Hublová Pavlína

Vystudovala střední pedagogickou školu - obor vychovatelství, vyzkoušela si roli vychovatelky i vedoucí vychovatelky školní družiny. Dálkově vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor 1. stupeň.

Během své další pedagogické praxe absolvovala řadu kurzů činnostního učení Tvořivé školy se zaměřením na 1. stupeň. Z dalšího vzdělávání jmenujme účast na konferencích Počítač ve škole, semináře Efektivní využití interaktivní tabule ve výuce a Didaktické hry v matematice, elearningový kurz Tvorba a realizace IVP mimořádně nadaného žáka.

Je spouautorkou učebnice a pracovního sešitu Člověk a jeho svět pro 4. ročník nakl. Didaktis a metodiky kurzu Tvořivé školy Činnostní výuka AJ ve 3. ročníku. Je autorkou Metodických návodů ke kurzu IT a PC na základní škole. 

motto:  “Aktivní a smysluplné vyučování ve spojení s moderními technologiemi je jedinou cestou k budoucnosti.”

Z hodnocení absolventů:

  • Děkuji moc za inspirativní webinář, jsem nadšená, jdu více a více do IT. Běžné aktivity zkusím propojit s ICT. Díky LD
  • Děkuji moc za velmi přínosný webinář. Poznačila jsem si spoustu nápadů, odkazů. Ujistila jsem se, že mnoho věcí ve výuce běžně děláme, jen jsme si je možná nespojili s novými termíny.
  • Naprosto inspirující. Ráda bych využila i dalších webinářů s Vámi. QR kod, animace, Jop, padle, ebezpeci, aj. Super!
  • Velké díky!!! Více takových jako jste vy.

Aktuální akce lektora

ICT

13. 2. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Od letošního školního roku musí učitelé 1. stupně ZŠ ve svých hodinách naplňovat digitální kompetence v jednotlivých předmětech. Není třeba se ničeho obávat – mnoho aktivit již v rámci činnostního učení známe, velkou část lze dělat i bez technologií a na výběr je mnoho inspirace různých úrovní.

Webinář je zaměřen primárně na praktické náměty, které lze integrovat do běžných předmětů na 1. stupni ZŠ a které jsou přizpůsobeny učitelům, kteří NEUČÍ předmět informatika.