Aktuální termíny kurzů

Před přihlášením se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky s nimi vyslovujete souhlas. Vaše PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.

Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ (webinář)

Zdravě se hýbat a být v pohodě - dětská jóga

1 210 Kč
TV

21. 10. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zdravý pohyb ve výuce TV„Cvičení s využitím prvků terapeutické jógy, dětské jógy.

Na webináři:

 • zažijete aktivní cvičení terapeutické jógy
 • se naučíte cvičit sestavu vhodnou pro začátečníky i pokročilejší cvičence
 • dostanete návod na nácvik jednotlivých pozic vedoucích ke správnému držení těla a jejich uplatnění v hodinách TV, či v tělovýchovných chvilkách.
 • získáte některé tipy na pohybové aktivity tematicky laděné na podzim
 • na závěr se můžete těšit na ukázkovou hodinu tematicky zaměřenou na Pozdrav slunci a pozdrav měsíci s využitím nacvičených pozic a příběhu pro děti

Během webináře doporučujeme mít na sobě cvičební úbor nebo pohodlné oblečení, připravte si podložku a deku.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku ZŠ.

23. 10. 2024, zahájení v 17:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Rozhodli jsme se vyjít vstříc opakovaným přáním rodičů a připravili pro vás blok 3 přednáškových večerů s uznávaným odborníkem Jiřím Haldou.

V rámci druhého setkání se spolu s ním podíváte na tématiku dětské agrese, jejich příčin a možných řešení.

Děti nás pozorují a všechno, co vidíme, je jejich varianta nápodoby nás samotných. Proto je třeba přemýšlet jak o formě, tak o obsahu komunikace s dětmi - abychom se na ně nezlobili za to, jak jsme je vychovali… 

V rámci tohoto webináře se budeme věnovat zejména kategorii předškolního až školního věku.

Další připravená setkání:

Duševní hygiena a práce se stresem

webinář pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

31. 10. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je určen primárně všem pedagogickým pracovníkům, různých stupňů vzdělávání a typů škol. Přínosný může být také pro výchovné poradce, vedení škol, nebo asistenty pedagoga či jiné nepedagogické pracovníky. 

Na webináři se můžete těšit na tato témata:

 • specifika práce pedagoga
 • konkrétní profesní stresová zátěž
 • techniky na práci s tělem
 • techniky na práci s emocionálními potřebami
 • kognitivní možnosti duševní hygieny
 • sociální zapojení a společné aktivity
 • práce s akutním stresem
 • práce s chronickým stresem
 • základy wellbeingu
ČJ

5. 11. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

Webinář nabídne pomoc pedagogům při přípravě dětského sólového přednesu (od výběru textu, přípravy, po závěrečné vystoupení). Poskytne inspiraci a dobré rady, jak na recitaci. Řekneme si, co je přednes a co přednes není, co je přednesu blízké. Ukážeme si, jak pomoci dětem, které chtějí recitovat. Dětský přednes jako dlouhodobý tvořivý proces, budeme se společně prakticky zabývat výběrem textu, nastíníme si některé možné metody práce s textem. Zamyslíme se, jak vybrat správného recitátora a správný text, proč je nutný rozbor textu, a jak při něm postupovat (úprava textu pro přednes). Ukážeme si, jak postupovat při výstavbě recitačního vystoupení a co k němu patří (např.mimoslovní výrazové prostředky). Proběhne také diskuze o dalších problémech dětského přednesu.

Webinář se pokusí odpovědět na otázky:

 • Jak a kde hledat text a který je ten pravý?
 • Je lepší próza nebo poezie?
 • Jak přistupovat k rozboru textu?
 • Jak ho upravit pro přednes, jak škrtat?
 • Proč vůbec recitovat?
 • Jaké prostředky zvolit, aby byl přednes sdělný pro publikum a poutavý zejména pro mne samého?
 • Můžu se při přednesu hýbat a dělat gesta?
 • Jak pomoci recitátorovi, když je jeho přednes monotónní a nesdělný?
 • A další...
M

12. 11. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M.
 • Rozšíření číselného oboru do 100 za použití pomůcek Desítky koleček a Mřížka s kolečky.
 • Počítání v celých desítkách, analogie s počítáním do 10.
 • Počítání do 100 - opakování v peněžním modelu, hra na obchod
 • Slovní úlohy
 • Práce s číselnou osou a stovkovou tabulkou
 • Postupné přičítání stejného čísla. Objevování násobení.

Vedení dialogu a konstruktivní konverzace

webinář pro pedagogické pracovníky

1 380 Kč

19. 11. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je určen primárně všem pedagogickým pracovníkům, různých stupňů vzdělávání a typů škol. Velmi jej doporučujeme výchovným a kariérovým poradcům, speciálním pedagogům a vedení škol. Přínosný může být také pro asistenty pedagoga. 

Na webináři se můžete těšit na tato témata:

 • vnitřní dialog a co s ním
 • budování zpětné vazby
 • citová neutralita a konvence při dialogu
 • asertivní naslouchání a asertivní dialog
 • komunikace s nezralým rodičem
 • zásady vedení dialogu a vytváření vztahu
 • specifika vedení dialogu s dětmi, dospívajícími a dospělými
540 Kč

20. 11. 2024, zahájení v 17:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Rozhodli jsme se vyjít vstříc opakovaným přáním rodičů a připravili pro vás blok 3 přednáškových večerů s uznávaným odborníkem Jiřím Haldou.

V rámci třetího setkání se spolu s ním podíváte na problematiku dospívání a komunikace s dospívajícími.

Prepuberta, puberta a adolescence jsou nejpodceňovanější období v životě dětí. Je to věk velmi křehkých a zranitelných osobností, i když se tváří, že tomu je naopak. Jak děti provést do dospělosti a co nejméně je zranit? To se dozvíte na naší přednášce.

V rámci tohoto webináře se budeme věnovat zejména kategorii školního věku a adolescence.

Další připravená setkání:

AJ

28. 1. 2025, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ a je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ.

 Můžete se těšit na:

 • Tipy na postřehovací, pohybové, paměťové a aktivizační hry.
 • Hry na zapojení všech smyslů.
 • Tipy, postřehy a náměty pro prezenční i distanční výuku.
 • Tipy na zajímavé aplikace, rozcestníky a webové stránky.
 • Diskuzi, vzájemné sdílení dobré praxe.
předchozí 1 2 3 4 5 další