Kalová Lenka

Kvalifikace a praxe v oboru:

 • Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířeným studiem výtvarné výchovy.
 • Více než 20 let ve školství včetně práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování. Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedla Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.
 • Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.
 • V současné době vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebepřijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy. Věnuje se také poradenství v oblasti rozvoje osobnosti.
 • Více na www.kalova.cz

Další vzdělání: 

Malba olejovými barvami a kresba, malba závěsných obrazů: červenec 2017 - letní kurz na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni 

Technika suchý pastel u Michala Janovského: září 2016 - Praha

Olejomalba u Petry Vichrové: 2013 - České Budějovice

Výtvarné techniky v arteterapii - malba: 2012 - JČU Teologická fakulta, České Budějovice (Česká republika) Katedra Celoživotního vzdělávání)

Malba akvarelem: 21. října 2012 – 22. října 2012 - Praha 

Malba akvarelem a malba mandal: Srpen 2012 - Praha  

Malba akrylem: Srpen 2012 - Praha 

Meditativní kresba: 21. srpna 2010 - Akademická malířka Jiřina Lockerová, Praha 

Základní školení první pomoci – život zachraňující úkony: 3. ledna 2008 - Český červený kříž

Právní minimum pro pedagogy: 7. května 2007 - Národní institut pro další vzdělávání 

Alternativní metody výuky. Efektivní příjem informací. Komunikace. Tvořivost: 2006 - Mgr. Petr Vladyka

Kurz profesní sebereflexe: 2005 - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, ateliér arteterapie, České Budějovice 

Uživatelské ICT znalosti a dovednosti: 23. listopadu 2005 - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, České Budějovice 

Grafika a digitální fotografie: 23. listopadu 2005 - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, České Budějovice 

StudiumKineziologie One Brain (se zaměřením na využití nejnovějších poznatků v moderních vyučovacích metodách, v progresivním a efektivním učení a kreativním myšlení): 2000 – 2005 - Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů

Vývoj výtvarného projevu, sebepoznání, barva ve výtvarném projevu – 10 ti týdenní kurz arteterapie: 8. října 2004 – Katedra arteterapie a  Pedagogické centrum v Českých Budějovicích

Sociálně psychologické předpoklady úspěšné komunikace a komunikační techniky – neverbální komunikace: 18. října 2004 - PhDr. Jana Nováčková , Respektovat a být respektován 

Přirozené lidské potřeby. Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společněsdětmi. Rizika trestů a co na místo nich: 26. listopadu 2003 – 27. listopadu 2003 - PhDr. Jana Nováčková , Respektovat a být respektován 

Specifické poruchy učení a chování pro pokročilé: 23. dubna 2003 - Středisko služeb školám České Budějovice

Interpretacekresby a písma jako příležitost lépe porozumět osobnosti dítěte: 27. března 2003 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích

Rozbor procesu psaní: 20. února 2001 - Středisko služeb školám České Budějovice 

Lateralita – problematika leváků: 10. ledna 2001 - Středisko služeb školám České Budějovice

Výuka Angličtiny se zaměřením na dyslektiky: 16. února 2000 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Dyskalkulie - 06. října 1999 Středisko služeb školám České Budějovice

Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků: 15. května 1999 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Logopedická prevence a dětský výtvarný projev: 23. března 1999 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Typologie žáků a její využití v práci třídního učitele: 29. dubna 1998 - Pedagogické centrum v Českých Budějovicích 

Kurz pro dyslektické asistenty: 5. února 1992 - Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice

"Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl." (Galileo)

 

Více o metodě kreslení pravou mozkovou hemisférou:

Metodu kreslení pravou mozkovou hemisférou vyvinula v 70.letech minulého století Dr. Betty Edwards (emeritní profesorka a ředitelka výzkumného centra zaměřeného na aplikaci poznatků výzkumu mozkových hemisfér). Tato metoda vychází z odhalení rozdílností specifických úloh jednotlivých mozkových hemisfér u člověka - z rozdílností mezi funkcemi pravé a levé mozkové hemisféry

Metodu "Kreslení pravou mozkovou hemisférou" vyvinula paní profesorka Dr. Betty Edwards v šedesátých letech minulého století jako metodu výuky realistické kresby pro studenty na Kalifornské státní universitě Long Beach, kde se věnovala výuce realistické kresby pro studenty uměleckých i "neuměleckých" oborů. Svou metodu poprvé veřejně publikovala pod názvem "Kreslení pravou hemisférou" v červenci roku 1979 v USA. Od té doby se tato metoda v mnohém zdokonalila a stala základem výuky realistické kresby na školách v Kalifornii. Kurzy "Kreslení pravou hemisférou" probíhají v zemích všech světadílů.

Práce Dr. Betty Edwards vychází z vědeckých výzkumů zoologa, neurobiologa a neurofyziologa Rogera W. Sperryho. Ve svých vědeckých výzkumech neurobiolog Roger Wolcott Sperry (*20. srpna 1913, Hartford, Connecticut - †18. dubna 1994, Pasadena, Kalifornie) dokázal rozdílnost mozkových hemisfér, přičemž zrakové - vizuální vnímání je základní doménou pravé hemisféry, zatím co slovní - verbální a analytické myšlení je základní doménou levé hemisféry. (Pravá ruka komunikuje s levou - verbální hemisférou a levá ruka s pravou hemisférou). Za své objevy, ve kterých odhalil specifické úlohy jednotlivých mozkových hemisfér u člověka, byl v roce 1981 oceněn Nobelovou cenou.  

Základním kamenem této metody je výuka krok za krokem - Step by step, která provede účastníka kurzu celým vývojem kresby, od jednoduché čáry až k realistickému portrétu nácvikem a pochopením jednoduchých základních tzv. parciálních dovedností a návyků. Využívání činnosti pravé mozkové hemisféry, její aktivizace, je prostředkem, jak toho dosáhnout - ať jsou to psychomotorická či grafomotorická cvičení nebo prostě jenom vlídná atmosféra a příjemné prostředí (ale nejen to).

Malé děti jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. Aby se dítě nedostalo do opozice k vlastní tvorbě v pubertě, je třeba postupně od malička rozvíjet výtvarné a postojové návyky. 

Účastníci semináře se seznámí s příklady praktických cvičení a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí, vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností.  Prohlédneme si ukázky dětské tvorby a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak je možné rozvíjet dovednost naučit se vidět věci takové jaké jsou a vést podle toho svou vlastní ruku. Ukážeme si možnosti nácviku kresby ve škole. Připomeneme si význam respektování osobního tempa a přístupu.

 

Hodnocení akcí lektora od účastníků:

 • Byla jsem velice spokojena
 • Nechybělo příjemné prostředí, dobrá nálada, vzájemné pochopení. Určitě doporučím dál.
 • S lektorkou jsem byla velmi spokojená. Děkuji za cenné rady.
 • Jako vždy vše perfektní!!! Chybělo jen víc času.
 • Akce byla ještě lepší, než jsem čekala. Moc děkuji lektorce, bylo to skvělé! Jak tipy do hodin VV, tak postupy, jak kreslit. Chyběl jen čas.
 • Spousta nových informací, nápadů, vědomostí i dovedností. Moc děkuji.
 • Moc děkuji, bylo to úžasné J
 • Moc pěkný seminář.
 • Potřebovala bych ještě více času, pracovních listů, materiálů pro další práci domů.
 • Děkuji za vedení kurzu i ruky =)
 • Skvělé, super, náplní vyčerpávající!
 • Potřebovala bych delší letní školu, abych stihla více kreseb. Bylo to super <3 díky.
 • Myslím, že se akce moc povedla. Ani chvíli jsem se nenudila =). Naučila jsem se spoustu „fíglů“, jak si ulehčit práci a jak si malování více užít. Děkuji.
 • Byla jsem velmi spokojena s kurzem i lektorkou. Chtělo by to více dní v kurzu.
 • Akce proběhla nad mé očekávání. Skvělá atmosféra, milá lektorka, nádherná bytost, laskavý přístup, skvělá motivace.
 • Lektorka byla velice pozitivní a vyzařovala klid. Z mé strany bych potřebovala více předchozích malířských zkušeností, jinak jsem byla nadmíru spokojena.
 • Chválíme jídelnu v DM Písek i Vás. Pomohlo by mi více teorie první den.
 • Děkuji moc lektorce za cenné rady a trpělivost.
 • Velmi dobrá lektorka, učí praxí.
 • Akce proběhla nad rámec mých očekávání. Byla jsem nadšená. VV jsem absolvovala poprvé a moc mě to bavilo.
 • Byl to příjemný zážitek. Nové informace, fajn lidi, skvělá lektorka.
 • Skvělá organizace akce, lidi, zázemí.
 • Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být. =) Chybí mi už jen více talentu a trpělivosti.
 • Vše bylo úžasné – paní lektorka, kurz, ubytování, strava 1*.
 • Lektorka byla skvělá. Během poměrně krátké doby nám předala mnoho didaktických návodů.
 • Byla jsem velmi spokojená s lektorkou i celým kurzem. Pochvala patří i kuchaři za výborné jídlo a organizace byla též bezvadná.
 • Byla jsem spokojená. Vše bylo skvělé. Snad by mohlo zaznít ještě více metodiky pro děti.
 • Byla jsem spokojená. Informace byly dostatečné, akce obsahově vyčerpávající. Lenička je úžasná lektorka. Těším se na další setkání.
 • Potřebovala bych nějaké výtvarné základy, neboť nemám vystudovanou VV a učím. Akce se mi velmi líbila, super organizace :-)
 • Akce byla velmi přínosná. Lektorka opět ukázala lidský přístup a profesionalitu. Perfektní zajištění kurzu.
 • Kurz byl velmi inspirující. Znalost, zkušenost, empatie lektorky skvostné. Všechny informace byly poučné, aplikovatelné do praxe. Děkuji Lence, Tvořivé škole i majitelce objektu.
 • Akce předčila mé očekávání. Kurz mi pomohl upevnit mé dovednosti. Přinesl inspiraci do pracovního i soukromého života. Děkuji za příjemné chvíle a lektorce za citlivý přístup.
 • Úžasná lektorka. Všechny informace byly inspirativní. Potřebovala bych více úplně všeho, musím se zúčastnit dalších seminářů!
 • S lektorkou jsem byla velmi spokojená <3. Děkuji za vstřícnost, podporu, nápady, pohodu a výbornou atmosféru.
 • Byly to super 3 dny plné inspirace relaxuj a pohody. Už se těším na další akce. Určitě doporučím a dorazím i na letní školu.
 • Akce moje očekávání vlastně předčila! S lektorkou jsem byla maximálně spokojena. Vše bylo naprosto úžasné. Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji! Obdivuji nejen um paní lektorky, ale i její přístup.
 • Paní Kalová je skvělá, trpělivá pedagožka. Dostala ze mě neuvěřitelný výkon. Skvělá inspirace. Díky. :- )
 • Atmosféra a prostředí je výborné, paní lektorka úžasná! <3
 • Myslím, že paní lektorka měla vše pěkně rozvržené. Kurz mě opravdu nadchl, byla jsem velmi spokojená.
 • Děkuji lektorce Lence za profi a lidský přístup. Obdivuji její trpělivost a nadšení.
 • Vzhledem k tomu, že jsem úplný začátečník, potřebovala bych ještě více základního procvičování – jak pracovat s barvami, docílení tvaru. Lektorka měla velmi milý a vstřícný přístup.
 • Velmi zdařilá a příjemná akce, vlídný přístup lektorky. Ideální prázdninová škola s poznáváním i relaxací.
 • Jsem moc ráda, že jsem kurz absolvovala, bylo to hodně příjemné a načerpala jsem další inspiraci. Lektorka byla hodně příjemná. Její klidné a jemné vedení mi moc vyhovovalo. Ubytování příjemné. Prostor, který jsme měli k dispozici je krásný. Jídlo bylo skvělé – díky kuchyni. Nic mi nechybělo.
 • Moc fajn kurz, spousta podnětných a inspirujících informací. Příjemné prostředí i ubytování a báječná kuchyně!
 • Lektorka je top. Super prohlídka města.
 • Z loňského roku jsem věděla, do čeho jdu. Lektorka byla velmi ochotná a dávala dobré rady. Krásná komentovaná prohlídka Písku. Celkově super akce.
 • Výborná lektorka i organizace. Vždy se ráda vracím.
 • Letní škola byla úžasná, inspirativní, spoustu jsem se toho naučila. Také jsem překonala sama sebe a úžasně jsem si odpočinula.
 • Z webináře jsem nadšená! Krásné konkrétní nápady na tvoření s dětmi, jak je vést, učit se dívat a tím i vidět. Jak vést děti k realistickému vidění, aby se nebály výtvarně vyjadřovat i na druhém stupni. I důraz na to, jak je důležité mít respekt k tomu, jak dítě tvoří, připravit pro něj bezpečné prostředí ve smyslu psychickém, aby se nebálo tvořit podle se sebe - ze sebe. Opravdu velmi inspirativní seminář.
 • Zhlédla jsem webinář Tvořivé metody ve výuce VV, napsala jsem si 13 stran bezva nápadů do hodin VV. Abych pravdu řekla, je docela těžké z veškerých aktivit vybrat jednu informaci z kurzu, která mě nadchla nejvíce. Ale asi to bude hra na podporu propojení pravé a levé hemisféry, kdy mají děti číst barevná slova z textu. Děti mají říkat barvy, nikoliv slova. Ačkoliv je slovo "bílá" napsáno zeleně, mozek má tendenci číst bílá, nikoliv zelená. Tato aktivita je docela náročná a zároveň bezva na zapojení obou hemisfér. Jsem moc ráda, že jsem se kurzu zúčastnila. Nebyly to vyhozené peníze. V žádném případě. Mockrát děkuji a budu se těšit na další kurz.                                                                 

Aktuální akce lektora

Tvořivé metody ve výuce VV

Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou/(Dry Brush)

7 570 Kč
VV

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

2022 Olomouc

Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro úplné začátečníky i pokročilé, v jakémkoli věku. Kurz určený všem, kdo se chtějí věnovat výuce výtvarné výchovy - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, rodiče.

Možnost výběru techniky:

1. Kurz Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou pro začátečníky i pokročilé je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kresby. 

2. Absolventům kurzu Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou nabízíme navíc možnost volby techniky Dry Brush (malba suchým štětcem černou olejovou barvou, kdy výsledný obraz vypadá jako kresba, ale má stálost olejové malby.).  Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "DRY BRUSH" a po přihlášení kontaktují lektorku (kontakt na www.kalova.cz). Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku. 

Vyzkoušíme si:

 • Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie. 
 • Techniky výtvarné práce s tužkou, uhlem a bílou křídou.
 • Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie.
 • Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti využití ve škole. 

Cílová skupina:

Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Tvořivé metody ve výuce VV

Malba akrylovými barvami

9 690 Kč
VV

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

2019 Písek

OBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Praktické zvládnutí základů malby akrylovými barvami pro začátečníky i pokročilé. Kurz Malby akrylovými barvami je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu budou pokračovat tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti. Vpřípadě zájmu o přístup pro pokročilé prosím konzultujte tuto možnost předem s lektorkou, připraví Vám vhodné předlohy.

Akrylové barvy rychle zasychají, můžeme je vrstvit na sebe, aniž by se spodní vrstva rozmazala, jsou vhodné i pro podmalbu. Technika nabízí mnoho možností. Malujeme na papír, plátno i jiné povrchy.

Budeme se zabývat:

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy... Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. 

Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. Budeme rozvíjet sebedůvěru v používání fantazie a intuice. 

Cílová skupina: 

 • Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami.
 • Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat. 
 • Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
 • Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
 • Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Tvořivé metody ve výuce VV

Pastelky a akvarelové pastelky

9 970 Kč
VV

22. 7. 2024, 23. 7. 2024, 24. 7. 2024, 25. 7. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
ZUŠ

Anotace:

2020 SudislavOBSAZENO! Můžete se hlásit jako náhradník.

Nabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí. Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových vícelůžkových pokojích.

Vyzkoušíme si:

 • Praktické zvládnutí techniky kresby pastelkami a akvarelovými pastelkami.
 • Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy
 • Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev
 • Kresba podle předlohy - předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie

Cílová skupina:

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby pastelkami. Všem, kdo se chtějí učit kreslit a malovat, popřípadě tvořivě relaxovat. Všem, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodičům i pedagogickým pracovníkům. Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším. Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

2. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Lektorka webináře si klade za cíl seznámit účastníky s některými aktivitami, které se jí osvědčily při výuce dětí (zejména mladšího školního věku) a dětí s individuálními vzdělávacími potřebami. Jsou to kineziologická cvičení a další techniky a činnosti pro rozvoj pozornosti, soustředění, vnímání a schopnosti učit se a tvořit.

Na webináři se například dozvíte:

 • co jsou to kineziologická cvičení
 • co jsou to kanály vnímání a proč je užitečné je znát
 • jak zjistit jaký jsme studijní typ
 • jak aktivovat využívání obou mozkových hemisfér

Webinář je vhodný pro všechny pedagogy. Je užitečné vědět, že kineziologická cvičení nejsou vázána na žádný věk. 

9. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Zajímá Vás, jak dětem můžeme pomoci v rámci hodin VV při přípravě na talentové zkoušky na školy s výtvarným zaměřením? Chtěli byste vědět, jak vést žáky 2. stupně ZŠ k posunu ve výtvarném projevu? Nejen k tomu Vám předáme náměty na tomto webináři. Jeho cílem je představit jednoduché a bezpečné možnosti kreslení a malování podle skutečnosti včetně seznámení s principy perspektivy ve výtvarné výchově. Předkládá náměty elementárních cvičení na zrakové vnímání a motivuje k zapojení těchto cvičení uzpůsobených k věku a schopnostem dětí do výuky po celou dobu školní docházky.

Obsah akce:

 • Elementární cvičení na zrakové vnímání
 • Cvičení na koordinaci ruky a očí
 • Postupy ukazující jak jednoduše začít kreslit podle skutečnosti
 • Pomůcky a vychytávky
 • Jednoduché seznámení s principy perspektivy přiměřené věku dětí
 • Linie – stín – plocha
 • Předměty – zátiší – krajina – lidské tělo
 • Příprava na talentové zkoušky na školy výtvarného zaměření

Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

-Metoda kreslení pravou hemisférou ve škole i mimo ní

1 380 Kč
VV

20. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Seznamte se s metodou kreslení pravou mozkovou hemesférou a jejím možným využitím na 1. stupni ZŠ! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Principy metody výuky kreslení pravou hemisférou
 • Možnosti využití metody kreslení pravou hemisférou při výuce výtvarné výchovy
 • Nabídka konkrétních činnostních postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru v jakémkoli věku, od předškolního věku po dospělost

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

CYKLUS ČTYŘ WEBINÁŘŮ

4 680 Kč
VV

16. 10. 2024, 23. 10. 2024, 6. 11. 2024, 20. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Přihlaste se na celý volný cyklus webinářů Tvořivé metody ve výuce VV pro náměty do VV! Během čtyř setkání postupně projdete témata Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Lidská postava, Barva a Hry ve VV.
Časová dotace 4x4 v. hodiny

Cyklus zahrnuje tyto webináře:

Lze se hlásit i samostatně, jen na dílčí webináře. Počet míst pro absolvování celého cyklu za výhodnější cenu je omezen.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Výtvarné hry v hodinách výtvarné výchovy

1 380 Kč
VV

16. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Webinář nabízí příklady her doplňující běžné hodiny výtvarné výchovy nejen na 1. stupni ZŠ. Pojďte se s námi inspirovat! Seminář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Význam zážitku ve výtvarné výchově. Výtvarné desetiminutovky.
 • Hra jako zpestření programu výtvarných aktivit. Výchovný a vzdělávací význam her.
 • Hra jako jeden z možných způsobů sebereflexe. Hra jako forma hodnocení.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Barva ve výtvarné výchově

1 380 Kč
VV

23. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Barevné vyjadřování ve výtvarné výchově otvírá mnoho možností jak kultivovat u dětí vztah k okolnímu světu. Webinář předkládá nápady a postupy pro práci s barvou ve výtvarné výchově nejen na 1. stupni ZŠ. Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Příklady barevného vyjadřování při výuce výtvarné výchovy
 • Barva v ploše i v linii. Barva a pocity. Barva a smysly.
 • Barevné techniky.
 • Míchání barev a trocha teorie :-)

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Lidská postava ve výtvarné výchově

1 380 Kč
VV

6. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Naučte sebe i žáky kreslit lidské tělo různými postupy a technikami! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

 • Využití různých technik při výtvarném ztvárnění lidské postavy
 • Nabídka konkrétních činností, postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru