Hlavní menu

Moulisová Jitka

Moulisová Jitka

Ing. Jitka Moulisová, Certifikovaný pohybový specialista

Kvalifikace v oblasti práce s dětmi

 • 2010 – DOMESTICA spol. s r.o., Praha – vzdělávací rekvalifikační kurz PROFESIONÁLNÍ CHŮVA
 • 2010 – Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT Praha – Profesionální chůva pro činnost PEČOVATEL/PEČOVATELKA o děti ve věku od 0 do 15 let v délce 160 vyučovacích hodin
 • 2013 – Institut vzdělávání Evy Kiedroňové Praha, odborný seminář – NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ o manipulaci s dítětem metodikou Evy Kiedroňové, 
 • 2013 - Institut vzdělávání Evy Kiedroňové Praha, odborný seminář PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE DO 1 ROKU DLE DOVEDNOSTÍ a POTŘEBY A ZÁSADY SPRÁVNÉ MANIPULACE S NOVOROZENCEM A KOJENCEM
 • 2014 - IQ pohyb Academy Praha – odborný seminář VÝVOJOVÁ KINEZIOLOGIE - držení těla, prim. MUDr. Sylvia Musilová
 • 2018 - Rehabilitation Prag School – Fakultní nemocnice MOTOL – nadstavba Dynamické Neuromuskulární Stabilizace – DNS kurz pro cvičitele dětských sportovních kroužků – Mgr. Karolína Ptáková, Mgr. Marcela Dvořáková
Absolvované kurzy se zaměřením na pohyb
 • Instruktor Pilates Balanced Body University Californie, USA (rekvalifikační kurz)
 • Certifikovaný pohybový specialista IQ pohyb Praha
 • Certifikovaný trenér Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS) prof. PeadDr. Pavla Koláře, CSc.
 • Trenér metody Strukturální Pohybová Integrace IQ pohyb Praha, vč. Herniace meziobratlových disků a bolesti zad, Dech a diastáza, Diagnostika
 • Trenér švýcarsko-francouzkého fyzioterapeutického konceptu Spiraldynamik®Basic Move
 • Absolvent konferencí Dr. Robert Schleip (SRN), Thomas Myers (USA) – nauka a výzkum o fasciích
 • Instruktor metody FYZIOPilates
 • Instruktor GolfPilates
 • + dalších přes 90 absolvovaných krátkodobých, střednědobých kurzů/workshopů s českými i zahraničními  lektory s přesným výčtem na www.zdravypohybCB.cz v sekci VZDĚLÁNÍ

 

Mým cílem je naučit klientelu, jak správně používat a zatěžovat své tělo v průběhu běžného dne, aby sloužilo co nejdéle bez bolesti. Pokud už bolest máme, tak víme, že něco nefunguje. A my budeme společně hledat způsob, jak si ulevit a postupně se vrátit zpět do fyziologického nastavení těla.

V r. 2018 jsem obdržela PEČEŤ KVALITY – mé studio Zdravý pohyb ČB se řadí mezi CERTIFIKOVANÁ POHYBOVÁ CENTRA IQ POHYB. Výčet certifikovaných center v České a Slovenské republice je k ověření naportále skupiny IQ pohyb  www.CVIQ.cz, kde rovněž probíhá publikační činnost nás pohybových specialistů.

Mám za sebou 12 let v oblasti lektorských zkušeností a praxe v oboru pohybu a zdraví v zaměření na dospělou i dětskou klientelu (od r.2017 jsem po dobu 2 let vedla tréninky dětí (8-15 let) ve spolupráci s Baseball Club Hluboká n. V. jako trenér správných pohybových návyků), dětskou klientelu vyučuji i nadále v soukromé praxi.

Dále od r. 2017 – jsem oprávněná ve spolupráci s IQ pohyb Praha v projektu CVIQ.cz školit osvětu o zdravém pohybu široké veřejnosti v rámci přednášek se cvičením pro veřejnost (proškolená témata: Principy posilování břicha, Diastáza, Zdravá dětská noha, Pánevní dno, Hallux Valgus – vbočený palec, Karpální tunel, Jak správně sedět, Cvičební mýty)

Přednášky se cvičením "Cvičební mýty" byly proškolené a odcvičené v r. 2019 i v rámci „Den zdraví pro zaměstnance Všeobecné Zdravotní Pojišťovny (VZP) pobočky České Budějovice“ současně s dobročinnou sbírkou pro z.s. DLOUHÁ CESTA (pomoc pro všechny, kteří přežili své dítě). Výtěžek činil 20 tis. Kč.. I nadále spolupracuji s VZP a se zapsaným spolkem Dlouhá cesta (pomoc pro všechny, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku).

Více o lektorce: https://www.zdravypohybcb.cz/o-mne/

Kurzy, které pro Vás společně s paní Moulisovou připravujeme, jsou vedené výhradně dle principů Zdravotního Pilates, FYZIOPilates, metodou vývojové kineziologie DNS – Dynamické Neuromuskulární Stabilizace prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D., dle metodiky SPI – Strukturální pohybové integrace Mgr. Daniela Müllera a dle principů nadstavbového  SPECIÁLU  SPI prim. MUDr. Sylvie Musilové a Mgr. Daniela Müllera – Herniace meziobratlového disku a bolesti zad a DIASTÁZA a dle rehabilitačního švýcarsko-francouzského konceptu SPIRALDYNAMIK® Mgr. Lenky Kazmarové a aplikování poznatků o fasciích Dr. Schleipa (SRN).

Důraz je kladen na trupovou stabilizaci dle DNS a správné nastavení chodidla, nezbytné pro vertikalizaci člověka. Podpoříme napřímení páteře. Zapracujeme na hrudním koši. Zaintegrujeme i periferie (horní a dolní končetinu).
Odstraníme chybné pohybové stereotypy, které způsobují bolesti. V dlouhodobém užívání naučených principů dochází k zautomatizování návyků na úrovni centrální mozkové soustavy a tím lepší užívání tělesné schránky ve fyziologických normách. Dojdeme k poznání a uvědomění si svého těla, jeho fungování a předcházíme tím i zraněním.

Cílem kurzů je předat účastníkům takové informace, základní cviky a postupy, které si sami vyzkouší na sobě, aby procítili, jak má tělo fungovat. Tak aby účastníci získané informace dokázali předat a směrovat žáky ke každodennímu užívání naučených principů a tím automatizaci návyků na úrovni centrální mozkové soustavy a lepší užívání tělesné schránky ve fyziologických normách.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2021-005 LŠ Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ ZŠ Velehrad, Salašská 300

2020 VelehradIntenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu.

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

 

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení).

Přijeďte získat nové informace a zároveň si příjemně zacvičit!

2021-019 LŠ Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ FZŠ Olomouc, Hálkova 4

2020 OlomoucIntenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu.

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

 

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení).

Přijeďte získat nové informace a zároveň si příjemně zacvičit!