Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Český jazyk činnostně ve 3. ročníku

Číslo akce: 2020-032
Termín: 18. 1. 2020 9:00
Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
Cena: 1 290 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 3. ročníku v ceně 175 Kč. 

 

Školní systemické konstelace - jak nevyhořet

Číslo akce: 20-03 SB
Termín: 29. 1. 2020 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ a MŠ Horní Planná, Jiráskova 186
Cena: 0 Kč

KURZ NA OBJEDNÁVKU

Školní systemické konstelace - jak nevyhořet

Číslo akce: 20-04 SB
Termín: 30. 1. 2020 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ a MŠ Frymburk 112
Cena: 0 Kč

KURZ NA OBJEDNÁVKU

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku

Číslo akce: 20-01 SB
Termín: 31. 1. 2020 8:00
Lektor: Mgr. Ivona Petrusová
Místo: ZŠ Frýdek-Místek, Elišky Krásnohorské 2254
Cena: 0 Kč

KURZ NA OBJEDNÁVKU

ČJ v 1. roč. s přesahem do 2. roč.

Kurz pro rodiče dětí s poruchou učení, rodiče domškoláků i další zájemce

Číslo akce: 2020-022
Termín: 8. 2. 2020 9:00
Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43
Cena: 1 290 Kč

Kurz je určen pro všechny rodiče, kterým záleží na svých dětech, rodiče žáků se specifickými poruchami učení, rodiče, kteří chtějí řešit problémy dětí s učební látkou a rodiče praktikující nebo zamýšlející domácí výuku. Doporučujeme také asistentům pedagoga a všem, kteří se věnují doučování dětí.

Předávaný soubor žákovských činností skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení. 

Pojďme společně hledat cesty vedoucí k spokojenosti a radosti dětí a rodičů.

  • Vyzkoušíte si roli žáka,
  • zažijete hry a činnostní výuku,
  • vyrobíte si pomůcky k osvojování učiva,
  • získáte soubor činností do výuky svých dětí.
Developed by Via Aurea.