Kalendář akcí


Nácvik čtení

Číslo akce: 19-21
Termín: 6. 11. 2019 13:30
Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ a MŠ Český Rudolec 40
Cena: 0 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz na objednávku.

Český jazyk činnostně v 1. ročníku

UKÁZKOVÁ HODINA

Číslo akce: 2019-1 UH
Termín: 6. 11. 2019 12.45 - 13.30
Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: 26. ZŠ Plzeň, Skupova 22
Cena: 0 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj  v 1. ročníku? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Neumíte připravit předškoláka tak, aby jeho přechod na ZŠ proběhl hladce? Nevíte, jak uchopit čtenářskou pregramotnost?

Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Násobilka a dělení v oboru násobilek

Číslo akce: 2019-103
Termín: 7. 11. 2019 14:00
Lektor: PaedDr. Dana Baziková
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 680 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. 

Prvouka činnostně ve 2. ročníku

Číslo akce: 2019-130
Termín: 7. 11. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: 26. ZŠ Plzeň, Skupova 22
Cena: 680 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky prvouky ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastnici obdrží zdarma metodiku činnostního učení ČJ a pomůcku Tvary a barvy.

Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku

Číslo akce: 2019-128
Termín: 7. 11. 2019 14:00, 21. 11. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Ivona Petrusová
Místo: ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10
Cena: 1 290 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky vlastivědy ve 4. ročníku? Vyzkoušejte ověřené postupy činnostního učení. Umožní vám žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky Vl ve 4. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma některou z pomůcek Tvořivé školy. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Developed by Via Aurea.