Hlavní menu

Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Číslo akce: 2021-091
Termín: 7. 12. 2021 14:30
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

2021 VelehradSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 185 Kč. 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU I

Číslo akce: 2021-096
Termín: 8. 1. 2022 9:45, 9. 1. 2022 9:45
Lektor: Atelier Mozaika
Místo: DK Akord, náměstí SNP 1, Ostrava-Jih
Cena: 1 990 Kč

AM žena-T

Kurz proběhne ve spolupráci s Ateliérem Mozaika.

Během dvoudenního kurzu se dozvíte zajímavé informace o fungování mozku. Ukážeme si různá cvičení budete kreslit poslepu, vzhůru nohama, negativně a druhý den nebudete věřit, jakého pokroku jste dosáhli. Důkazem vám budou vaše obrázky, které si pak odnesete domů.

Kurz je určen zejména pro začátečníky, bude zakončen kresbou portrétu dle fotografie.

 

Činnostní učení na 1. stupni ZŠ

Webinář

Číslo akce: 2022-028
Termín: 11. 1. 2022 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Na základě dlouhodobých požadavků našich absolventů jsme pro vás připravili kurz, který je jakýmsi úvodem do činnostního učení. Přináší základní východiska a hlavní principy tohoto způsobu výuky, ale také praktické ukázky jejich aplikace v různých předmětech. Jde o mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Tento způsob výuky Vám umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. 

Nevíte si rady s tím, jak se postavit k chybě a práci s ní, nebo jak uchopit hodnocení a sebehodnocení? I na tyto otázky si odpovíme! 

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma některou naši pomůcku v elektronické podobě.

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Číslo akce: 2021-085
Termín: 11. 1. 2022 14:30
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

2021 VelehradSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 185 Kč. 

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (4 hod.)

Prvky jógy a relaxace ve výuce TV i běžném životě učitele

Číslo akce: 2022-035
Termín: 12. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Michaela Vejrostová
Místo: Centrum Do sebe Brno, Fanderlíkova 70
Cena: 980 Kč

Cítíte se unavení? Potřebujete na chvíli zastavit a nadechnout se? Chcete udělat něco pro sebe a pro své zdraví? Nebo hledáte moderní náplň do hodin TV a tělovýchovných chvilek? Pak je tu pro tento praktický kurz.
Nabízí možnost dobře si zacvičit, protáhnout se, celkově relaxovat a odpočinout si. Ale především otevírá cestu k modernímu způsobu výuky TV s využitím aktivních prvků a cviků z jógy vedoucích k rozhýbání a uvolnění těla a jeho propojení s dechem. Celková skladba působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli.

Metodika ICT pro učitele ZŠ

Práce s textovým editorem word

Číslo akce: 2022-030
Termín: 17. 1. 2022 16:00, 24. 1. 2022 16:00
Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Jako jedni z prvních Vám přinášíme ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na digitální technologie, které mají za cíl přímo podpořit učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučující, kteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky. I s takovou základní úrovní znalostí lze jistě v běžném životě vystačit, ale pokud mají být v budoucnu dig. technologie trvalou a nedílnou součástí výuky každého předmětu (humanitního i technického zaměření), pak je bezpochyby ten správný čas, posunout se v těchto dovednostech min. o stupeň výš. Neboť na všechny vyučující na ZŠ budou v budoucnu kladeny poměrně vysoké nároky na jejich digitální zdatnost.
Bude třeba, aby dokázali program vyučovací hodiny nejen v tomto prostředí dobře připravit, ale také úspěšně realizovat. Což ovšem předpokládá vyšší znalosti, a to jak samotné používané aplikace, tak i možností a vlivu okolního prostředí na funkčnost .Tedy nastavení parametrů aplikací, vlastností OS Windows, uživatelských účtů, možnosti sdílených složek atd.

Připravený cyklus webinářů bude pracovat se základními progamy OS Windows. Toto je první webinář cyklu a bude zaměřen na práci s textovým editorem - MS Word 2021. Webinář se skládá vždy ze dvou samostatných částí, každá s dotací 90 minut, následujících s týdenním intervalem, den a čas konání jsou stejné.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU I

Číslo akce: 2021-093
Termín: 22. 1. 2022 9:45, 23. 1. 2022 9:45
Lektor: Atelier Mozaika
Místo: Hotel Omega, Křídlovická 19 b, Brno
Cena: 1 990 Kč

AM žena-T

Kurz proběhne ve spolupráci s Ateliérem Mozaika.

Během dvoudenního kurzu se dozvíte zajímavé informace o fungování mozku. Ukážeme si různá cvičení budete kreslit poslepu, vzhůru nohama, negativně a druhý den nebudete věřit, jakého pokroku jste dosáhli. Důkazem vám budou vaše obrázky, které si pak odnesete domů.

Kurz je určen zejména pro začátečníky, bude zakončen kresbou portrétu dle fotografie.

 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-026
Termín: 25. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-027
Termín: 28. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Aj činnostně

Aneb tipy do výuky Aj pro 1. st. ZŠ

Číslo akce: 2022-029
Termín: 31. 1. 2022 14:30
Lektor: Mgr. Ludmila Chudobová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Přinášíme vám náměty a tipy pro online výuku angličtiny. Kurz jsme uzpůsobili současným potřebám pedagogů. Reagujeme tak na vaše žádosti o tipy pro distanční výuku. Uvedené aktivity využijete pro výuku AJ na celém 1. stupni ZŠ.

V rámci semináře budou představeny tipy a hry pro synchronní i asynchronní efektivní a interaktivní výuku jazyků zcela nenáročnou na přípravu učitele. Bude veden v českém jazyce, jednotlivé aktivity budou představeny v angličtině. Budete mít možnost vyzkoušet si všechny aktivity z pozice žáka.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ.  Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Metodika ICT pro učitele ZŠ

Práce s tabulkovým editorem Excel

Číslo akce: 2022-031
Termín: 14. 2. 2022 16:00, 21. 2. 2022 16:00
Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 980 Kč

Jako jedni z prvních Vám přinášíme ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na digitální technologie, které mají za cíl přímo podpořit učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučující, kteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky. I s takovou základní úrovní znalostí lze jistě v běžném životě vystačit, ale pokud mají být v budoucnu dig. technologie trvalou a nedílnou součástí výuky každého předmětu (humanitního i technického zaměření), pak je bezpochyby ten správný čas, posunout se v těchto dovednostech min. o stupeň výš. Neboť na všechny vyučující na ZŠ budou v budoucnu kladeny poměrně vysoké nároky na jejich digitální zdatnost.
Bude třeba, aby dokázali program vyučovací hodiny nejen v tomto prostředí dobře připravit, ale také úspěšně realizovat. Což ovšem předpokládá vyšší znalosti, a to jak samotné používané aplikace, tak i možností a vlivu okolního prostředí na funkčnost .Tedy nastavení parametrů aplikací, vlastností OS Windows, uživatelských účtů, možnosti sdílených složek atd.

Připravený cyklus webinářů bude pracovat se základními progamy OS Windows. Toto je první webinář cyklu a bude zaměřen na práci s textovým editorem - MS Excel 2021. Webinář se skládá vždy ze dvou samostatných částí, každá s dotací 90 minut, následujících s týdenním intervalem, den a čas konání jsou stejné.

Hudební výchova tvořivě na ZŠ

- nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-025
Termín: 26. 3. 2022 10:00, 27. 3. 2022 10:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 3 150 Kč

Seminář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. 

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Kresba barevnými suchými pastely

Číslo akce: 2022-001 LŠ
Termín: 4. 7. 2022, 5. 7. 2022, 6. 7. 2022, 7. 7. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa
Cena: 7 350 Kč

2020 SudislavNabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde vybrat a absolvovat jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo tento kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Praktické zvládnutí základů kresby se suchými pastely. Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné kresby pastelem.

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.

Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. Metodická inspirace a nápady pro práci s dětmi pro pedagogy i rodiče.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. 

Cílová skupina: 

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby pastely. Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.

Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Školní systemické konstelace

LETNÍ ŠKOLA - JAK NEVYHOŘET A STÁT SE AUTORITOU

Číslo akce: 2022-002 LŠ
Termín: 4. 7. 2022, 5. 7. 2022, 6. 7. 2022, 7. 7. 2022
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa
Cena: 7 350 Kč

2020 Sudislav

Nabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde zvolit absolvovat tento jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Do škol přichází stále více problémových žáků. Učitelům přibývá práce a na „kantořinu“ je čím dál méně času. Aktivní ochrana před vyčerpáním, vyhořením a pocity marnosti je v tomto čase důležitější, než kdy předtím. 

S problémy souvisejícími s vyhořením nebo nedostatečnou autoritou se dnes potýká mnoho lidí. Kurz je otevřen i zájemcům jiných profesí.

Systemická pedagogika přináší potřebné informace a nadhled. Umožňuje poznat hlubší příčiny problémů, nalézt řešení a obnovit porušenou rovnováhu.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-005 LŠ
Termín: 25. 7. 2022, 26. 7. 2022, 27. 7. 2022, 28. 7. 2022
Lektor: Ing. Jitka Moulisová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 350 Kč

Intenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu.

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

 

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení).

Přijeďte získat nové informace a dobře si zacvičit.

« předchozí 1 2 další »