Halda Jiří

Mgr. Jiří Halda je speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů, je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problémem celé rodiny. Orientuje se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem.

Říká o sobě: Zaměřuji se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. V personálním poradenství se specializuji na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled. Jsem zneklidněn rozpadem pravidel ve výchově, ve vztazích a v rozbředávání motivace lidí dělat cokoliv v životě s chutí a snažím se být v tomto oboru prospěšný. Jsou to obory, které se vzájemně doplňují. Jsem vášnivý, ale nedostatečně nadaný kytarista, průměrný, ale snažící se manžel a mým hlavním koníčkem je kombinace válení a povalování :-)

Jiří HaldaPublikační činnost:

 • Jsi tam, brácho?; Apak, 2019
 • Maličkosti; Didot, 2020
 • nespočet článků v různých mediích, např. v Respektu

Reference od účastníků akcí:

 • Vše je důležité a je to poměrně nahuštěné, a je to jiné, než jen z knih. Naštěstí něco z toho jsem už věděl. Snad bych z již známého vypíchl důležitost bezpodmínečného přijetí rodičem (kterou musí dát rodič x nemůže dát učitel) k získání samostatnosti, nevhodnost přeučování, význam vzdoru dítěte pro aktivaci zábran. Ale i pro změny u sebe sice pečlivost x dochvilnost,  pro děti: úklid - věci do bedny x každá hračka svoje místo - méně hraček. :-) Děkuji!

Aktuální akce lektora

9 690 Kč

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

2022 OlomoucPřijďte se seznámit se základními výchovnými a vzdělávacími obdobími dětí předškolního věku a žáků ZŠ. Budeme se zabývat jejich skupinovými, individuálními a speciálními potřebami a dynamikou procesů učení. Účastníkům předáme komunikační dovednosti, návody a praktické postupy. Ukážeme si zejména:

 • Jak lépe rozumět dětem předškolního věku a žákům ZŠ a jak je smysluplně vést a komunikovat s nimi
 • Jak je pozitivně motivovat ke vzdělávání a rozvoji svých talentů
 • Jak je vést k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci
 • Jak podpořit spolupráci učitelů a rodičů

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na ZŠ, případně jejich asistenty, výchovné poradce a další zájemce, kteří se věnují práci s dětmi. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

4. 6. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Akce obsazena. 

Pedagogická práce je práce se skupinou=týmem. Práce s ní je velmi náročná na znalosti věkových skupinových potřeb a unikátních charakteristik skupin. Přijďte si prohloubit znalosti o základních charakteristikách skupiny, skupinovém klimatu a rozvoji týmového ducha. Lektor Vás jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová témata, která nemusí být výrazně patrná v chování jednotlivců, ale mají zásadní vliv pro zdravý vývoj funkčních týmů. 

Seznamte se se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami v rámci třídního týmu. Povíme si o základních aspektech budování týmů a týmové spolupráce. Osvojite si některé užitečné a praktické metody a techniky, získáte tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak tvoři pozitivní klima ve třídě a ve škole
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti a týmové spolupráci

Role třídního učitele

webinář pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

10. 9. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je určen zejména pedagogům zastávajícím roli třídního učitele, a to jak na ZŠ, tak na dalších typech škol. Přínosný může být také pro výchovné poradce nebo vedení škol. Je vhodný pro začínající i zkušené pedagogy.

Na webináři se můžete těšit na tato témata:

 • význam formální autority pro prostředí školy
 • klíčový vliv třídního učitele na klima a vztahy ve třídě
 • rozdíly v přístupu ke třídám podle věku
 • komunikace třídního učitele se třídou
 • komunikace třídního učitele s rodiči
 • komunikace třídního učitele s ostatními pedagogy
 • specifika práce třídního učitele/učitelky
 • specifika práce třídního učitele podle složení třídy

Emoční a sociální potřeby dítěte (webinář)

webinář nejen pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

8. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Webinář seznamuje se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o základních aspektech výchovy a vzdělávání dítěte a zároveň si je prakticky zařadí do již existujících zkušeností. Osvojí si užitečné a praktické metody a techniky, získají tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak žáky pozitivně motivovat ke vzdělávání
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci

Lektor jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro zdravý vývoj jedince. Webinář je určen primárně předškolním pedagogům a učitelům ZŠ, přínosný může být ale i pro další pedagogické pracovníky či asistenty i pro širokou veřejnost. 

Duševní hygiena a práce se stresem

webinář pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

31. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je určen primárně všem pedagogickým pracovníkům, různých stupňů vzdělávání a typů škol. Přínosný může být také pro výchovné poradce, vedení škol, nebo asistenty pedagoga či jiné nepedagogické pracovníky. 

Na webináři se můžete těšit na tato témata:

 • specifika práce pedagoga
 • konkrétní profesní stresová zátěž
 • techniky na práci s tělem
 • techniky na práci s emocionálními potřebami
 • kognitivní možnosti duševní hygieny
 • sociální zapojení a společné aktivity
 • práce s akutním stresem
 • práce s chronickým stresem
 • základy wellbeingu

Vedení dialogu a konstruktivní konverzace

webinář pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

19. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je určen primárně všem pedagogickým pracovníkům, různých stupňů vzdělávání a typů škol. Velmi jej doporučujeme výchovným a kariérovým poradcům, speciálním pedagogům a vedení škol. Přínosný může být také pro asistenty pedagoga. 

Na webináři se můžete těšit na tato témata:

 • vnitřní dialog a co s ním
 • budování zpětné vazby
 • citová neutralita a konvence při dialogu
 • asertivní naslouchání a asertivní dialog
 • komunikace s nezralým rodičem
 • zásady vedení dialogu a vytváření vztahu
 • specifika vedení dialogu s dětmi, dospívajícími a dospělými
540 Kč

9. 9. 2024, zahájení v 17:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Rozhodli jsme se vyjít vstříc opakovaným přáním rodičů a připravili pro vás blok 3 přednáškových večerů s uznávaným odborníkem Jiřím Haldou.

V rámci prvního setkání se spolu s ním můžete ponořit do dětské duše a prozkoumat emoční a sociální potřeby svých dětí.

Děti jsou odkázané na to, že rodiče vědí, co dělají. Účastníci se dozví, jak významné jsou rodičovské vlivy jako převaha, přijetí a pravidla. Dále jak významné je nepodcenit u dětí citovou a sociální zralost. 

V rámci tohoto webináře se budeme věnovat zejména kategorii předškolního a mladšího školního věku.

Další připravená setkání:

 

23. 10. 2024, zahájení v 17:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Rozhodli jsme se vyjít vstříc opakovaným přáním rodičů a připravili pro vás blok 3 přednáškových večerů s uznávaným odborníkem Jiřím Haldou.

V rámci druhého setkání se spolu s ním podíváte na tématiku dětské agrese, jejich příčin a možných řešení.

Děti nás pozorují a všechno, co vidíme, je jejich varianta nápodoby nás samotných. Proto je třeba přemýšlet jak o formě, tak o obsahu komunikace s dětmi - abychom se na ně nezlobili za to, jak jsme je vychovali… 

V rámci tohoto webináře se budeme věnovat zejména kategorii předškolního až školního věku.

Další připravená setkání:

540 Kč

20. 11. 2024, zahájení v 17:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Rozhodli jsme se vyjít vstříc opakovaným přáním rodičů a připravili pro vás blok 3 přednáškových večerů s uznávaným odborníkem Jiřím Haldou.

V rámci třetího setkání se spolu s ním podíváte na problematiku dospívání a komunikace s dospívajícími.

Prepuberta, puberta a adolescence jsou nejpodceňovanější období v životě dětí. Je to věk velmi křehkých a zranitelných osobností, i když se tváří, že tomu je naopak. Jak děti provést do dospělosti a co nejméně je zranit? To se dozvíte na naší přednášce.

V rámci tohoto webináře se budeme věnovat zejména kategorii školního věku a adolescence.

Další připravená setkání: