Topinková Lucie

The Show Must Go on

Jmenuji se Lucie Topinková. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učím přes 20 let. Absolvovala jsem velký počet kurzů TŠ a také dvě letní školy. Činnostní učení provází celou mou pedagogickou praxi. Nejen že usnadňuje žákům lepší pochopení učiva, ale navíc je i baví (a mě také). Již Komenský věděl, že učení hrou je "the best". Své zkušenosti a dovednosti bych ráda předávala dalším pedagogům, kteří v činnostním učení spatřují smysl.

Reference od účastníků akcí:

 • Akce splnila má očekávání. Spousta tipů a skvělých pomůcek. Lektorka byla velice milá, zábavná, příjemná. Hodilo by se mi více informací k práci v malotřídce. Určitě přijdu na další kurz a doporučím i kolegyním.
 • Školení předčilo mé očekávání. S výkladem lektora jsem byla velmi spokojená. Děkuji. Lektorka byla příjemná. Vše využiji. Už jsem se přihlásila i na letní kurz.
 • Byla jsem moc spokojená, vše se mi líbilo, nic nebylo navíc. Super kurz, budu všude doporučovat. Více těchto školení!
 • Hezké školení. Vše mi přišlo užitečné. Výborná lektorka, mnoho nápadů.
 • Super lektorka. Vše bylo úžasné. Báječné odpoledne plné praktických námětů <3.
 • Byla jsem velmi spokojená. Děkuji za velmi pěkný seminář.
 • Moc pěkné, přínosné.
 • Lektorka byla super. Akce určitě víc než splnila má očekávání. Bylo to fajn, spousta nápadů a pomůcek. Doporučím dál.
 • Seminář mě velmi zaujal celý,zejména však ukázky práce s celou řadou kartiček na vyvozování a procvičování slovní zásoby a gramatiky (např.barevné věty, zásoba her k různým okruhům). Také oceňuji informaci o stránkách anexpres. 
 • S lektorkou i seminářem jsem byla spokojená, jsem nadšená. Vše zmiňované bylo potřeba a případně jsem si ráda zopakovala. Chválím názornost. Teď už potřebuji jen více času a energie na tvorbu pomůcek.
 • Pěkné školení i povzbuzení pro výuku v 1. třídě. Informací bylo přiměřeně, všechny byly zajímavé, žádná nadbytečná.
 • Se seminářem i lektorkou jsem byla určitě spokojená. Vše bylo k věci a užitku. Chybí mi návaznost na další učivo, potřebuji další seminář s náměty. Super.
 • Moc děkuji. Líbí se mi, že činnosti na sebe navazovaly a s jednou pomůckou jde dělat více činností. 
 • Na začátku semináře mě zaujaly barevné diktáty a jejich propojení do češtiny. Také se mi líbila práce s obrázkovými souřadnicemi. Z pomůcek, které paní lektorka ukazovala, se mi asi nejvíce líbily špachtle s "hmatovým počítáním". Slovní úlohy o kolečkách na výletě byly velmi vtipné a určitě je s dětmi vyzkouším. Webinář (obzvláště ve druhé části) byl hodně inspirativní, především oceňuji finanční nenáročnost pomůcek. 

Aktuální akce lektora

Čtenářské dílny a lekce

a další náměty pro výuku k podpoře čtení pro 1. stupeň ZŠ

7 570 Kč
ČJ

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024, zahájení v 13:00

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. 

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • vysvětlení rozdílu mezi čtenářskou lekcí a dílnou čtení
 • diskuze na téma čítanky a mimočítanková četba
 • funkce, organizace, metody, pravidla dílny čtení
 • čtenářské strategie (shrnování, otázky, vysvětlování, předvídání, …)
 • praktické ukázky (např. klíčová dírka, ostrov, selfie, Vennuv diagram, Katapult, Varianty příběhu)
 • mezipředmětové vztahy: propojení s dramatizací, výtvarnou výchovou
 • dílna psaní za využití organizérů
 • náměty na záznamy o knihách (čtenářské deníky)

Čtenářské dílny na ZŠ (webinář)

Zaměřeno na čtenářské lekce

1 210 Kč
ČJ

22. 4. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

putování vějířAkce je vhodná pro všechny učitele působící ve 3.-5. ročníku ZŠ.  Volně navazuje na školení pořádána na podzim a v lednu. Ta jsme se zaměřili zejména na čtenářské dílny, nyní se podíváme hlavně na čtenářské lekce. Ukážeme si jiné příklady práce.

Na akci zazní zejména:

 • Rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě, motivace pro celoživotní učení.
 • Rozdíl mezi čtenářskou lekcí a dílnou čtení.
 • Prvky kritického myšlení, efektivnost, funkce a struktura vyučovací hodiny (využití třífázového vyučovacího modelu E-U-R).
 • Metody čtenářské gramotnosti a práce s textem (včetně odborného).
 • Záznamy z přečteného textu, vhodné náměty, ukázky a materiály.
 • Vzájemné sdílení.
 • Praktické ukázky.

 

AJ

29. 8. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Tip: Webinář zařaďte do nových Šablon.

Nedosahujete s dětmi výsledků adekvátních vynaloženému úsilí? Zkuste úspěšnou a v mnohaleté praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, že na konci 5. ročníku bez potíží dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, vycházejících z metodiky PhDr. M. Kelly. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

M

27. 5. 2024, zahájení v 15:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Připravili jsme pro Vás nový webinář zaměřený na průřezové ukácky práce s naší pomůckou. Pro demonstraci práce bude použito učivo 1. stupně ZŠ, zejména z matematiky.

Podívejte se s námi, jak tuto pomůcku využít při vyvození učiva i procvičování. Jaké výhody má použití pomůcky pro žáka a jaké pro učitele. Pomůcku jednoduše vyrobíte sami, nebo ji zakoupíte na našem e-shopu. Využívat ji pak můžete průřezově celý první stupeň, nejvíce v 1.-3. ročníku. Upatní se i v přípravných třídách a posledních ročnících MŠ.

Lektorka bude vše ukazovat prakticky, konkrétně se těšte na:

početní divadélko

 • tvořivá práce s pomůckou Početní divadélko a Kolečka na začátku 1. ročníku 
 • vytváření představy čísel do 5 a porozumění jejich významu
 • vidění, určování a porovnávání počtu prvků bez přepočítávání
 • tvoření a řešení prvních slovních úloh v období, kdy ještě děti neznají početní operace
 • matematizace slovních úloh
 • pochopení významu pojmů více a méně
 • nacvičování prostorové a pravolevé orientace: pojmy před, za, vpředu, vzadu, sloupec, řádek
 • rozvoj logické myšlení a komunikace – správně se vyjadřovat

Aktivity a hry pro přípravné početní období

v přípravném a 1. ročníku

1 210 Kč
M

27. 8. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

Webinář

1. stupeň ZŠ

Anotace:

MŠ Velehrad 2021Seminář je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 0/1 v ceně 185 Kč. 

Na webináři se budeme zabývat zejména tématy:

 • Vytváření správné představy čísel během přípravného období,
 • Práce s pomůckou Tvary a barvy.
 • Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko.
 • Numerace do pěti.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 0/1. ročníku.
 • Pomůcka mřížka s kolečky a dvě desítky koleček.
 • Tvoření prvních slovních úloh s názorem.
 • Numerace do deseti.
 • Činnosti s didaktickou pomůckou „Karty s čísly“.