Hlavní menu

Grygarová Kateřina

Reference od absolventů:

 • Děkuji za přínosný seminář, nejvíc mne oslovila část k desetinným číslům, dobře strukturovaná lekce, ve svižném tempu :),  nabitá praktickým informacemi, některé využiji už hned zítra.
 • Na kurzu se mi nejvíce líbila práce s nastříhanými pásky a čtverečky (u desetinných čísel). Ve třídě už je mám sice připravené, ale nevěděla jsem jak s nimi pořádně pracovat, webinář mi hodně rozšířil obzory v tomto ohledu. Líbila se mi hra AZ kvíz. Ve zlomcích se mi líbila zlomková zeď. Moc děkuji za přínosný webinář a těším se zase někdy příště.
 • Nejpraktičtější seminář, na kterém jsem byla, bezva množství materiálů=obrovská pomoc pro mě jako učitelku. Moc díky!
 • Byla jsem velice spokojená. Byl to jeden z nejinspirativnějších seminářů. Moc děkuji.
 • Obě lektorky byly skvělé! Doufám, že se brzy uvidíme na letní škole, 

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2023-002 LŠ Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku ZŠ Velehrad, Salašská 300

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. - 9. ročníku v ceně 175 Kč a pracovní sešit aritmetika 6.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.
 • Zpětná vazba. Práce s chybou.
 • Komunikace při výuce M.
 • Hodnocení žáků, vnitřní motivace, využití samokontroly a sebehodnocení žáků. Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Kooperativní učení – schopnost spolupráce a práce v týmu, schopnost rozhodovat se, posuzovat, obhajovat a hodnotit zvolená řešení úloh.
 • Jak vhodně využívat žákovských poznatků při vyvozování nové látky.
 • Seberealizace žáků při výuce. Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh. Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 8. a 9. ročníku.
 • Mezipředmětové vztahy.
2023-110 Matematika činnostně v 7. ročníku (webinář) WEBINÁŘ

Seminář je vhodný pro učitele matematiky působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 7. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní výuku M
 • Procenta.
 • Úlohy na poměr, přímou a nepřímou úměrnost.
 • Činnostní vytváření představy zlomku. 
 • Činnosti se žákovskou zlomkovnicí. Kruhový model zlomku.
 • Pomůcka nuly a číslice
 • Činnostní formy práce s číselnou osou.
 • Práce s geobordem.
 • Ukázka práce s kartami ANO, NE a A, B, C
2023-025 LŠ Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku FZŠ Olomouc, Hálkova 4

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. - 9. ročníku v ceně 175 Kč a pracovní sešit aritmetika 6.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Rozvoj tvořivého myšlení. Aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Práce s žáky, kterým M činí potíže. Práce s nadanými žáky ve výuce M – diferenciace.
 • Zpětná vazba. Práce s chybou.
 • Komunikace při výuce M.
 • Hodnocení žáků, vnitřní motivace, využití samokontroly a sebehodnocení žáků. Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Kooperativní učení – schopnost spolupráce a práce v týmu, schopnost rozhodovat se, posuzovat, obhajovat a hodnotit zvolená řešení úloh.
 • Jak vhodně využívat žákovských poznatků při vyvozování nové látky.
 • Seberealizace žáků při výuce. Úlohy připravované žáky, využití jejich zkušeností a obměny úloh. Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovními karty a šablony pro činnostní učení v 8. a 9. ročníku.
 • Mezipředmětové vztahy.