Skotáková Alena

Reference od absolventů:

 • Lektorku mám velmi ráda a nikdy mě nezklame. Jsem ráda, že jsem se kurzu zúčastnila, Chtěla bych ještě více hodin tance.
 • Akce předčila má očekávání. S lektorkou jsem byla naprosto spokojená. Skvělý kurz!
 • Lektorka byla perfektní. Hodně jsem se přiučila. Potřebovala bych se ještě naučit improvizaci – nejde mi. Chtěla bych být mladší, abych vše stíhala. Kurz určitě doporučím i kolegům.
 • Všechny informace byly přínosné. Chtěla bych si kurz zopakovat, nebo zajít na nějaké pokračování, protože byl moc příjemný! Děkuji moc.
 • Bylo to obohacující a příjemné, prakticky zaměřené, skvělé! Chyběl mi snad jen čas na zapisování.
 • Kurz vlastně předčil mé představy. Děkuji lektorce, byla úplně skvělá =) Vše moc ráda využiji ve své výuce. Bylo to naprosto super. Klidně bych tancovala i více dní. Ráda přijedu na letní školu. Děkuji =)
 • Lektorka byla vstřícná, milá, příjemná a předala množství zkušeností. Bylo to fajn! Doporučím.

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

odborný asistent na Fakultě sportovních studií Brno, Katedra gymnastiky a úpolů,

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2004 – Ph.D. v oboru kinantropologie na FSpS MU
 • 1995–2000 Pedagogická fakulta MU Brno, studijní kombinace Speciální pedagogika – Tělesná výchova
 • 1991–1995 Střední pedagogická škola Boskovice, obor vychovatelství

Pracovní zkušenosti:

 • 2008 – Fakulta sportovních studií – Katedra gymnastiky a úpolů – oddělení gymnastiky
 • 2000 – současnost – externě v ZUŠ Blansko (pedagog tanečního, muzikálového oddělení)
 • 2001–2002 externě studio Žabka, dětský aerobic
 • 2000–2001 externě JAMU Brno (taneční pedagog)
 • 1995–2006 externě v SZUŠ Blansko (pedagog tanečního oddělení)

Pedagogická činnost:

Výuka v magisterském a bakalářském programu Tělesná výchova a sport a Specializace ve zdravotnictví. Rytmická gymnastika a tance, speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika, pohybová terapie, aplikovaná tělesná výchova

Účast v projektech:

 • CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 – Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole
 • Člen týmu projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. Č. 15-33854A „Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou“. Spolupráce s CEITEC
 • MUNI/51/03/2017 – Podpora a implementace problematiky inkluzivního vzdělávání do výuky na FSpS
 • MUNI/A/0966/2013 Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením
 • ROZV/20/FSpS/05/2015 Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/A/1300/2015 Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/FR/1206/2015 Inovace předmětů z oblasti Inkluzivního vzdělávání
 • FRVŠ – projekt 2328/2006 - Inovace předmětu Aplikovaná tělesná výchova a sport
 • Spolupráce na grantovém úkolu FRVŠ – Vzdělávání budoucích učitelů TV k práci s handicapovanými

Četné akademické stáže a mimouniversitní aktivity, bohatá publikační činnost, např.:

 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Jana SKLENAŘÍKOVÁ. Evaluace kurzů „Sebeobrana pro vozíčkáře“. In Conference „Adapted Physical Activity through the lifespan“ Prague. 2017. ISBN 978-80-87647-39-4. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením. In Sborník z konference „Šport a zdravie 2008“. Nitra: FSpS MU, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info

Další aktivity:

 • Organizační a realizační činnost v rámci her handicapované mládeže EMIL OPEN – ředitelka sportu boccie 2018, 2019, 2020, doplňkový sportovní program 2020
 • Zapojení v organizaci Speciálních olympiád – sportovní aktivity osob s mentálním postižením
 • Organizační a realizační činnost v Tandem Brno, z.s, - organizace podporující a realizující sport pro osoby se zrakovým postižením
 • Praxe v aplikaci neuro-vývojové terapie jako možné příčiny problémů učení a chování – práce s dětmi se specifickými poruchami učení.

 

Aktuální akce lektora

Hodiny TV zábavně

Jak dosáhnout radosti z pohybu

8 810 Kč
TV

8. 7. 2024, 9. 7. 2024, 10. 7. 2024, 11. 7. 2024

24 vyučovacích hodin

ZŠ Velehrad, Salašská 300

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Intenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsahem kurzu budou:

 • Zábavné aktivity v rušné části, rozcvičce, hlavní části a strečinku s využitím hudby
 • Gymnastika na nářadí
 • Gymnastické aktivity inspirované parkourem, akrojógou, cirkusovou akrobacií a psychomotorikou
 • Švihadlo jako součást rozvoje rytmických schopností
 • Zábavné, taneční a rytmické hry
 • Tvorba tanečních kombinací a vazeb – různé metodické postupy
 • Náměty pro motivaci žáků k pohybové aktivitě, radost z pohybu
 • Improvizace a kreativita v tělesné výchově