Hlavní menu

Halda Jiří

Halda Jiří

Mgr. Jiří Halda je speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů, je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problémem celé rodiny. Orientuje se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem.

Říká o sobě: Zaměřuji se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. V personálním poradenství se specializuji na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled. Jsem zneklidněn rozpadem pravidel ve výchově, ve vztazích a v rozbředávání motivace lidí dělat cokoliv v životě s chutí a snažím se být v tomto oboru prospěšný. Jsou to obory, které se vzájemně doplňují. Jsem vášnivý, ale nedostatečně nadaný kytarista, průměrný, ale snažící se manžel a mým hlavním koníčkem je kombinace válení a povalování :-)

Jiří HaldaPublikační činnost:

 • Jsi tam, brácho?; Apak, 2019
 • Maličkosti; Didot, 2020
 • nespočet článků v různých mediích, např. v Respektu

Reference od účastníků akcí:

 • Vše je důležité a je to poměrně nahuštěné, a je to jiné, než jen z knih. Naštěstí něco z toho jsem už věděl. Snad bych z již známého vypíchl důležitost bezpodmínečného přijetí rodičem (kterou musí dát rodič x nemůže dát učitel) k získání samostatnosti, nevhodnost přeučování, význam vzdoru dítěte pro aktivaci zábran. Ale i pro změny u sebe sice pečlivost x dochvilnost,  pro děti: úklid - věci do bedny x každá hračka svoje místo - méně hraček. :-) Děkuji!

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2023-031 Emoční a sociální potřeby dítěte (webinář) WEBINÁŘ

Webinář seznamuje se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o základních aspektech výchovy a vzdělávání dítěte a zároveň si je prakticky zařadí do již existujících zkušeností. Osvojí si užitečné a praktické metody a techniky, získají tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak žáky pozitivně motivovat ke vzdělávání
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci

Lektor jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro zdravý vývoj jedince. Webinář je určen primárně předškolním pedagogům a učitelům ZŠ, přínosný může být ale i pro další pedagogické pracovníky či asistenty i pro širokou veřejnost. 

2023-030 Výchovná a vzdělávací stadia dětí předškolního věku a žáků na ZŠ (webinář) WEBINÁŘ

Procesy učení jsou přirozenou vývojovou potřebou mozku a také výchovnou a vzdělávací potřebou dětí. Dějí se automaticky, je ale možné, ba přímo potřebné je ovlivňovat. Jedná se o přirozený proces zrání mozku, který mění dynamiku i charakter podle konkrétních časových období.

V rámci webináře se zaměříme na tyto vývojové procesy a možnosti, jak je smysluplně ovlivňovat s cílem podpořit přirozený proces výchovy a vzdělávání žáků.

2023-009 LŠ Přirozená výchova a vzdělávání dětí předškolního věku a žáků ZŠ FZŠ Olomouc, Hálkova 4

2022 OlomoucPřijďte se seznámit se základními výchovnými a vzdělávacími obdobími dětí předškolního věku a žáků ZŠ. Budeme se zabívat také jejich skupinovými, individuálními a speciálními potřebami a dynamikou procesů učení. Účastníkům předáme komunikační dovednosti, návody a praktické postupy. Ukážeme si zejména:

 • Jak lépe rozumět dětem předškolního věku a žákům ZŠ a jak je smysluplně vést a komunikovat s nimi
 • Jak je pozitivně motivovat ke vzdělávání a rozvoji svých talentů
 • Jak je vést k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci
 • Jak podpořit spolupráci učitelů a rodičů

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na ZŠ. Účastníci obdrží zdarma některou pomůcku z dílny Tvořivé školy. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

2023-032 Komunikační dovednosti ve školní praxi WEBINÁŘ

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit konflikty? Efektivní komunikace spolu se zdravým přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy.

Kurz seznamuje se stěžejními principy komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací. Je vhodný pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky.