Topinková Lucie

Topinková Lucie

Show must go on…

 

Jmenuji se Lucie Topinková. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učím přes 20 let. Absolvovala jsem velký počet kurzů TŠ a také dvě letní školy. Činnostní učení provází celou mou pedagogickou praxi. Nejen že usnadňuje žákům lepší pochopení učiva, ale navíc je i baví (a mě také). Již Komenský věděl, že učení hrou je "the best". Své zkušenosti a dovednosti bych ráda předávala dalším pedagogům, kteří v činnostním učení spatřují smysl.

Reference od účastníků akcí:

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2020-060 Přípravná početní cvičení ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Přípravná početní cvičení a vidění počtu prvků do 5 bez přepočítávání po jedné jsou nezbytným základem pro budoucí zdravý matematický vývoj všech žáků. Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku a na ukázku pomůcku Tvary a barvy a Mřížka s kolečky v celkové ceně 214,-.

Lektory kurzu jsou zkušení elementaristé z praxe.

Developed by Via Aurea.