsem hledala vhodné krátké pohádky na youtube, se kterými bych mohla s dětmi pracovat a tyto mě nadchly.
 • Chtěla bych za seminář poděkovat, po dlouhé době to bylo něco, co mi hodně dalo! Pomůcky jsem si vytvořila ještě teď večer. Těším se, až je s dětmi vyzkouším. 
 • Zaujalo mě využití proužků papíru při hodině, dále hry: Bomba, Vyskoč, Střílečka, využití stovkové tabulky při násobení, plavání po číselné ose, vyvození dělení- misky, kde se rozděluje množství a další.

Aktuální akce lektora

8. 7. 2024, 9. 7. 2024, 10. 7. 2024, 11. 7. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Velehrad, Salašská 300

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, nabízené aktivity využijete na 1. stupni ZŠ, zejména ve 3. - 5. ročníku. Předkládané náměty určitě využijí také asistenti pedagoga. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Těšte se na:

 • Metody aktivního vyučování. Kooperativní a partnerské učení. Prvky kritického myšlení.
 • Předávání informací, dovedností a postojů.
 • Cíle a smysl didaktických her.
 • Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. 
M

11. 9. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku.
 • Činnostní názorné vyvození násobení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů.
 • Vyvození dělení. Samostatné vyvození dělení se zbytkem.
 • Násobení a dělení čísel zakončených nulami.
 • Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. Jednoduché zápisy slovních úloh.
 • Názorná představa o čísle. Didaktická pomůcka nuly a číslice. Činnostní formy práce s číselnou osou.
ČJ

17. 9. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Aktivity při výuce a procvičování řad vyjmenovaných slov
 • Využití vyjmenovaných slov v činnostech a aktivitách, ukázka pomůcek
 • Hry se slovy se zaměřením na slovní druhy
 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony

Čtenářské dílny na ZŠ (webinář)

Čtenářské dílny a čtenářské lekce v 1. a 2. třídě

1 210 Kč
ČJ

3. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

putování vějířAkce je vhodná pro všechny učitele působící v 1.-3. ročníku ZŠ. Webinář s inspirativním seznámením postupu zavádění dílen čtení do běžné výuky a vedení čtenářských lekcí v 1. a 2. třídě. Ukážeme si techniky čtení s nečtenáři, a jak z dětí efektivně udělat aktivní čtenáře. Dozvíte se, kdy začít v první třídě ve formátu představení knihy v kruhu, ukážeme si možnosti vyvození pravidel dílny čtení, jaké jsou záznamy čtenářských zážitků a jejich sdílení s ostatními. Rozebereme možné problémy a úskalí, se kterými se může vyučující setkat.

Na akci zazní zejména:
 • postupné zavádění dílen čtení do výuky ve formátu představení knihy v kruhu
 • efektivní vedení dílen čtení a čtenářských lekcí u malých dětí - základní body a úskalí, možnosti vyvození pravidel
 • přínos dílen čtení u malých dětí
 • čtenářské dovednosti, které můžeme rozvíjet u dětí mladšího školního věku
 • modelové lekce, osvědčené metody, ukázka grafického záznamu čtenářských zážitků
 • rozdíl mezi dílnou čtení a čtenářskou lekcí - základní principy
 • tipy a triky v hodinách čtení
 • inspirace na dětské knihy a zajímavá online prostředí

 

1 210 Kč
ČJ

10. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
 • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
 • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 
ČJ

5. 11. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

Webinář nabídne pomoc pedagogům při přípravě dětského sólového přednesu (od výběru textu, přípravy, po závěrečné vystoupení). Poskytne inspiraci a dobré rady, jak na recitaci. Řekneme si, co je přednes a co přednes není, co je přednesu blízké. Ukážeme si, jak pomoci dětem, které chtějí recitovat. Dětský přednes jako dlouhodobý tvořivý proces, budeme se společně prakticky zabývat výběrem textu, nastíníme si některé možné metody práce s textem. Zamyslíme se, jak vybrat správného recitátora a správný text, proč je nutný rozbor textu, a jak při něm postupovat (úprava textu pro přednes). Ukážeme si, jak postupovat při výstavbě recitačního vystoupení a co k němu patří (např.mimoslovní výrazové prostředky). Proběhne také diskuze o dalších problémech dětského přednesu.

Webinář se pokusí odpovědět na otázky:

 • Jak a kde hledat text a který je ten pravý?
 • Je lepší próza nebo poezie?
 • Jak přistupovat k rozboru textu?
 • Jak ho upravit pro přednes, jak škrtat?
 • Proč vůbec recitovat?
 • Jaké prostředky zvolit, aby byl přednes sdělný pro publikum a poutavý zejména pro mne samého?
 • Můžu se při přednesu hýbat a dělat gesta?
 • Jak pomoci recitátorovi, když je jeho přednes monotónní a nesdělný?
 • A další...
M

12. 11. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M.
 • Rozšíření číselného oboru do 100 za použití pomůcek Desítky koleček a Mřížka s kolečky.
 • Počítání v celých desítkách, analogie s počítáním do 10.
 • Počítání do 100 - opakování v peněžním modelu, hra na obchod
 • Slovní úlohy
 • Práce s číselnou osou a stovkovou tabulkou
 • Postupné přičítání stejného čísla. Objevování násobení.
AJ

28. 1. 2025, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ a je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ.

 Můžete se těšit na:

 • Tipy na postřehovací, pohybové, paměťové a aktivizační hry.
 • Hry na zapojení všech smyslů.
 • Tipy, postřehy a náměty pro prezenční i distanční výuku.
 • Tipy na zajímavé aplikace, rozcestníky a webové stránky.
 • Diskuzi, vzájemné sdílení dobré praxe.