Kalová Lenka

Kvalifikace a praxe v oboru:

 • Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířeným studiem výtvarné výchovy.
 • Více než 20 let ve školství včetně práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování. Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedla Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.
 • Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.
 • V současné době vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebepřijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy. Věnuje se také poradenství v oblasti rozvoje osobnosti.
 • Více na www.kalova.cz

Další vzdělání: 

Malba olejovými barvami a kresba, malba závěsných obrazů: červenec 2017 - letní kurz na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni 

Technika suchý pastel u Michala Janovského: září 2016 - Praha

Olejomalba u Petry Vichrové: 2013 - České Budějovice

Výtvarné techniky v arteterapii - malba: 2012 - JČU Teologická fakulta, České Budějovice (Česká republika) Katedra Celoživotního vzdělávání)

Malba akvarelem: 21. října 2012 – 22. října 2012 - Praha 

Malba akvarelem a malba mandal: Srpen 2012 - Praha  

Malba akrylem: Srpen 2012 - Praha 

Meditativní kresba: 21. srpna 2010 - Akademická malířka Jiřina Lockerová, Praha 

Základní školení první pomoci – život zachraňující úkony: 3. ledna 2008 - Český červený kříž

Právní minimum pro pedagogy: 7. května 2007 - Národní institut pro další vzdělávání 

Alternativní metody výuky. Efektivní příjem informací. Komunikace. Tvořivost: 2006 - Mgr. Petr Vladyka

Kurz profesní sebereflexe: 2005 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, ateliér arteterapie, České Budějovice 

Uživatelské ICT znalosti a dovednosti: 23. listopadu 2005 - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, České Budějovice 

Grafika a digitální fotografie: 23. listopadu 2005 - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, České Budějovice 

StudiumKineziologie One Brain (se zaměřením na využití nejnovějších poznatků v moderních vyučovacích metodách, v progresivním a efektivním učení a kreativním myšlení): 2000 – 2005 - Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů

Vývoj výtvarného projevu, sebepoznání, barva ve výtvarném projevu – 10 ti týdenní kurz arteterapie: 8. října 2004 – Katedra arteterapie a  Pedagogické centrum v Českých Budějovicích

Sociálně psychologické předpoklady úspěšné komunikace a komunikační techniky – neverbální komunikace: 18. října 2004 - PhDr. Jana Nováčková , Respektovat a být respektován 

Přirozené lidské potřeby. Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společněsdětmi. Rizika trestů a co na místo nich: 26. listopadu 2003 – 27. listopadu 2003 - PhDr. Jana Nováčková , Respektovat a být respektován 

Specifické poruchy učení a chování pro pokročilé: 23. dubna 2003 - Středisko služeb školám České Budějovice

Interpretacekresby a písma jako příležitost lépe porozumět osobnosti dítěte: 27. března 2003 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích

Rozbor procesu psaní: 20. února 2001 - Středisko služeb školám České Budějovice 

Lateralita – problematika leváků: 10. ledna 2001 - Středisko služeb školám České Budějovice

Výuka Angličtiny se zaměřením na dyslektiky: 16. února 2000 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Dyskalkulie - 06. října 1999 Středisko služeb školám České Budějovice

Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků: 15. května 1999 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Logopedická prevence a dětský výtvarný projev: 23. března 1999 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Typologie žáků a její využití v práci třídního učitele: 29. dubna 1998 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Kurz pro dyslektické asistenty: 5. února 1992 - Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice

"Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl." (Galileo)

 

Více o metodě kreslení pravou mozkovou hemisférou:

Metodu kreslení pravou mozkovou hemisférou vyvinula v 70.letech minulého století Dr. Betty Edwards (emeritní profesorka a ředitelka výzkumného centra zaměřeného na aplikaci poznatků výzkumu mozkových hemisfér). Tato metoda vychází z odhalení rozdílností specifických úloh jednotlivých mozkových hemisfér u člověka - z rozdílností mezi funkcemi pravé a levé mozkové hemisféry

Metodu "Kreslení pravou mozkovou hemisférou" vyvinula paní profesorka Dr. Betty Edwards v šedesátých letech minulého století jako metodu výuky realistické kresby pro studenty na Kalifornské státní universitě Long Beach, kde se věnovala výuce realistické kresby pro studenty uměleckých i "neuměleckých" oborů. Svou metodu poprvé veřejně publikovala pod názvem "Kreslení pravou hemisférou" v červenci roku 1979 v USA. Od té doby se tato metoda v mnohém zdokonalila a stala základem výuky realistické kresby na školách v Kalifornii. Kurzy "Kreslení pravou hemisférou" probíhají v zemích všech světadílů.

Práce Dr. Betty Edwards vychází z vědeckých výzkumů zoologa, neurobiologa a neurofyziologa Rogera W. Sperryho. Ve svých vědeckých výzkumech neurobiolog Roger Wolcott Sperry (*20. srpna 1913, Hartford, Connecticut - †18. dubna 1994, Pasadena, Kalifornie) dokázal rozdílnost mozkových hemisfér, přičemž zrakové - vizuální vnímání je základní doménou pravé hemisféry, zatím co slovní - verbální a analytické myšlení je základní doménou levé hemisféry. (Pravá ruka komunikuje s levou - verbální hemisférou a levá ruka s pravou hemisférou). Za své objevy, ve kterých odhalil specifické úlohy jednotlivých mozkových hemisfér u člověka, byl v roce 1981 oceněn Nobelovou cenou.  

Základním kamenem této metody je výuka krok za krokem - Step by step, která provede účastníka kurzu celým vývojem kresby, od jednoduché čáry až k realistickému portrétu nácvikem a pochopením jednoduchých základních tzv. parciálních dovedností a návyků. Využívání činnosti pravé mozkové hemisféry, její aktivizace, je prostředkem, jak toho dosáhnout - ať jsou to psychomotorická či grafomotorická cvičení nebo prostě jenom vlídná atmosféra a příjemné prostředí (ale nejen to).

Malé děti jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. Aby se dítě nedostalo do opozice k vlastní tvorbě v pubertě, je třeba postupně od malička rozvíjet výtvarné a postojové návyky. 

Účastníci semináře se seznámí s příklady praktických cvičení a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí, vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností.  Prohlédneme si ukázky dětské tvorby a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak je možné rozvíjet dovednost naučit se vidět věci takové jaké jsou a vést podle toho svou vlastní ruku. Ukážeme si možnosti nácviku kresby ve škole. Připomeneme si význam respektování osobního tempa a přístupu.

 

Hodnocení akcí lektora od účastníků:

 • Byla jsem velice spokojena
 • Nechybělo příjemné prostředí, dobrá nálada, vzájemné pochopení. Určitě doporučím dál.
 • S lektorkou jsem byla velmi spokojená. Děkuji za cenné rady.
 • Jako vždy vše perfektní!!! Chybělo jen víc času.
 • Akce byla ještě lepší, než jsem čekala. Moc děkuji lektorce, bylo to skvělé! Jak tipy do hodin VV, tak postupy, jak kreslit. Chyběl jen čas.
 • Spousta nových informací, nápadů, vědomostí i dovedností. Moc děkuji.
 • Moc děkuji, bylo to úžasné J
 • Moc pěkný seminář.
 • Potřebovala bych ještě více času, pracovních listů, materiálů pro další práci domů.
 • Děkuji za vedení kurzu i ruky =)
 • Skvělé, super, náplní vyčerpávající!
 • Potřebovala bych delší letní školu, abych stihla více kreseb. Bylo to super <3 díky.
 • Myslím, že se akce moc povedla. Ani chvíli jsem se nenudila =). Naučila jsem se spoustu „fíglů“, jak si ulehčit práci a jak si malování více užít. Děkuji.
 • Byla jsem velmi spokojena s kurzem i lektorkou. Chtělo by to více dní v kurzu.
 • Akce proběhla nad mé očekávání. Skvělá atmosféra, milá lektorka, nádherná bytost, laskavý přístup, skvělá motivace.
 • Lektorka byla velice pozitivní a vyzařovala klid. Z mé strany bych potřebovala více předchozích malířských zkušeností, jinak jsem byla nadmíru spokojena.
 • Chválíme jídelnu v DM Písek i Vás. Pomohlo by mi více teorie první den.
 • Děkuji moc lektorce za cenné rady a trpělivost.
 • Velmi dobrá lektorka, učí praxí.
 • Akce proběhla nad rámec mých očekávání. Byla jsem nadšená. VV jsem absolvovala poprvé a moc mě to bavilo.
 • Byl to příjemný zážitek. Nové informace, fajn lidi, skvělá lektorka.
 • Skvělá organizace akce, lidi, zázemí.
 • Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být. =) Chybí mi už jen více talentu a trpělivosti.
 • Vše bylo úžasné – paní lektorka, kurz, ubytování, strava 1*.
 • Lektorka byla skvělá. Během poměrně krátké doby nám předala mnoho didaktických návodů.
 • Byla jsem velmi spokojená s lektorkou i celým kurzem. Pochvala patří i kuchaři za výborné jídlo a organizace byla též bezvadná.
 • Byla jsem spokojená. Vše bylo skvělé. Snad by mohlo zaznít ještě více metodiky pro děti.
 • Byla jsem spokojená. Informace byly dostatečné, akce obsahově vyčerpávající. Lenička je úžasná lektorka. Těším se na další setkání.
 • Potřebovala bych nějaké výtvarné základy, neboť nemám vystudovanou VV a učím. Akce se mi velmi líbila, super organizace :-)
 • Akce byla velmi přínosná. Lektorka opět ukázala lidský přístup a profesionalitu. Perfektní zajištění kurzu.
 • Kurz byl velmi inspirující. Znalost, zkušenost, empatie lektorky skvostné. Všechny informace byly poučné, aplikovatelné do praxe. Děkuji Lence, Tvořivé škole i majitelce objektu.
 • Akce předčila mé očekávání. Kurz mi pomohl upevnit mé dovednosti. Přinesl inspiraci do pracovního i soukromého života. Děkuji za příjemné chvíle a lektorce za citlivý přístup.
 • Úžasná lektorka. Všechny informace byly inspirativní. Potřebovala bych více úplně všeho, musím se zúčastnit dalších seminářů!
 • S lektorkou jsem byla velmi spokojená <3. Děkuji za vstřícnost, podporu, nápady, pohodu a výbornou atmosféru.
 • Byly to super 3 dny plné inspirace relaxuj a pohody. Už se těším na další akce. Určitě doporučím a dorazím i na letní školu.
 • Akce moje očekávání vlastně předčila! S lektorkou jsem byla maximálně spokojena. Vše bylo naprosto úžasné. Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji! Obdivuji nejen um paní lektorky, ale i její přístup.
 • Paní Kalová je skvělá, trpělivá pedagožka. Dostala ze mě neuvěřitelný výkon. Skvělá inspirace. Díky. :- )
 • Atmosféra a prostředí je výborné, paní lektorka úžasná! <3
 • Myslím, že paní lektorka měla vše pěkně rozvržené. Kurz mě opravdu nadchl, byla jsem velmi spokojená.
 • Děkuji lektorce Lence za profi a lidský přístup. Obdivuji její trpělivost a nadšení.
 • Vzhledem k tomu, že jsem úplný začátečník, potřebovala bych ještě více základního procvičování – jak pracovat s barvami, docílení tvaru. Lektorka měla velmi milý a vstřícný přístup.
 • Velmi zdařilá a příjemná akce, vlídný přístup lektorky. Ideální prázdninová škola s poznáváním i relaxací.
 • Jsem moc ráda, že jsem kurz absolvovala, bylo to hodně příjemné a načerpala jsem další inspiraci. Lektorka byla hodně příjemná. Její klidné a jemné vedení mi moc vyhovovalo. Ubytování příjemné. Prostor, který jsme měli k dispozici je krásný. Jídlo bylo skvělé – díky kuchyni. Nic mi nechybělo.
 • Moc fajn kurz, spousta podnětných a inspirujících informací. Příjemné prostředí i ubytování a báječná kuchyně!
 • Lektorka je top. Super prohlídka města.
 • Z loňského roku jsem věděla, do čeho jdu. Lektorka byla velmi ochotná a dávala dobré rady. Krásná komentovaná prohlídka Písku. Celkově super akce.
 • Výborná lektorka i organizace. Vždy se ráda vracím.
 • Letní škola byla úžasná, inspirativní, spoustu jsem se toho naučila. Také jsem překonala sama sebe a úžasně jsem si odpočinula.
 • Z webináře jsem nadšená! Krásné konkrétní nápady na tvoření s dětmi, jak je vést, učit se dívat a tím i vidět. Jak vést děti k realistickému vidění, aby se nebály výtvarně vyjadřovat i na druhém stupni. I důraz na to, jak je důležité mít respekt k tomu, jak dítě tvoří, připravit pro něj bezpečné prostředí ve smyslu psychickém, aby se nebálo tvořit podle se sebe - ze sebe. Opravdu velmi inspirativní seminář.
 • Zhlédla jsem webinář Tvořivé metody ve výuce VV, napsala jsem si 13 stran bezva nápadů do hodin VV. Abych pravdu řekla, je docela těžké z veškerých aktivit vybrat jednu informaci z kurzu, která mě nadchla nejvíce. Ale asi to bude hra na podporu propojení pravé a levé hemisféry, kdy mají děti číst barevná slova z textu. Děti mají říkat barvy, nikoliv slova. Ačkoliv je slovo "bílá" napsáno zeleně, mozek má tendenci číst bílá, nikoliv zelená. Tato aktivita je docela náročná a zároveň bezva na zapojení obou hemisfér. Jsem moc ráda, že jsem se kurzu zúčastnila. Nebyly to vyhozené peníze. V žádném případě. Mockrát děkuji a budu se těšit na další kurz.                                                                 

Aktuální akce lektora

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Metoda kreslení pravou hemisférou ve výtvarné výchově ve škole i mimo ní

1 120 Kč
VV

23. 10. 2023, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Seznamte se s metodou kreslení pravou mozkovou hemesférou a jejím možným využitím na 1. stupni ZŠ! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Principy metody výuky kreslení pravou hemisférou
 • Možnosti využití metody kreslení pravou hemisférou při výuce výtvarné výchovy
 • Nabídka konkrétních činnostních postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru v jakémkoli věku, od předškolního věku po dospělost

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Lidská postava ve výtvarné výchově

1 120 Kč
VV

1. 11. 2023, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Naučte sebe i žáky kreslit lidské tělo různými postupy a technikami! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Využití různých technik při výtvarném ztvárnění lidské postavy
 • Nabídka konkrétních činností, postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru 

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

BARVA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

1 120 Kč
VV

8. 11. 2023, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Barevné vyjadřování ve výtvarné výchově otvírá mnoho možností jak kultivovat u dětí vztah k okolnímu světu. Webinář předkládá nápady a postupy pro práci s barvou ve výtvarné výchově nejen na 1. stupni ZŠ. Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učtelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Příklady barevného vyjadřování při výuce výtvarné výchovy
 • Barva v ploše i v linii. Barva a pocity. Barva a smysly.
 • Barevné techniky.
 • Míchání barev a trocha teorie :-)

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

VÝTVARNÉ HRY V HODINÁCH VÝTVARNÉ VÝCHOVY

1 120 Kč
VV

15. 11. 2023, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Webinář nabízí příklady her doplňující běžné hodiny výtvarné výchovy nejen na 1. stupni ZŠ. Pojďte se s námi inspirovat! Seminář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Význam zážitku ve výtvarné výchově. Výtvarné desetiminutovky.
 • Hra jako zpestření programu výtvarných aktivit. Výchovný a vzdělávací význam her.
 • Hra jako jeden z možných způsobů sebereflexe. Hra jako forma hodnocení.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

cyklus čtyř webinářů

3 900 Kč
VV

23. 10. 2023, 1. 11. 2023, 8. 11. 2023, 15. 11. 2023, zahájení v 14:00

16 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Přihlaste se na celý volný cyklus webinářů pro náměty do VV! Během čtyř setkání postupně projdete témata Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Lidská postava, Barva a Hry ve VV.

Cyklus zahrnuje tyto webináře:

Lze se hlásit i samostatně, jen na dílčí webináře. Počet míst pro absolvování celého cyklu za výhodnější cenu je omezen.