Aktuální termíny kurzů

Před přihlášením se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky s nimi vyslovujete souhlas. Vaše PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.

Projektové vyučování II

další praktické ukázky realizovaných projektů

1 210 Kč

13. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele prvního stupně ZŠ. Webinář je veden ryze prakticky, získáte zásobník námětů pro práci napříč předměty a ročníky. Navazuje na webinář Projektové vyučování I, kde se účastníci seznamují i se základní teorií.

Na akci zazní:

 • Projekt: “Pohádka”, práce se známými pohádkami, obrázkové osnovy, přiřazování textu, práce s textem, mezipředmětové vztahy, uplatnění digi kompetencí a přesah pohádek do osobního života dětí.
 • Projekty ke státním svátkům: plánování, dětí získávají povědomí o naší kultuře a dějinách, uvědomí si, proč státní svátky slavíme a jejich důležitost.

Lektor dále využívá:

 • Metody aktivního vyučování. Kooperativní a partnerské učení. Prvky kritického myšlení.
 • Přesah do praktického, osobního života žáků.
 • Předávání informací, dovedností a postojů.
 • Využití formativního hodnocení a učení.
 • Vrstevnické učení a předučení.
 • Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení.

Vedení dialogu a konstruktivní konverzace

webinář pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

19. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je určen primárně všem pedagogickým pracovníkům, různých stupňů vzdělávání a typů škol. Velmi jej doporučujeme výchovným a kariérovým poradcům, speciálním pedagogům a vedení škol. Přínosný může být také pro asistenty pedagoga. 

Na webináři se můžete těšit na tato témata:

 • vnitřní dialog a co s ním
 • budování zpětné vazby
 • citová neutralita a konvence při dialogu
 • asertivní naslouchání a asertivní dialog
 • komunikace s nezralým rodičem
 • zásady vedení dialogu a vytváření vztahu
 • specifika vedení dialogu s dětmi, dospívajícími a dospělými
540 Kč

20. 11. 2024, zahájení v 17:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Rozhodli jsme se vyjít vstříc opakovaným přáním rodičů a připravili pro vás blok 3 přednáškových večerů s uznávaným odborníkem Jiřím Haldou.

V rámci třetího setkání se spolu s ním podíváte na problematiku dospívání a komunikace s dospívajícími.

Prepuberta, puberta a adolescence jsou nejpodceňovanější období v životě dětí. Je to věk velmi křehkých a zranitelných osobností, i když se tváří, že tomu je naopak. Jak děti provést do dospělosti a co nejméně je zranit? To se dozvíte na naší přednášce.

V rámci tohoto webináře se budeme věnovat zejména kategorii školního věku a adolescence.

Další připravená setkání:

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

-Metoda kreslení pravou hemisférou ve škole i mimo ní

1 380 Kč
VV

20. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Seznamte se s metodou kreslení pravou mozkovou hemesférou a jejím možným využitím na 1. stupni ZŠ! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Principy metody výuky kreslení pravou hemisférou
 • Možnosti využití metody kreslení pravou hemisférou při výuce výtvarné výchovy
 • Nabídka konkrétních činnostních postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru v jakémkoli věku, od předškolního věku po dospělost

21. 11. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit případné konflikty?  Systemicky čistá komunikace spolu s postojem a přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy. Kurz seznamuje s metodou nenásilné komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací.

28. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Pedagogická práce je práce se skupinou=týmem. Práce s ní je velmi náročná na znalosti věkových skupinových potřeb a unikátních charakteristik skupin. Přijďte si prohloubit znalosti o základních charakteristikách skupiny, skupinovém klimatu a rozvoji týmového ducha. Lektor Vás jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová témata, která nemusí být výrazně patrná v chování jednotlivců, ale mají zásadní vliv pro zdravý vývoj funkčních týmů. 

Seznamte se se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami v rámci třídního týmu. Povíme si o základních aspektech budování týmů a týmové spolupráce. Osvojite si některé užitečné a praktické metody a techniky, získáte tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak tvoři pozitivní klima ve třídě a ve škole
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti a týmové spolupráci
AJ

28. 1. 2025, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ a je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ.

 Můžete se těšit na:

 • Tipy na postřehovací, pohybové, paměťové a aktivizační hry.
 • Hry na zapojení všech smyslů.
 • Tipy, postřehy a náměty pro prezenční i distanční výuku.
 • Tipy na zajímavé aplikace, rozcestníky a webové stránky.
 • Diskuzi, vzájemné sdílení dobré praxe.
předchozí 1 2 3 4 5 6 další