Dušková Radka

Reference od účastníků akcí:

 • Lektorky nasadily svižné tempo prezentací aktivit. Všeho bylo akorát. Hezké aktivity. Už se těším, až je vyzkouším. Děkuji za materiály - už dlouho hledám něco užitečného, kde by bylo vše na jednom místě.
 • Líbilo se mi, že byly na semináři dvě lektorky. Ráda bych viděla i ukázkovou hodinu.
 • Toto setkání bylo velkým přínosem. Obsahově bylo vyčerpávající. Děkuji moc za pozitivní přístup lektorek.
 • Jsem ráda, že jsou všechny ukázané aktivity využitelné do hodin všechny jsme si vyzkoušeli, tudíž i zapamatovali.
 • Spousta krásných nápadů. Lektorky vše prezentovaly hezky a názorně. Absolvovala jsem již několik školení Tvořivé školy, vždy úžasné.
 • Akce byla jako všechny semináře Tvořivé školy skvělá. Obě lektorky úžasné, vždy i trpělivě prakticky ukázaly. Spousta nápadů.
 • Využitý čas, výborné pomůcky, skvěle připraveno a zorganizováno.
 • Lektorky byly profesionální, výklad přiměřeně náročný, skvělá organizace. Splnilo to mé očekávání. Výborně využitý čas i připravený seminář, skvělé pomůcky.
 • Děkujeme za takového úžasné a velice přínosné semináře.
 • Obě lektorky byly velmi příjemné a v budoucnu určitě vyzkouším jejich nápady a triky.
 • Vše pro mne bylo užitečné. Velmi ráda se zúčastním dalších školení od Tvořivé školy.
 • Seminář byl plný spousty aktivit a pracovních materiálů, čehož si velmi cením.
 • Obě lektorky byly úžasné. Akční, profesionální, naplněno super nápady.
 • Výborná prezentace, naprosto úžasná akce. Obsahově naprosto vyčerpávající. Velmi příjemná atmosféra. Mnohokrát děkuji.
 • Vše naprosto skvělé, praktické, názorné. Velmi přínosné. Moc mi pomohly praktické ukázky.
 • Děkuji za spoustu úžasných nápadů, které ráda využiji ve své praxi. Těším se na další úžasné nápady.
 • Jsem nadšená z nových podnětů a materiálů, které mi ve výuce pomohou. Lektorky byly moc vstřícné a ochotné.
 • Díky za super nápady. O to větší "tlak" budu vyvíjet na paní ředitelku-interaktivní tabule, kterou bych chtěla mít v mé třídě je pro mě doopravdy nutností

Aktuální akce lektora

Jak na sloh

ve 4. a 5. ročníku

540 Kč
ČJ

18. 9. 2024, zahájení v 15:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Sloh je mnohdy opomíjenou součástí výuky ČJ na 1. stupni. Pojďte se s námi inspirovat a obohaťte své hodiny o zajímavé činnosti a aktivity. Těšte se na:

 • Činnostní učení slohu, slohové rozcvičky.
 • Hry k obohacování slovní zásoby.
 • Aktivity k slohovým útvarům-  rozhovor, omluva, vzkaz, dopis, popis, vypravování.
 • Práce s osnovou, členění textu.
 • Četba jako inspirace k vlastní tvorbě.
 • Mluvený a písemný projev žáků.

Seminář je vhodný pro učitele ČJ působící na 1. stupni ZŠ, asistenty pedagoga či osoby věnující se doučování.

M

26. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro učitele matematiky působící na 1. stupni ZŠ, asistenty pedagoga či osoby věnující se doučování. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Geometrie ve 4. a 5. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní výuku geometrie ve 4. a 5. ročníku.
 • Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.
 • Rozvoj geometrických představ.
 • Základní útvary v rovině a prostoru, geometrické výpočty.
 • Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.
 • Popis geometrických náčrtů a nákresů.
 • Hry a činnosti k upevnění geometrických pojmů.
 • Osově souměrné útvary.
 • Základní pravidla rýsování.