Hublová Pavlína

Vystudovala střední pedagogickou školu - obor vychovatelství, vyzkoušela si roli vychovatelky i vedoucí vychovatelky školní družiny. Dálkově vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor 1. stupeň.

Během své další pedagogické praxe absolvovala řadu kurzů činnostního učení Tvořivé školy se zaměřením na 1. stupeň. Z dalšího vzdělávání jmenujme účast na konferencích Počítač ve škole, semináře Efektivní využití interaktivní tabule ve výuce a Didaktické hry v matematice, elearningový kurz Tvorba a realizace IVP mimořádně nadaného žáka.

Je spouautorkou učebnice a pracovního sešitu Člověk a jeho svět pro 4. ročník nakl. Didaktis a metodiky kurzu Tvořivé školy Činnostní výuka AJ ve 3. ročníku. Je autorkou Metodických návodů ke kurzu IT a PC na základní škole. 

motto:  “Aktivní a smysluplné vyučování ve spojení s moderními technologiemi je jedinou cestou k budoucnosti.”

Z hodnocení absolventů:

  • Děkuji moc za inspirativní webinář, jsem nadšená, jdu více a více do IT. Běžné aktivity zkusím propojit s ICT. Díky LD
  • Děkuji moc za velmi přínosný webinář. Poznačila jsem si spoustu nápadů, odkazů. Ujistila jsem se, že mnoho věcí ve výuce běžně děláme, jen jsme si je možná nespojili s novými termíny.
  • Naprosto inspirující. Ráda bych využila i dalších webinářů s Vámi. QR kod, animace, Jop, padle, ebezpeci, aj. Super!
  • Velké díky!!! Více takových jako jste vy.