Genetická metoda čtení v 1. ročníku

Nácvik čtení

9. 5. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Webinář se uskuteční ve čtvrtek 9.5.2024 od 14:00 do cca 17:15.

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky (elektronicky podepsané). Více k webinářům zde.

1 210 Kč

Cena 1090 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu!

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

  • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony pro 0. ročník.
  • Náměty pro činnosti a didaktické hry.
  • Čtení slov, vět a prvních textů, podpora rozvoje čtení s porozuměním.
  • Probouzení zájmu o čtení, motivace.

Obsah akce:

Ve fázi nácviku čtení (ať už zvolíme libovolnou metodu) je potřeba posilovat také další dovednosti, zejména zrakovou a sluchovou percepci. Před samotným nácvikem čtení je třeba věnovat se dostatečně přípravnému období.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

  • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
  • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
  • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
  • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
  • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
  • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.