Dačevová Radmila

Vzdělání

 • 1991 – 1995 – SPgŠ a Gymnázium Znojmo – učitelství pro MŠ
 • 1995 – 1999 – PdF UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň základních škol s rozšířenou tělesnou výchovou. Udělen titul Mgr.
 • 2000 – 2003 – PdF UP Olomouc - rozšiřující studium – speciální pedagogika (etopedie)            
 • 2002 – 2004 – PdF UP Olomouc - rozšiřující studium – speciální pedagogika (psychopedie)
 • 2005 – 2007 – PdF MU Brno - doplňující studium – arteterapie
 • 2016 – 2022 – PdF MU Brno, doktorský studijní program, obor Sociální pedagogika – disertační práce – Fenomén očekávání ve vztahu rodiny a školy; Udělen titul Ph.D.

Doplňkové vzdělání

 • FIE I – Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, PdF UK Praha – srpen 2014
 • FIE BASIC - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, PdF UK Praha – březen 2015

Praxe

 • 1999 –2007 – ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš – speciální pedagog, arteterapeut
 • 2007 – 2009 – ZŠ Velká Bíteš – učitelka na 1. stupni ZŠ
 • 2009 – 2012 - Mateřská a následně rodičovská dovolená
 • 2011 – ZŠ Velká Bíteš – učitelka na 1. stupni ZŠ
 • Od 2011 – ZŠ náměstí 28. října Tišnov – učitelka na 1. stupni ZŠ
 • Od 2015 – Tvořivá škola o.s. Neslovice – lektor kurzů pro učitele
 • Od října 2015 – PdF MU Brno, katedra sociální pedagogiky, výuka - Etopedie, Alternativní vzdělávací systémy
 • Od března 2020 – Mateřská a následně rodičovská dovolená

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

 • DAČEVOVÁ, Radmila a Jiří NĚMEC. Co očekávají rodiče od školy a jak ji vybírají? Pedagogická orientace. Czechia: -, 2022, roč. 32, č. 1, s. 57-80. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2022-1-57.
 • DAČEVOVÁ, Radmila. Alternativní metody vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Rodina a škola. Praha: Portál, 2022, LXIX, č. 3, s. 14-15. ISSN 0035-7766.
 • DAČEVOVÁ, Radmila. Den se vzdělávacím programem Začít spolu. Rodina a škola. Praha: Portál, 2022, LXIX, č. 1, s. 16-17. ISSN 0035-7766.
 • DAČEVOVÁ, Radmila. Jak se učit netradičně a zároveň efektivně s Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování? Učitelské noviny. Praha, 2022, roč. 125, č. 11, s. 22-23. ISSN 0139-5718.
 • DAČEVOVÁ, Radmila. Genetická metoda čtení. Rodina a škola. Praha: Portál, 2022, LXIX, č. 8, s. 14-15. ISSN 0035-7766.
 • DAČEVOVÁ, Radmila. Od smajlíka po formativní hodnocení. Rodina a škola. Praha: Portál, 2022, LXIX, č. 6, s. 18-19. ISSN 0035-7766.
 • DAČEVOVÁ, Radmila. Možnosti efektivní spolupráce rodiny a školy. Rodina a škola. Praha: Portál, 2021, LXVIII, č. 10, s. 10-11. ISSN 0035-7766.

Stať ve sborníku

 • DAČEVOVÁ, Radmila. Učitel základní školy z pohledu rodičů. In Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, 2018. s. 269-276. ISBN 978-80-223-4706-8.

Popularizační texty a aktivity

Znalost cizích jazyků:

německý jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk

Reference od absolventů:

 • Seminář byl velmi pěkně vedený, měl spád, dozvěděla jsem se spoustu zajímavého ohledně genetické metody čtení v 1. třídě. Tento postup využívám i ve své praxi, i když učím analyticko-syntetickou metodou.
 • Učím již dlouho, i tak jsem si na webináři našla nové nápady na práci s dětmi. 
 • Školení bylo pro mě velmi přínosné. Spoustu aktivit se chystám vyzkoušet.
 • Chtěla jsem ještě reagovat na Váš webinář. Velmi se mi líbil - byl jasný srozumitelný a oceňuji hlavně množství nápadů. Některé činnosti už s dětmi děláme, některé třeba v podmínkách školy dělat nemůžeme, ale podnětů a nápadů bylo ve Vašem webináři opravdu hodně.
 • Celý webinář byl velice přínosný, měl spád, paní lektorka Dačevová dávala jednu informaci za druhou, jeden nápad za druhým. Nejvíce mě zaujaly nápady pro prvňáčky, protože od září budu učit právě v první třídě. Například tipy na orientaci v prostoru (proužek, domeček, G diktát, cestování podle programu, spojování bodů (body, tvary ve čtvercové síti), hra na postřeh s barevnými body, G tvary (figura a pozadí - překrývající se útvary) a tak dále. Rozhodně budu webinář doporučovat dále. 
 • Z webináře se mi nejvíce líbilo cvičení s hracím polem členěným na 4x4 oken, cestujeme podle programu.
 • Celý seminář se mi líbil ohledně inspirace a toho, že jsem se mohla ubezpečit, že se snažím vést Geometrii správným směrem. Nejvíce se mi zamlouvala první polovina semináře. Druhá polovina (tělesa) byla těžší na představivost, ale i tak byla velice přínosná.  
 • Seminář byl hezký, s ukázkami na obrazovce a více interaktivní. Například skládání geom.tvaru na draka. Určitě některé aktivity ještě do konce roku s prvňáčky vyzkouším, a ve druhé třídě budeme pokračovat. Nejvíce se mi líbili asi Geometrický diktát a tečkování, neboť vím, že některé děti mají velké problémy se spojováním bodů a orientaci v prostoru ještě nyní. Dekuji, jistě se od Tvořivé školy zapojím i do nějakého dalšího webináře. 
 • Děkuji, webinář byl opravdu inspirativní.
 • Děkuji za možnost se zúčastnit vašeho webináře. Potřebovala jsem si ujasnit jednotlivé fáze, jejich délku, konkrétní výstupy. Na vše jsem našla odpovědi a protože jsem absolvovala již hodně seminářů tvořivé školy a k činnostnímu učení mám blízko, tak jsem ráda, že její principy využiju i při výuce čtení genetickou metodou, která pro mě bude od září novinkou. Děkuji a přeji krásné dny.
 • Moc děkuji za Váš webinář. Jdu poprvé učit do první třídy a genetickou metodou. Od svých dětí znám akorát analyticko-syntetickou. Přiznám se, že daleko více by se mi líbila kombinace obojího. Jsem ráda za návod na třídní schůzku s rodiči. A rovněž další materiály pro mě jsou přínosné.
 • Z webináře si odnáším přehled možností, jak s žáky procvičovat fonematický sluch, zrakové vnímání. Mám vytvořený seznam jednotlivých aktivit. A naplnilo se mi očekávání vědět, jak začít s genetickou metodou.
 • Za mě jeden z nejlepších webinářů/seminářů, kterých jsem se zúčastnila. Skvělá lektorka a skvěle zorganizované.
 • Nejvíce mě nadchlo neuvěřitelné množství inspirace materiálů, které paní lektorka ukázala a popsání časové posloupnosti jak učit. 
 • Mě kurz nadchl celý, pro mě je genetická metoda novinka, doteď jsem učila pouze ve školce, od září mě čekají prvňáčci. A moje děti se naučili číst ve škole analyticko-syntetickou metodou. Navíc mě překvapilo, kolik pracovních listů je důležitých pro správný rozvoj čtení. A jsem nadšená z materiálů, které nám paní Dačevová ukázala i poskytla. Moc děkuji a přeji hezký zbytek dne.
 • Na semináři se mi nejvíce líbilo, že paní Radmila Dačevová měla sama zkušenosti s genetickou i analyticko-syntetickou metodou čtení a psaní. Dávala praktické rady ze života, které se hodí nejen začínajícím učitelům. Oslovili mě také didaktické hry.
 • Na kurzu se mi líbilo mnoho věcí, hlavně u předčtenářského období, protože zatím jsem podle genetické metody čtení neučila.
  1.Líbily se mi kartičky se Slušnými slovíčky - každý den jedno.
  2. Výstupní sešit s nalepenými prac. listy napříč předměty
  3. Kimovy hry, obrázkové bingo
  4. Orientace v prostoru s využitím mřížky...
 • Pracuji ve škole, kde se vyučuje genetická metoda a poprvé mám první třídu. Velmi užitečné se mi zdá připomenutí té přípravné etapy, kdy se rozvíjí u dětí všechny podstatné oblasti, jsem moc ráda, že mi to paní Dačevová připomněla. 
 • Moc děkuji za materiály a za pěkný seminář. Některé věci dělám s dětmi stejně. Něco bylo pro mne nové a něco jsem oprášila. (Kdysi jsem to dělala a postupem času jsem to vytěsnila a nyní jste mi to připomněla.) Ještě jednou děkuji.

 • Oceňuji tipy na aktivity při učení nových písmen a přehledný plán výuky genetickou metodou - kdy, co a jak.

 • Na webináři geometrie bylo nejlepší kreslení podle šipek.

Aktuální akce lektora

PRV

5. 9. 2024, zahájení v 15:30

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

PRV 2016 Liberec

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Činnostní způsoby výuky, opakování a upevňování učiva.
 • Náměty na činnosti a práci dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.
1 210 Kč
ČJ

4. 9. 2024, zahájení v 15:30

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony pro 0. ročník.
 • Přípravné období - důležitost, vhodné činnosti a hry
 • Náměty pro činnosti a didaktické hry.
 • Čtení slov, vět a prvních textů, podpora rozvoje čtení s porozuměním.
 • Probouzení zájmu o čtení, motivace.

Vedení třídních schůzek formou triád

Kurz pro uzavřenou společnost

0 Kč

27. 8. 2024, zahájení v 9:30

4 vyučovací hodiny

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Akce určená pro ZŠ Nové Město nad Metují