Bartoňová Veronika

Vzdělání:

 • 2013-2018 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
  Dosažení magisterského titulu v oboru Učitelství 1. stupně ZŠ a rozšíření aprobace se státní zkouškou ze speciální pedagogiky
 • září- prosinec 2017 DONG THAP UNIVERSITY VIETNAM
  Studium Cross culture, Art, PE, Maths
 • 2009-2013 VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL
  obor Pedagogika volného času

Vědecká činnost:

 • Spoluúčast na specifickém výzkumu na téma: Charakteristika rodinného prostředí žáků alternativních a inovativních vzdělávacích systémů
Kurzy a výcviky:
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Instruktorské sportovní kurzy (lyžařský, turisticko-cyklistický, plavecký)
 • Certifikace na dotykové technologie od Školy dotykem
 • Certifikace činnostního učení od Tvořivé školy
Praxe:

od roku 2018 ZŠ Habrmanova, Hradec Králové
učitelka 1. stupně (výuka  veškerých předmětů 1. - 5. ročníku)

 

 • Spolupráce s organizacemi v rámci podpory a zajištění výchovy a vzdělávání
 • Zajištění a vedení speciálně pedagogické péče i pedagogické intervencepro žáky se specifickými poruchami učení
 • Tvorba podpůrných plánů dle individuálních potřeb na míru jedince
Další zkušenoti:
 • 2012 - 2014: lektorka tance pro děti
Zájmy: sport, cestování, organizace a plánování akcí
 
Zpětné vazby absolventů:
 • Díky za super nápady. O to větší "tlak" budu vyvíjet na paní ředitelku-interaktivní tabule, kterou bych chtěla mít v mé třídě je pro mě doopravdy nutností

Aktuální akce lektora

M

29. 5. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro učitele matematiky působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Geometrie ve 4. a 5. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní výuku geometrie ve 4. a 5. ročníku.
 • Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.
 • Rozvoj geometrických představ.
 • Základní útvary v rovině a prostoru, geometrické výpočty.
 • Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.
 • Popis geometrických náčrtů a nákresů.
 • Hry a činnosti k upevnění geometrických pojmů.
 • Osově souměrné útvary.
 • Základní pravidla rýsování.