Hlavní menu

Obchodní podmínky DVPP

Sdílet na Facebooku

Obchodní podmínky DVPP

Odesláním přihlášky na naše akce vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.
Před vyplněním přihlášky se s nimi, prosím, seznamte. 

Důležité je správné vyplnění přihlášky. Pro bezchybné fungování administračního systému uvádějte kontaktní údaje na přihlášenou osobu, ne na kancelář vaší organizace! Pozornost věnujte zejména:
 

 1. Správnému vyplnění e-mailové adresy účastníka (může jít o osobní i pracovní adresu, ale aby směřovala opravdu výlučně na tuto osobu) a následně zajištění správného doručování pošty (v případě, že je adresa blokována/doručována jako spam, přidejte si ji do povolených kontaktů).
 2. Důležité je i uvedení mobilního kontaktu přímo na účastníka - zejména v případě webinářů, kdy mohou být účastníci v případě potřeby kontaktování pomocí SMS (technické potíže z naší strany, připomenutí probíhajícího webináře nepřítomným účastníkům...).

V případě potíží a dotazů se obracejte na naši kancelář.

Platební podmínky, podmínky účasti a souhlas se zpracováním osobních údajů

I. Obecná ujednání

 1. Přihlášení na akci
  Na akci se přihlásíte vyplněním elektronického formuláře "Přihláška na akci" dostupného na www.tvorivaskola.cz pod příslušnou akcí.
  Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Během několika vteřin/minut po odeslání přihlášky obdržíte automatickou zprávu potvrzující přijetí přihlášky a následně pak ještě čekejte potvrzení Vaší účasti (Potvrzení o zařazení na akci). V případě obsazení kapacity akce obdržíte automatickou zprávu "Zamítnutí účasti na akci / Úspěšné odhlášení z akce" a povedeme vás jako náhradníka (viz "Náhradníci").
  Tvořivá škola nezodpovídá za nedorozumnění vzniklé nepřečtením těchto zpráv, nebo jejich špatným doručením (do spamu/ hromadných složek). Správné zadání e-mailové adresy a nastavení poštovní schránky je plně na přihlášeném účastníkovi. 
  V případě, že Vám žádná zpráva nepřijde, zkontrolujte ostatní složky doručené pošty. Pokud zprávu nenejdete nikde, můžete zkusit přihlášku odeslat znovu, nebo se informujte o stavu Vašeho přihlášení v kanceláři.
  Přihláška se stává závaznou v okamžiku jejího odeslánírespektive potvrzení zařazení na akci. Zrušit ji lze pouze odhlášením dle bodu 2. Při zrušení přihlášky od nás obdržíte e-mailem potvrzení zrušení účasti na akci. 
   
 2. Zrušení přihlášky
  Odhlásit z akce se můžete POUZE v kanceláři TŠ, a to telefonicky či e-mailem (548 220 002, 774 191 813, info(zav)tvorivaskola.cz). Úspěšné odhlášení Vám potvrdíme automatickou zprávou "Zamítnutí účasti na akci / Úspěšné odhlášení z akce".
  Dle typu akce je nutné se odhlásit ve stanovené lhůtě jinak je účtován storno poplatek. Podrobně uvedeno níže v oddílu ujednání pro jednotlivé typy akcí. Při pozdějším odhlášení z akce se lze stornu vyhnout pouze vysláním náhradníka
  Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka. Změnu účastníka akce lze provést kdykoli od přihlášení až do zahájení akce (viz bod "Náhradníci"). V případě vyslání náhradníka není účtován storno poplatek, účtujeme jen cenu akce.
  Upozorňujeme, že poskytnutím plnění zaniká právo účastníka odstoupit od smlouvy.
   
 3. Náhradníci
  Dodatečné zařazení náhradníka na obsazenou akci
  Je-li již kapacita akce obsazena, obdržíte od nás informace, že Vaše účast byla zamítnuta ("Zamítnutí účasti na akci / Úspěšné odhlášení z akce"). Na akci Vás tímto vedeme jako náhradníka. V případě uvolnění místa kontaktujeme náhradníky dle pořadí přihlášení (obvykle telefonicky). Potvrdíte-li nám trvající zájem účastnit se akce, zařadíme Vás na ni dodatečně. Dodatečným zařazením na akci se stává přihláška závaznou. Účastník obdrží e-mailem potvrzení zařazení na akci.

  Vyslání náhradníka - změna účastníka akce
  Potřebujete-li vyslat náhradníka za sebe, kontaktujte nás ideálně předem a změnu nahlaste, včetně kontaktních údajů na dotyčného. Pokud není možné informovat nás předem, nahlásí změnu přímo náhradník na začátku akce a to:
  • při prezenční formě uvede svoje jméno, datum narození a kontaktní údaje (email, telefon) v prezenční listině,
  • v případě webináře uvede tyto informace do chatu (není-li to možné, oznámí přes mikrofon či pošle na info@tvorivaskola.cz). 
    

 4. Účastník je v průběhu celé akce odpovědný sám za sebe, své zdraví a své věci. V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení.
   
 5. Lektor má právo ukončit účastníkovu účast na akci. V tomto případě nebude poplatek za seminář fakturován nebo bude vrácen. Účastník může akci kdykoliv opustit. V tomto případě se kurzovné hradí v plné výši.
   
 6. V průběhu vzdělávacích akcí platí zákaz užívání alkoholu a omamných látek.


 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mnou vyplněných osobních údajů a jejich zařazením do databáze společnosti Tvořivá škola.
  Tvořivá škola se zavazuje, že uvedené údaje neposkytne třetím osobám a bude je používat pouze pro účely předávání dalších informací souvisejících se vzdělávacím programem Tvořivá škola. Pokud tyto informace nechcete dostávat, napište to do poznámky ve své přihlášce. Z odběru informací se můžete také kdykoliv odhlásit.
   
 8. Souhlas s pořizováním videozáznamu a fotografií: Účastník bere na vědomí, že během akce může lektor nebo pořadatel pořizovat fotografie či videozáznam. 


II. Ujednání pro jednotlivé typy akcí

 1. Jednodenní akce a akce pro sborovnu se hradí po jejím skončení převodem na účet Tvořivé školy na základě faktury (pokud není v pozvánce stanoveno jinak). Faktura Vám bude zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo na email školy. Fakturace probíhá nejdříve v den konání, nejpozději 15 dní ode dne uskutečnění akce. Platba v hotovosti na místě není možná.
   
 2. Storno podmínky jednodenních akcí: Postup v případě odhlášení viz bod I.2. Při odhlášení se do 7 dnů před zahájením akce není kurzovné fakturováno. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.


 3. Webináře: Fakturace probíhá stejně jako u jednodenních akcí (bod II.1).
  Podrobnější informace včetně odkazu pro přihlášení zašleme přihlášeným nejpozději den před spuštěním webináře. Pokud informace nenaleznete v den konání v žádné složce e-mailu, kontaktujte nás.
  V některých případech je možné absolvovat akci ze záznamu. Tuto možnost s námi konzultujte individuálně.
  Je třeba, abyste v čase webináře měli přístup k internetu přes zařízení s minimálně reproduktorem (PC, telefon, tablet). Zajištění vyhovujícího stavu techniky a případně zřízení uživatelského účtu či stažení vyžadované aplikace je na straně účastníka. Na webináře využíváme komunikační prostředky jejichž využití není pro účastníky zpoplatněno.
   
 4. Storno podmínky: Postup v případě odhlášení viz bod I.2U webinářů akceptujeme odhlášení bez storna nejpozději 3 dny před zahájením akce. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.


 5. Letní, víkendové a vybrané akce, u kterých je to uvedeno, se hradí celé předem - podle instrukcí v popisu akce. Zálohová faktura s čtrnáctidenní splatností bude zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo na email školy. Fakturaci letních škol obvykle zahajujeme v dubnu. 
   
 6. Storno podmínky pro akce hrazené zálohově: Postup odhlášení viz bod I.2. Při odhlášení se do 30 dnů (není-li u akce uvedeno jinak) před zahájením akce je zaplacené kurzovné vráceno v plné výši přijaté platby. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.