Hlavní menu

Kalová Lenka

Kalová Lenka

Kvalifikace a praxe v oboru:

 • Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířeným studiem výtvarné výchovy.
 • Více než 20 let ve školství včetně práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování. Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedla Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.
 • Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.
 • V současné době vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebepřijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy. Věnuje se také poradenství v oblasti rozvoje osobnosti.
 • Více na www.kalova.cz

Další vzdělání: 

Malba olejovými barvami a kresba, malba závěsných obrazů červenec 2017 - letní kurz na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni 

Technika suchý pastel u Michala Janovského - září 2016 - Praha

Olejomalba u Petry Vichrové - 2013 České Budějovice

Výtvarné techniky v arteterapii - malba - 2012 JČU Teologická fakulta, České Budějovice (Česká republika) Katedra Celoživotního vzdělávání)

Malba akvarelem 21. října 2012 – 22. října 2012  Praha 

Malba akvarelem a malba mandal Srpen 2012 Praha  

Malba akrylem Srpen 2012 atelier  Praha 

Meditativní kresba 21. srpna 2010 Akademická malířka Jiřina Lockerová, Praha 

Základní školení první pomoci – život zachraňující úkony 3. ledna 2008 Český červený kříž

Právní minimum pro pedagogy 7. května 2007 Národní institut pro další vzdělávání 

Alternativní metody výuky. Efektivní příjem informací. Komunikace. Tvořivost.  Mgr. Petr Vladyka: 2006 

Kurz profesní sebereflexe 2005 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity , ateliér arteterapie, České Budějovice 

UživatelskéICT znalosti a dovednosti (Projekt I - Informační gramotnost) 23. listopadu 2005 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, České Budějovice 

Grafika a digitální fotografie (Projekt I - Informační gramotnost) . 23. listopadu 2005 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, České Budějovice 

StudiumKineziologie One Brain ( se zaměřením na využití nejnovějších poznatků v moderních vyučovacích metodách, v progresivním a efektivním učení a kreativním myšlení) . 2000 – 2005 Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů

Vývoj výtvarného projevu, sebepoznání, barva ve výtvarném projevu – kurz arteterapie 8. října 2004 – 10 ti týdenní kurz . Katedra arteterapie a  Pedagogické centrum v Českých Budějovicích

Sociálně psychologické předpoklady úspěšné komunikace a komunikační techniky – neverbální komunikace 18. října 2004 - PhDr Jana Nováčková , Respektovat a být respektován 

Přirozené lidské potřeby. Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společněsdětmi. Rizika trestů a co na místo nich 26. listopadu 2003 – 27. listopadu 2003 PhDr Jana Nováčková , Respektovat a být respektován 

Specifické poruchy učení a chování pro pokročilé - 23. dubna 2003 Středisko služeb školám České Budějovice

Interpretacekresby a písma jako příležitost lépe porozumět osobnosti dítěte - 27. března 2003 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích

Rozbor procesu psaní - 20. února 2001 Středisko služeb školám České Budějovice 

Lateralita– problematika leváků - 10. ledna 2001 Středisko služeb školám České Budějovice

Výuka Angličtiny se zaměřením na dyslektiky - 16. února 2000 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Dyskalkulie - 06. října 1999 Středisko služeb školám České Budějovice

Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků - 15. května 1999 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Logopedická prevence a dětský výtvarný projev - 23. března 1999 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Typologie žáků a její využití v práci třídního učitele - 29. dubna 1998 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Kurz pro dyslektické asistenty - 05. února 1992 Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice

 

Praxe:

26. srpna 1985 – 27. prosince 1985 - Učitelka 1. stupně ZŠ Netolice, Netolice

01. února 1989 – 31. srpna 1990 - Vychovatelka Dětský domov Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou

01. září 1990 – 31. srpna 1991 - Vychovatelka ve ŠD Základní škola Matice školské v Českých Budějovicích

01. září 1991 – 28. září 2010 -  Učitelka 1. stupně, vedení výtvarných kroužků, pořádání výstav dětských výtvarných prací , Základní škola Matice školské v Českých Budějovicích

01. ledna 2013 – 2014 -  Lektorka kurzu Celoživotního vzdělávání- Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, České Budějovice (Česká republika)

od roku 2014 - spolupráce s Tvořivou školou

od r. 2005  do současnosti: OSVČ - Organizace a lektorování kurzů s výtvarným zaměřením pro dospělé i děti. Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti 

 

"Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl." (Galileo)

 

Více o metodě kreslení pravou mozkovou hemisférou:

Metodu kreslení pravou mozkovou hemisférou vyvinula v 70.letech minulého století Dr. Betty Edwards (emeritní profesorka a ředitelka výzkumného centra zaměřeného na aplikaci poznatků výzkumu mozkových hemisfér). Tato metoda vychází z odhalení rozdílností specifických úloh jednotlivých mozkových hemisfér u člověka - z rozdílností mezi funkcemi pravé a levé mozkové hemisféry

Metodu "Kreslení pravou mozkovou hemisférou" vyvinula paní profesorka Dr. Betty Edwards v šedesátých letech minulého století jako metodu výuky realistické kresby pro studenty na Kalifornské státní universitě Long Beach, kde se věnovala výuce realistické kresby pro studenty uměleckých i "neuměleckých" oborů. Svou metodu poprvé veřejně publikovala pod názvem "Kreslení pravou hemisférou" v červenci roku 1979 v USA. Od té doby se tato metoda v mnohém zdokonalila a stala základem výuky realistické kresby na školách v Kalifornii. Kurzy "Kreslení pravou hemisférou" probíhají v zemích všech světadílů.

Práce Dr. Betty Edwards vychází z vědeckých výzkumů zoologa, neurobiologa a neurofyziologa Rogera W. Sperryho. Ve svých vědeckých výzkumech neurobiolog Roger Wolcott Sperry (*20. srpna 1913, Hartford, Connecticut - †18. dubna 1994, Pasadena, Kalifornie) dokázal rozdílnost mozkových hemisfér, přičemž zrakové - vizuální vnímání je základní doménou pravé hemisféry, zatím co slovní - verbální a analytické myšlení je základní doménou levé hemisféry. (Pravá ruka komunikuje s levou - verbální hemisférou a levá ruka s pravou hemisférou). Za své objevy, ve kterých odhalil specifické úlohy jednotlivých mozkových hemisfér u člověka, byl v roce 1981 oceněn Nobelovou cenou.  

Základním kamenem této metody je výuka krok za krokem - Step by step, která provede účastníka kurzu celým vývojem kresby, od jednoduché čáry až k realistickému portrétu nácvikem a pochopením jednoduchých základních tzv. parciálních dovedností a návyků. Využívání činnosti pravé mozkové hemisféry, její aktivizace, je prostředkem, jak toho dosáhnout - ať jsou to psychomotorická či grafomotorická cvičení nebo prostě jenom vlídná atmosféra a příjemné prostředí (ale nejen to).

Malé děti jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. Aby se dítě nedostalo do opozice k vlastní tvorbě v pubertě, je třeba postupně od malička rozvíjet výtvarné a postojové návyky. 

Účastníci semináře se seznámí s příklady praktických cvičení a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí, vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností.  Prohlédneme si ukázky dětské tvorby a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak je možné rozvíjet dovednost naučit se vidět věci takové jaké jsou a vést podle toho svou vlastní ruku. Ukážeme si možnosti nácviku kresby ve škole. Připomeneme si význam respektování osobního tempa a přístupu.

 

Hodnocení akcí lektora od účastníků:

 • Byla jsem velice spokojena
 • Nechybělo příjemné prostředí, dobrá nálada, vzájemné pochopení. Určitě doporučím dál.
 • S lektorkou jsem byla velmi spokojená. Děkuji za cenné rady.
 • Jako vždy vše perfektní!!! Chybělo jen víc času.
 • Akce byla ještě lepší, než jsem čekala. Moc děkuji lektorce, bylo to skvělé! Jak tipy do hodin VV, tak postupy, jak kreslit. Chyběl jen čas.
 • Spousta nových informací, nápadů, vědomostí i dovedností. Moc děkuji.
 • Moc děkuji, bylo to úžasné J
 • Moc pěkný seminář.
 • Potřebovala bych ještě více času, pracovních listů, materiálů pro další práci domů.
 • Děkuji za vedení kurzu i ruky =)
 • Skvělé, super, náplní vyčerpávající!
 • Potřebovala bych delší letní školu, abych stihla více kreseb. Bylo to super <3 díky.
 • Myslím, že se akce moc povedla. Ani chvíli jsem se nenudila =). Naučila jsem se spoustu „fíglů“, jak si ulehčit práci a jak si malování více užít. Děkuji.
 • Byla jsem velmi spokojena s kurzem i lektorkou. Chtělo by to více dní v kurzu.
 • Akce proběhla nad mé očekávání. Skvělá atmosféra, milá lektorka, nádherná bytost, laskavý přístup, skvělá motivace.
 • Lektorka byla velice pozitivní a vyzařovala klid. Z mé strany bych potřebovala více předchozích malířských zkušeností, jinak jsem byla nadmíru spokojena.
 • Chválíme jídelnu v DM Písek i Vás. Pomohlo by mi více teorie první den.
 • Děkuji moc lektorce za cenné rady a trpělivost.
 • Velmi dobrá lektorka, učí praxí.
 • Akce proběhla nad rámec mých očekávání. Byla jsem nadšená. VV jsem absolvovala poprvé a moc mě to bavilo.
 • Byl to příjemný zážitek. Nové informace, fajn lidi, skvělá lektorka.
 • Skvělá organizace akce, lidi, zázemí.
 • Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být. =) Chybí mi už jen více talentu a trpělivosti.
 • Vše bylo úžasné – paní lektorka, kurz, ubytování, strava 1*.
 • Lektorka byla skvělá. Během poměrně krátké doby nám předala mnoho didaktických návodů.
 • Byla jsem velmi spokojená s lektorkou i celým kurzem. Pochvala patří i kuchaři za výborné jídlo a organizace byla též bezvadná.
 • Byla jsem spokojená. Vše bylo skvělé. Snad by mohlo zaznít ještě více metodiky pro děti.
 • Byla jsem spokojená. Informace byly dostatečné, akce obsahově vyčerpávající. Lenička je úžasná lektorka. Těším se na další setkání.
 • Potřebovala bych nějaké výtvarné základy, neboť nemám vystudovanou VV a učím. Akce se mi velmi líbila, super organizace :-)
 • Akce byla velmi přínosná. Lektorka opět ukázala lidský přístup a profesionalitu. Perfektní zajištění kurzu.
 • Kurz byl velmi inspirující. Znalost, zkušenost, empatie lektorky skvostné. Všechny informace byly poučné, aplikovatelné do praxe. Děkuji Lence, Tvořivé škole i majitelce objektu.
 • Akce předčila mé očekávání. Kurz mi pomohl upevnit mé dovednosti. Přinesl inspiraci do pracovního i soukromého života. Děkuji za příjemné chvíle a lektorce za citlivý přístup.
 • Úžasná lektorka. Všechny informace byly inspirativní. Potřebovala bych více úplně všeho, musím se zúčastnit dalších seminářů!
 • S lektorkou jsem byla velmi spokojená <3. Děkuji za vstřícnost, podporu, nápady, pohodu a výbornou atmosféru.
 • Byly to super 3 dny plné inspirace relaxuj a pohody. Už se těším na další akce. Určitě doporučím a dorazím i na letní školu.
 • Akce moje očekávání vlastně předčila! S lektorkou jsem byla maximálně spokojena. Vše bylo naprosto úžasné. Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji! Obdivuji nejen um paní lektorky, ale i její přístup.
 • Paní Kalová je skvělá, trpělivá pedagožka. Dostala ze mě neuvěřitelný výkon. Skvělá inspirace. Díky. :- )
 • Atmosféra a prostředí je výborné, paní lektorka úžasná! <3
 • Myslím, že paní lektorka měla vše pěkně rozvržené. Kurz mě opravdu nadchl, byla jsem velmi spokojená.
 • Děkuji lektorce Lence za profi a lidský přístup. Obdivuji její trpělivost a nadšení.
 • Vzhledem k tomu, že jsem úplný začátečník, potřebovala bych ještě více základního procvičování – jak pracovat s barvami, docílení tvaru. Lektorka měla velmi milý a vstřícný přístup.
 • Velmi zdařilá a příjemná akce, vlídný přístup lektorky. Ideální prázdninová škola s poznáváním i relaxací.
 • Jsem moc ráda, že jsem kurz absolvovala, bylo to hodně příjemné a načerpala jsem další inspiraci. Lektorka byla hodně příjemná. Její klidné a jemné vedení mi moc vyhovovalo. Ubytování příjemné. Prostor, který jsme měli k dispozici je krásný. Jídlo bylo skvělé – díky kuchyni. Nic mi nechybělo.
 • Moc fajn kurz, spousta podnětných a inspirujících informací. Příjemné prostředí i ubytování a báječná kuchyně!
 • Lektorka je top. Super prohlídka města.
 • Z loňského roku jsem věděla, do čeho jdu. Lektorka byla velmi ochotná a dávala dobré rady. Krásná komentovaná prohlídka Písku. Celkově super akce.
 • Výborná lektorka i organizace. Vždy se ráda vracím.
 • Letní škola byla úžasná, inspirativní, spoustu jsem se toho naučila. Také jsem překonala sama sebe a úžasně jsem si odpočinula.
 • Z webináře jsem nadšená! Krásné konkrétní nápady na tvoření s dětmi, jak je vést, učit se dívat a tím i vidět. Jak vést děti k realistickému vidění, aby se nebály výtvarně vyjadřovat i na druhém stupni. I důraz na to, jak je důležité mít respekt k tomu, jak dítě tvoří, připravit pro něj bezpečné prostředí ve smyslu psychickém, aby se nebálo tvořit podle se sebe - ze sebe. Opravdu velmi inspirativní seminář.                                                                                                             

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2023-014 LŠ Tvořivé metody ve výuce VV ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43

Praktické zvládnutí techniky malby akvarelovými barvami metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé. 

Kurz je určen úplným začátečníkům i pokročilým. Každý naváže na to, co již umí. Budeme vytvářet kresbu doplněnou malbou,  lavírovanou a kolorovanou kresbu. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy. Chcete-li si prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kreslení a malování uvedenými technikami, pak je přesně pro Vás!

Výhodou (ale ne podmínkou) je předchozí absolvování kurzu kreslení tužkou. Na kresbu tužkou je zaměřena letní škola v Olomouci nebo ve Velehradě - více zde a na www.kalova.cz.

Program, vedený převážně formou workshopu, je proložen metodickými doporučeními pro výtvarnou výchovu.

Cílová skupina: 

 • Pedagogičtí pracovníci a všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.
 • Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.
 • Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu. 
2023-001 LŠ Tvořivé metody ve výuce VV ZŠ Velehrad, Salašská 300

2018 Velehrad

Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé. Kurz určený všem, kdo se chtějí věnovat výuce výtvarné výchovy - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, rodiče.

Možnost výběru techniky:

1. Kurz Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou pro začátečníky i pokročilé je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kresby. 

2. Absolventům kurzu Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou nabízíme navíc možnost volby techniky Dry Brush (malba suchým štětcem černou olejovou barvou, kdy výsledný obraz vypadá jako kresba, ale má stálost olejové malby.).  Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "DRY BRUSH" a po přihlášení kontaktují lektorku (kontakt na www.kalova.cz nebo níže). Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku. 

Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie. Techniky výtvarné práce s tužkou, uhlem a bílou křídou.

Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti využití ve škole. Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání.

Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním nebo dalším krokem do světa výtvarných technik.

Cílová skupina:
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

2023-007 LŠ Tvořivé metody ve výuce VV Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa

2020 SudislavNabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde vybrat a absolvovat jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo tento kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Tvořivé malování podle vlastní fantazie i pro úplné začátečníky  olejovými barvami, případně jinou libovolnou technikou, abstraktní a relaxační malba, výtvarná ochutnávka automatické kresby .

Jeden z možných námětů pro relaxační malbu je mandala.

Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním krokem do světa barevných technik či abstrakce, do světa vlastní originální tvorby.

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby pastely. Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.

Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

2023-008 LŠ Tvořivé metody ve výuce VV FZŠ Olomouc, Hálkova 4

2022 Olomouc

Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé. Kurz určený všem, kdo se chtějí věnovat výuce výtvarné výchovy - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, rodiče.

Možnost výběru techniky:

1. Kurz Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou pro začátečníky i pokročilé je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kresby. 

2. Absolventům kurzu Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou nabízíme navíc možnost volby techniky Dry Brush (malba suchým štětcem černou olejovou barvou, kdy výsledný obraz vypadá jako kresba, ale má stálost olejové malby.).  Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "DRY BRUSH" a po přihlášení kontaktují lektorku (kontakt na www.kalova.cz nebo níže). Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku. 

Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie. Techniky výtvarné práce s tužkou, uhlem a bílou křídou.

Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti využití ve škole. Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání.

Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním nebo dalším krokem do světa výtvarných technik.

Cílová skupina:
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

2023-073 Tvořivé metody ve výuce VV (webinář) WEBINÁŘ

Webinář nabízí příklady her doplňující běžné hodiny výtvarné výchovy nejen na 1. stupni ZŠ. Pojďte se s námi inspirovat! Seminář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Význam zážitku ve výtvarné výchově. Výtvarné desetiminutovky.
 • Hra jako zpestření programu výtvarných aktivit. Výchovný a vzdělávací význam her.
 • Hra jako jeden z možných způsobů sebereflexe. Hra jako forma hodnocení.
2023-074 Tvořivé metody ve výuce VV (webinář) WEBINÁŘ

Barevné vyjadřování ve výtvarné výchově otvírá mnoho možností jak kultivovat u dětí vztah k okolnímu světu. Webinář předkládá nápady a postupy pro práci s barvou ve výtvarné výchově nejen na 1. stupni ZŠ. Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učtelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Příklady barevného vyjadřování při výuce výtvarné výchovy
 • Barva v ploše i v linii. Barva a pocity. Barva a smysly.
 • Barevné techniky.
 • Míchání barev a trocha teorie :-)
2023-076 Tvořivé metody ve výuce VV (webinář) WEBINÁŘ

Seznamte se s metodou kreslení pravou mozkovou hemesférou a jejím možným využitím na 1. stupni ZŠ! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Principy metody výuky kreslení pravou hemisférou
 • Možnosti využití metody kreslení pravou hemisférou při výuce výtvarné výchovy
 • Nabídka konkrétních činnostních postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru v jakémkoli věku, od předškolního věku po dospělost
2023-075 Tvořivé metody ve výuce VV (webinář) WEBINÁŘ

Naučte sebe i žáky kreslit lidské tělo různými postupy a technikami! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Využití různých technik při výtvarném ztvárnění lidské postavy
 • Nabídka konkrétních činností, postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru 
23-01 SB Tvořivé metody ve výuce VV (4h) MŠ Praha 6, Bendova 1/1123

KURZ NA OBJEDNÁVKU