Vacková Ivana

2022 Písek

Reference od účastníků akcí:

 • Byla jsem nadmíru spokojená s kurzem i paní lektorkou. Velmi přínosné a inspirativní. Děkuji.
 • S kurzem jsem byla spokojena. Osobně bych potřebovala ještě více ukázek k práci s ryskou na pravítku.
 • Moc pěkný kurz. Děkuji.
 • Velmi příjemný a přínosný seminář. Určitě doporučím. Ráda přijedu i na Vaši letní školu.
 • Velmi děkuji lektorce za nové náměty a povzbuzení k další práci.
 • S lektorkou jsem byla spokojená, bylo to výborné. Veškeré náměty k práci využiji, jsou velmi vhodné.
 • Úžasná lektorka, vše přínosné. Děkuji za vstřícnost při jednání a pohodovou atmosféru.
 • Kurz byl výborný, splnil mé očekávání. Lektorka skvěle pracuje s hlasem, dokáže zaujmout. Kurz mne opravdu obohatil. Uvítala bych ještě více psaných materiálů.
 • Přínosné, lektorka mluvila z praxe, mnoho pěkných nápadů.
 • Všechny informace byly velice užitečné a praktické. Lektorka byla výborná a sdělila nám mnoho zajímavých informací. Již jsem ji zažila na jednodenním školení, znám její výklad-je perfektní a přináší spoustu energie a nadšení. Inspirující.
 • Lektorka byla úžasná, studnice nápadů, příjemné vystupování.
 • Náplň akce super, možná bych uvítala více her (námětů na hry). Moc děkuji za velmi praktický a přínosný seminář.
 • Uvítala bych ještě podrobnější informace, postupy, příp. hry a činnosti k výuce psaní. Vynikající lektorka, studnice nápadů a navíc má dar předávat a nabíjet ostatní. Budu doporučovat.
 • Děkuji moc za spoustu nápadů, práce a úžasné energie a nadšení, které nám lektorka předala. Uvítala bych ještě v rámci kurzu projet didaktiku psaní.
 • Z vašich nápadů čerpám celý rok.
 • Vynikající kurz, určitě se zúčastním dalších.
 • Cely koncept, jak ho měla paní lektorka připravený, se mi velmi líbil. Ocenila jsme zejména velkou variabilitu úkolů na jeden didaktický materiál...není třeba se zahlcovat pomůckami, ale všestranně je využívat. Co mne nadchlo bylo vytvoření bezpečného prostředí pro malé prvňáčky-nikdo není neúspěšný, každý z nich má díky přizpůsobení úkolu jeho možnostem podmínky pro 100% úspěch. Není lepší motivace pro touhu se dál učit... Nedostatky žádné nevidím, jen za mne bych někdy uvítala jinou grafickou podobu obrázků, ale vím, že je to věc osobního vkusu:-). Velmi děkuji, váš webinář mne opět nezklamal. Přeji mnoho krásných dnů a úspěchů ve vaší záslužné práci.
 • Ráda jsem si poslechla všechny informace, i když jsem něco znala-ráda jsem si znovu osvěžila. Mohlo být zařazeno také sdílení vlastních zkušeností. Kurz se odvíjí od osobnosti lektorky. Cením si jejich velkých osobních zkušeností a nevyčerpatelné energie. Líbí se mi množství pomůcek, které používá.
 • Jsem spokojená. Získala jsem plno nových informací o 1. třídě. Jsem ráda za velké množství námětů. Paní lektorka se velmi dobře poslouchala, mluvila zajímavě.
 • "Nemůže být v mysli, co neprošlo smysly" vnímám jako určité motto této tříhodinové svižné prezentace. Paní Vacková mne plně zaujala, byť některé aktivity již používáme. Prakticky celý webinář byl ale nesmírně podnětný - například v nesčetném množství možností využití tabulky zvířátek pro rozvoj fonetického sluchu a sluchové paměti je určitě řada aktivit, které jsem dosud opomíjela a určitě budou pro děti vítaným zpestřením výuky. Co mne velmi zaujalo, je "divadélko". Především pro integrovaného žáka bude bezpochyby vhodnou pomůckou - i na delší než dvouměsíční období. Hru na dostihy zařadím určitě, věřím, že bude dětmi přijata s nadšením. Stručně řečeno: webinář byl poutavý a přínosný.
 • Maximální spokojenost! Úžasná lektorka. Těším se na kurzy k dalším ročníkům.
 • Musím Vám složit poklonu, protože není nic lepšího než získat konkrétní náměty do hodin, jak s dětmi pracovat. Prostě nové nápady. Samozřejmě spoustu toho dělám, ale když to člověk slyší ještě od někoho jiného, více si to uvědomí, co ještě může přidat. Učím v přípravné třídě, a i pro mě spousta námětů, tedy za ně děkuji. Budu nyní ještě pečlivěji sledovat Vaše stránky s nabídkou. Děkuji a budu se těšit zase někdy příště. 
 • Všechny informace byly velmi přínosné a inspirativní. Teď už jen mít více odvahy na 1. třídu :-)

Aktuální akce lektora

ČJ

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ

Anotace:

OBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící v přípravných třídách a na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 1. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karta a šablony pro činnostní učení Čj 0. a 1.
 • Smysl a význam přípravného období.
 • Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.
 • Hádanky typu: Je to na stromě a je to k – o – s. Co je to? Rozvoj vnímání, poznávání a řeči – rozšiřování slovní zásoby.
 • Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti (Kimovy hry). 
 • Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
 • Předslabikářové období – analyticko-syntetická výuka čtení. Práce s metodikou výuky čtení. 
 • Tvarové skupiny písmen. 
 • Metodický postup při vyvozování písmen a slabik.
 • Začátky čtení v 1. ročníku – pozvolný přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení textu.
 • Didaktické hry se sloupečky slov připravených ve Slabikáři. Slabikář a první čítanka.
 • Důraz na porozumění čtenému textu. Podněcování zájmu o čtení.
 • Pozitivní motivace a hodnocení, žákovy prožitky, sebeuvědomění si prožitku.
 • Význam uvolňovacích cviků doprovázených říkankami.
 • Hrubá a jemná motorika. Grafomotorika. Zásady, které je třeba při psaní dodržovat. 
 • Práce s písankami.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi.
 • Vyjadřování významu slov kresbou.
 • Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.

 

Činnostní učení M v 1. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

9 690 Kč
M

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024, zahájení v 14:00

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

1. stupeň ZŠ

Anotace:

2019 Liberec

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící v přípravných třídách a na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 0/1. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Smysl a význam přípravného období.
 • Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru.
 • Tvořivá práce s pomůckou pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Další vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi.
 • Pozitivní hodnocení a sebehodnocení žáků. Průběžná zpětná vazba.
 • Diferenciace ve výuce. Individualizace ve výuce.
 • Prvky dramatické výchovy (tvorba matematických vyprávění).

 

ČJ

27. 8. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 1 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony.
 • Přípravné období v ČJ - důležitost, vhodné činnosti a hry
 • Vyvození písmen, první slabiky.
 • Práce s ilustrovanými slabikami.
 • Náměty pro činnosti a didaktické hry v tomto období.
 • Čtení slov, vět a prvních textů, podpora rozvoje čtení s porozuměním.
 • Probouzení zájmu o čtení, motivace.