Hlavní menu

Zilayová Radmila

Zilayová Radmila

motto:  ,, Kdo se odváží, zvítězí.“

Pochází z Valtic, nyní žije v Brně. Vystudovala pedagogickou fakultu MU v Brně s aprobací na 1.stupeň ZŠ a se specializací speciální pedagogika.

V roce 2004 a 2005 se zúčastnila prvních kurzů činnostního učení matematiky u paní Mgr. Marie Kostečkové a českého jazyka u  paní Mgr. Evy Procházkové, které ji natolik oslovily, že od té doby prošla více než deseti kurzy Tvořivé školy zaměřené na matematiku, český  jazyk, anglický jazyk, ICT a prvouku pro 1.stupeň. Kromě kurzů činnostního učení prošla několika kurzy věnované různým specifickým  poruchám učení a chování dětí, dále pak kurzem  Edukativně stimulační skupiny dětí předškolního věku. Od roku 2006 si své vzdělání si doplňuje jazykově - metodickými kurzy AJ. Absolvovala rovněž několik školení uživatelských ICT znalostí a různé semináře zaměřené na výtvarnou činnost.

Od roku 1994 pracuje na ZŠ Laštůvkova v Brně jako učitelka 1.stupně. V roce 2007 začala zároveň pracovat jako lektorka činnostního učení ve vzdělávací agentuře Tvořivá škola. Její didaktické kurzy a semináře absolvovaly stovky učitelů z celé České republiky.

Radmila Zilayová má zkušenosti jak ze školství, tak ze světa volnočasových aktivit. Její kurzy jsou praktické a efektivní. Zaměřuje se především na to, jak konkrétně pracovat s dětmi, jak si poradit s probíraným učivem, využití didaktických pomůcek a vlastní zkušenosti z praxe.

Reference od účastníků akcí:

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2021-002 LŠ Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku ZŠ Velehrad, Salašská 300

2020 Velehrad

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 2. a 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

 

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

2021-071 Vyjmenovaná slova, slovní druhy ZŠ Brno, Laštůvkova 77

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v celkové ceně 185 Kč.

2021-072 Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku WEBINÁŘ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů ve výuce gramatiky ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v celkové ceně 185 Kč.