Hlavní menu

Kalová Lenka

Kalová Lenka

Kvalifikace a praxe v oboru:

  • Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířeným studiem výtvarné výchovy.
  • Více než 20 let ve školství včetně práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování. Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedla Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.
  • Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.
  • V současné době vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebepřijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy. Věnuje se také poradenství v oblasti rozvoje osobnosti.
  • Více na www.kalova.cz

Další vzdělání: 

Malba olejovými barvami a kresba, malba závěsných obrazů červenec 2017 - letní kurz na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni 

Technika suchý pastel u Michala Janovského - září 2016 - Praha

Olejomalba u Petry Vichrové - 2013 České Budějovice

Výtvarné techniky v arteterapii - malba - 2012 JČU Teologická fakulta, České Budějovice (Česká republika) Katedra Celoživotního vzdělávání)

Malba akvarelem 21. října 2012 – 22. října 2012  Praha 

Malba akvarelem a malba mandal Srpen 2012 Praha  

Malba akrylem Srpen 2012 atelier  Praha 

Meditativní kresba 21. srpna 2010 Akademická malířka Jiřina Lockerová, Praha 

Základní školení první pomoci – život zachraňující úkony 3. ledna 2008 Český červený kříž

Právní minimum pro pedagogy 7. května 2007 Národní institut pro další vzdělávání 

Alternativní metody výuky. Efektivní příjem informací. Komunikace. Tvořivost.  Mgr. Petr Vladyka: 2006 

Kurz profesní sebereflexe 2005 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity , ateliér arteterapie, České Budějovice 

UživatelskéICT znalosti a dovednosti (Projekt I - Informační gramotnost) 23. listopadu 2005 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, České Budějovice 

Grafika a digitální fotografie (Projekt I - Informační gramotnost) . 23. listopadu 2005 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, České Budějovice 

StudiumKineziologie One Brain ( se zaměřením na využití nejnovějších poznatků v moderních vyučovacích metodách, v progresivním a efektivním učení a kreativním myšlení) . 2000 – 2005 Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů

Vývoj výtvarného projevu, sebepoznání, barva ve výtvarném projevu – kurz arteterapie 8. října 2004 – 10 ti týdenní kurz . Katedra arteterapie a  Pedagogické centrum v Českých Budějovicích

Sociálně psychologické předpoklady úspěšné komunikace a komunikační techniky – neverbální komunikace 18. října 2004 - PhDr Jana Nováčková , Respektovat a být respektován 

Přirozené lidské potřeby. Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společněsdětmi. Rizika trestů a co na místo nich 26. listopadu 2003 – 27. listopadu 2003 PhDr Jana Nováčková , Respektovat a být respektován 

Specifické poruchy učení a chování pro pokročilé - 23. dubna 2003 Středisko služeb školám České Budějovice

Interpretacekresby a písma jako příležitost lépe porozumět osobnosti dítěte - 27. března 2003 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích

Rozbor procesu psaní - 20. února 2001 Středisko služeb školám České Budějovice 

Lateralita– problematika leváků - 10. ledna 2001 Středisko služeb školám České Budějovice

Výuka Angličtiny se zaměřením na dyslektiky - 16. února 2000 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Dyskalkulie - 06. října 1999 Středisko služeb školám České Budějovice

Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků - 15. května 1999 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Logopedická prevence a dětský výtvarný projev - 23. března 1999 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Typologie žáků a její využití v práci třídního učitele - 29. dubna 1998 Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Kurz pro dyslektické asistenty - 05. února 1992 Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice

 

Praxe:

26. srpna 1985 – 27. prosince 1985 - Učitelka 1. stupně ZŠ Netolice, Netolice

01. února 1989 – 31. srpna 1990 - Vychovatelka Dětský domov Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou

01. září 1990 – 31. srpna 1991 - Vychovatelka ve ŠD Základní škola Matice školské v Českých Budějovicích

01. září 1991 – 28. září 2010 -  Učitelka 1. stupně, vedení výtvarných kroužků, pořádání výstav dětských výtvarných prací , Základní škola Matice školské v Českých Budějovicích

01. ledna 2013 – 2014 -  Lektorka kurzu Celoživotního vzdělávání- Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, České Budějovice (Česká republika)

od roku 2014 - spolupráce s Tvořivou školou

od r. 2005  do současnosti: OSVČ - Organizace a lektorování kurzů s výtvarným zaměřením pro dospělé i děti. Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti 

 

"Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl." (Galileo)

 

Více o metodě kreslení pravou mozkovou hemisférou:

Metodu kreslení pravou mozkovou hemisférou vyvinula v 70.letech minulého století Dr. Betty Edwards (emeritní profesorka a ředitelka výzkumného centra zaměřeného na aplikaci poznatků výzkumu mozkových hemisfér). Tato metoda vychází z odhalení rozdílností specifických úloh jednotlivých mozkových hemisfér u člověka - z rozdílností mezi funkcemi pravé a levé mozkové hemisféry

Metodu "Kreslení pravou mozkovou hemisférou" vyvinula paní profesorka Dr. Betty Edwards v šedesátých letech minulého století jako metodu výuky realistické kresby pro studenty na Kalifornské státní universitě Long Beach, kde se věnovala výuce realistické kresby pro studenty uměleckých i "neuměleckých" oborů. Svou metodu poprvé veřejně publikovala pod názvem "Kreslení pravou hemisférou" v červenci roku 1979 v USA. Od té doby se tato metoda v mnohém zdokonalila a stala základem výuky realistické kresby na školách v Kalifornii. Kurzy "Kreslení pravou hemisférou" probíhají v zemích všech světadílů.

Práce Dr. Betty Edwards vychází z vědeckých výzkumů zoologa, neurobiologa a neurofyziologa Rogera W. Sperryho. Ve svých vědeckých výzkumech neurobiolog Roger Wolcott Sperry (*20. srpna 1913, Hartford, Connecticut - †18. dubna 1994, Pasadena, Kalifornie) dokázal rozdílnost mozkových hemisfér, přičemž zrakové - vizuální vnímání je základní doménou pravé hemisféry, zatím co slovní - verbální a analytické myšlení je základní doménou levé hemisféry. (Pravá ruka komunikuje s levou - verbální hemisférou a levá ruka s pravou hemisférou). Za své objevy, ve kterých odhalil specifické úlohy jednotlivých mozkových hemisfér u člověka, byl v roce 1981 oceněn Nobelovou cenou.  

Základním kamenem této metody je výuka krok za krokem - Step by step, která provede účastníka kurzu celým vývojem kresby, od jednoduché čáry až k realistickému portrétu nácvikem a pochopením jednoduchých základních tzv. parciálních dovedností a návyků. Využívání činnosti pravé mozkové hemisféry, její aktivizace, je prostředkem, jak toho dosáhnout - ať jsou to psychomotorická či grafomotorická cvičení nebo prostě jenom vlídná atmosféra a příjemné prostředí (ale nejen to).

Malé děti jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. Aby se dítě nedostalo do opozice k vlastní tvorbě v pubertě, je třeba postupně od malička rozvíjet výtvarné a postojové návyky. 

Účastníci semináře se seznámí s příklady praktických cvičení a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí, vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností.  Prohlédneme si ukázky dětské tvorby a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak je možné rozvíjet dovednost naučit se vidět věci takové jaké jsou a vést podle toho svou vlastní ruku. Ukážeme si možnosti nácviku kresby ve škole. Připomeneme si význam respektování osobního tempa a přístupu.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2021-001 LŠ Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ ZŠ Velehrad, Salašská 300

2018 Velehrad

Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé, kresba tužkou, uhlem, bílou křídou.

Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie. 
Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti ve škole. Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.

Cílová skupina:
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

2021-006 LŠ Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ MC Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79

2015 OrdějovPraktické zvládnutí základů kresby pastelkami a akvarelovými pastelkami metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé. Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy, barevná perspektiva a kompozice...

Lineární kresba, kolorovaná kresba, lavírování, barevné stínování a kombinování barev.
Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.

Cílová skupina: 
Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby pastelkami budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu. 

2021-012 LŠ Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391

2019 PísekPraktické zvládnutí základů kresby se suchými pastely metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé. Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy, barevná perspektiva a kompozice...

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevného kreslení technikou kresby suchými prašnými pastely.
Pochopíme, jak míchat a kombinovat barvy. Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.

Cílová skupina:
Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

 

2021-013 LŠ Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa

2020 SudislavNabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde vybrat a absolvovat jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Praktické zvládnutí základů malby akvarylovými barvami pro začátečníky i pokročilé. Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami.

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy, barevná perspektiva a kompozice... Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. 

Cílová skupina: 

Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.