FAQ

Rád/a bych webinář zahrnul/a do školního projektu Šablony JAK. Je to možné? Co budu potřebovat?

U každé akce uvádíme, zda je obecně vhodná pro zařazení do šablon. Většina námi pořádaných školení požadavkům MŠMT vyhovuje. Minimální rozsah akce jsou 2 výukové hodiny - kratší školení nenabízíme. Vyloučeny jsou kurzy zdravovědy a pro většinu také kurzy tělocviku/pohybových aktivit.  V…

celý článek

Je možné objednat si školení pro sborovnu?

Líbí se Vám některé z našich školení a rádi byste si je objednali pro celou sborovnu? V zásadě je možné možné si je u nás objednat. Kontaktujte nás.

celý článek

Jak poznám, že je pro mě seminář/webinář vhodný?

Nejste si jisti, zda je webinář vhodný právě pro Vás? V podrobnostech akce uvádíme, pro jakou cílovou skupinu je akce určena. Orientačně se také můžete řídit filtrací ve vyhledávání akce.

celý článek

Nejsem si jistá/ý, zda jsem na seminář/webinář úspěšně přihlášen/zařazen.

Pokud máte o školení zájem, je třeba pečlivě vyplnit přihlášku. V případě, že se akce hodláte účastnit s někým dalším, je nutné vyplnit přihlášky pro každou osobu zvlášť. Po odeslání přihlášky na akci se na obrazovce ukáže hlášení o úspěšném odeslání, nebo systém upozorní na chybu/neúplné…

celý článek

Odhlašování z akce - kdy a jak je to možné?

Může nastat situace, že se objednané akce nemůžete účastnit. Pak máte možnost se odhlásit, nebo za sebe vyslat náhradníka. Základní informace máte napsané v potvrzení zařazení na akci, podrobně v obchodních podmínkách (níže ke stažení).

celý článek

Přišla mi od Vás zpráva, že je již akce obsazena. Je možné se na ni přesto nějak dostat?

Semináře i webináře mají omezenou kapacitu. Velmi snadno se může stát, že se přihlásíte a akce je již plná. Přihlášku lze odeslat i na již obsazenou akci. Pokud o ni máte zájem, vyplňte si ji. Případně nás ještě kontaktujte telefonicky pro zjištění přesného stavu a dalších podrobností.

celý článek

Šablony OP JAK - jaké kurzy mohu zařadit?

Máte možnost nechat si školení DVPP proplatit zaměstnavatelem v rámci OP JAK (šablony) a nevíte, jaký kurz vybrat? Níže v článku naleznete důležité informace a odpovědi na Vaše otázky, které jsme získali na MŠMT. Abychom Vám usnadnili orientaci v tom, jaké školení zařadit můžete a jaké ne,…

celý článek

Kdy a jak získám odkaz pro připojení k webináři/se mám ke schůzce (webináři) přihlásit?

Odkaz, pomocí kterého se ke schůzce/webináři připojíte, zasíláme obvykle den předem na kontaktní e-mail zadaný v přihlášce. Přijít může až odpoledne/v podvečer. Zkontrolujte si všechny složky pošty. Může se stát, že se zpráva nezobrazí ve složce doručené, ale spadne do jiné složky (Spam,....…

celý článek

Co je pro připojení ke schůzce (webináři) třeba? V jakém prostředí proběhne?

Jste přihlášeni na náš webinář a nevíte, co se bude dít, jaké technické vybavení potřebujete, jak se pobybovat ve webinářovém prostředí? Není třeba se děsit. Naše webináře probíhají v nenáročném on-line prostředí LIVE WEBINAR. Podrobnosti obdržíte mejlem den před akcí.

celý článek

Jakým způsobem probíhá fakturace? Je možná úhrada kartou?

Pro info k e-shopu otevřete celý článek. Termín a způsob fakturace se liší dle typu akce, na kterou se hlásíte. Podrobně uvádíme v obchodních podmínkách. Přečtěte si je vždy pečlivě, stejně jako případné instrukce/podrobnosti/požadavky uvedené u akce. Není-li v podrobnostech akce uvedeno jinak,…

celý článek

Platba přes platební bránu. Co mám dělat, když se nezdaří, kdy volit jiný způsob platby?

Pokud se platba kartou z nějakého důvodu nezdaří, budeme Vám kurz/zboží fakturovat. Nemusíte dělat vůbec nic, fakturu zašleme automaticky a na základě ní zaplatíte převodem na náš účet.

celý článek

Co dělat po úspěšném připojení ke schůzce, jak nastavit techniku? Mám technické potíže.

Prostředí Live Webinar, kde webináře probíhají, není na ovládání nijak složité. Nemusíte si předem nic stahovat. Po rozkliknutí odkazu je třeba jen vyplnit CELÉ jméno i příjmení, ať Vás můžeme správně identifikovat a vést jako absolventa akce. Další nastavení nebývá obvykle třeba.  

celý článek
předchozí 1 2 další

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více