Hlavní menu

Obchodní podmínky DVPP

Sdílet na Facebooku

Platební podmínky, podmínky účasti a souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Jednodenní akce a akce pro sborovnu se hradí po jejím skončení převodem na účet Tvořivé školy na základě faktury (pokud není v pozvánce stanoveno jinak). Faktura Vám bude zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo na email školy. Platba v hotovosti na místě není možná.
   
 2. Storno podmínky jednodenních akcí: Odhlásit z akce se můžete v kanceláři TŠ, telefonicky či e-mailem (548 220 002, 774 191 813, info(zav)tvorivaskola.cz). Při odhlášení se do 7 dnů před zahájením akce není kurzovné fakturováno. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.


 3. Letní, víkendové a vybrané akce, u kterých je to uvedeno, se hradí celé předem - podle instrukcí v popisu akce. Zálohová faktura s čtrnáctidenní splatností bude zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo na email školy. 
   
 4. Storno podmínky pro akce hrazené zálohově: Postup odhlášení stejný jako v bodě 2. Při odhlášení se do 30 dnů (není-li u akce uvedeno jinak) před zahájením akce je zaplacené kurzovné vráceno v plné výši přijaté platby. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.


 5. Účastník je v průběhu celé akce odpovědný sám za sebe, své zdraví a své věci. V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení.
   
 6. Lektor má právo ukončit účastníkovu účast na akci. V tomto případě nebude poplatek za seminář fakturován nebo bude vrácen. Účastník může akci kdykoliv opustit. V tomto případě se kurzovné hradí v plné výši.
   
 7. V průběhu vzdělávacích akcí platí zákaz užívání alkoholu a omamných látek.


 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mnou vyplněných osobních údajů a jejich zařazením do databáze společnosti Tvořivá škola.
  Tvořivá škola se zavazuje, že uvedené údaje neposkytne třetím osobám a bude je používat pouze pro účely předávání dalších informací souvisejících se vzdělávacím programem Tvořivá škola. Pokud tyto informace nechcete dostávat, napište to do poznámky ve své přihlášce. Z odběru informací se můžete také kdykoliv odhlásit.
   
 9. Souhlas s pořizováním videozáznamu a fotografií: Účastník bere na vědomí, že během akce může lektor nebo pořadatel pořizovat fotografie či videozáznam. 


 10. Obecná ujednání
  Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

  Během několika vteřin/minut po odeslání přihlášky obdržíte automatickou zprávu potvrzující přijetí přihlášky a následně pak ještě čekejte potvrzení Vaší účasti. Tvořivá škola z.s. nezodpovídá za nedorozumnění vzniklé nepřečtením těchto zpráv, nebo jejich špatným doručením (do spamu/ hromadných složek). Správné zadání e-mailové adresy a nastavení poštovní schránky je plně na účastníkovi akce. V případě, že Vám žádná zpráva nepřijde, zkontrolujte ostatní složky doručené pošty. Pokud zprávu nenejdete nikde, odešlete přihlášku znovu, nebo se informujte o stavu Vašeho přihlášení v kanceláři.

  Přihláška se stává závaznou v okamžiku jejího odeslání, respektive potvrzení zařazení na akci. Zrušit ji lze pouze stornováním dle bodu 2. Při zrušení přihlášky od nás obdržíte e-mailem potvrzení zrušení účasti na akci. 

  Je-li již kapacita akce obsazena, obdržíte od nás informace, že Vaše účast byla zamítnuta. V případě uvolnění místa kontaktujeme další přihlášené dle pořadí a po potvrzení trvání zájmu o účast na akci Vás můžeme zařadit dodatečně. Dodatečným zařazením na akci se stává přihláška závaznou. Účastník obdrží e-mailem potvrzení zařazení na akci.