Hlavní menu

Dačevová Radmila

Dačevová Radmila

Vzdělání

1991 – 1995 – SPgŠ a Gymnázium Znojmo – učitelství pro MŠ

1995 – 1999 – PdF UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň základních škol s rozšířenou tělesnou výchovou

2000 – 2003 – PdF UP Olomouc - rozšiřující studium – speciální pedagogika (etopedie)            

2002 – 2004 – PdF UP Olomouc - rozšiřující studium – speciální pedagogika (psychopedie)

2005 – 2007 – PdF MU Brno - doplňující studium – arteterapie

2016 – doposud – PdF MU Brno – doktorandské studium – sociální pedagogiky

FIE I – Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, PdF UK Praha – srpen 2014

FIE BASIC - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, PdF UK Praha – březen 2015

 

Praxe

Od 15. 11. 1999 – 2. 1. 2007 – ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš – speciální pedagog, arteterapeut

Od 3. 1. 2007 – 19. 6. 2009 – ZŠ Velká Bíteš – učitelka na 1. stupni ZŠ

Od 20. 6. 2009 – 20. 6. 2012 - Mateřská a následně rodičovská dovolená

Od 3. 1. 2011 – 30. 6. 2011 – ZŠ Velká Bíteš – učitelka na 1. stupni ZŠ

Od 25. 8. 2011 – ZŠ náměstí 28. října Tišnov – učitelka na 1. stupni ZŠ

Od března 2015 – Tvořivá škola o.s. Neslovice – lektor kurzů pro učitele

Od října 2015 – PdF MU Brno, katedra sociální pedagogiky, výuka - Etopedie, Alternativní vzdělávací systémy

Od března 2020 – Mateřská a následně rodičovská dovolená

 

Publikační činnost

Učitelské noviny č. 17/2008 – Když škola požádá o „Audit“ na ŠVP.

Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1073

 

Tišnovské noviny – Vzdělávací program „Začít spolu“. Dostupné z: http://docplayer.cz/7473250-Rocnik-xxiv-leden-2014-cislo-1-advent-foto-michaela-dvorakova.html

 

Znalost cizích jazyků:

německý jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2021-047 Nácvik čtení WEBINÁŘ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka, v etapě nácviku čtení. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku  Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 1 v hodnotě 185Kč. 

2021-059 Prvouka činnostně v 1. ročníku WEBINÁŘ

PRV 2016 LiberecSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky prvouky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

2021-060 Prvouka činnostně v 1. ročníku WEBINÁŘ

PRV 2016 LiberecSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky prvouky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

2021-084 Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku WEBINÁŘ

2021 VelehradSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 185 Kč. 

2021-085 Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku WEBINÁŘ

2021 VelehradSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 185 Kč.