Krutilková Eva

Krutilková

Vzdělání:

  • Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací na tělesnou výchovu
  • Pedagogická fakulta UK Praha, Rigorózní zkouška

 

Další vzdělání:

  • Cvičitel předškolních dětí II. třídy
  • Cvičitel jógy II. třídy
  • Jógová filosofie a etika – roční studium na FF UK Praha

Krutilková

Jsem držitelka ocenění za 1. místo v projektu „Srdce s láskou darované“, který je pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Již dlouho se věnuji aktivnímu pohybu u dětí. Pohyb je pro děti přirozenou činností, a zdravý a správný pohyb je jednou ze základních předpokladů úspěšného vstupu do školy. Od roku 2013 jsem se stala cvičitelkou jógy a vedu kurzy pro dospělé i pro děti. U dětí se specializuji na věkovou kategorii 5 – 7 let.

Po mnoha letech praxe jako elementaristka na 1. st. ZŠ jsem dostala nabídku učit na SPgŠ. Své zkušenosti jsem předávala studentkám v předmětu pedagogika a praktikum pedagogiky, a v metodice tělesné výchovy.

Aktuálně opět působím jako elementaristka.

Aktuální akce lektora

Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ (webinář)

Zdravě se hýbat a být v pohodě - dětská jóga

1 210 Kč
TV

21. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zdravý pohyb ve výuce TV„Cvičení s využitím prvků terapeutické jógy, dětské jógy.

Na webináři:

  • zažijete aktivní cvičení terapeutické jógy
  • se naučíte cvičit sestavu vhodnou pro začátečníky i pokročilejší cvičence
  • dostanete návod na nácvik jednotlivých pozic vedoucích ke správnému držení těla a jejich uplatnění v hodinách TV, či v tělovýchovných chvilkách.
  • získáte některé tipy na pohybové aktivity tematicky laděné na podzim
  • na závěr se můžete těšit na ukázkovou hodinu tematicky zaměřenou na Pozdrav slunci a pozdrav měsíci s využitím nacvičených pozic a příběhu pro děti

Během webináře doporučujeme mít na sobě cvičební úbor nebo pohodlné oblečení, připravte si podložku a deku.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku ZŠ.