Aktuální termíny kurzů

Před přihlášením se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky s nimi vyslovujete souhlas. Vaše PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.

M

21. 3. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Dvě desítky

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 2. ročníku.
 • Činnostní výuka počítání s přechodem přes desítku, pomůcka dvě desítky koleček
 • Slovní úlohy ve 2. ročníku.
 • Počítání do 20.
 • Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

1 380 Kč
HV

22. 3. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

Jakub Kacar

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na 1. stupni ZŠ (především 2. - 5. ročník), kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít.

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb
 • náměty pro práci s poslechem a následnou diskuzi
 • způsoby práce s hudebními kvízy
 • rytmické činnosti

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení.

Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ (webinář)

Zdravě se hýbat a být v pohodě - dětská jóga

1 210 Kč
TV

25. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zdravý pohyb ve výuce TV„Cvičení s využitím prvků terapeutické jógy, dětské jógy.

Na webináři:

 • zažijete aktivní cvičení terapeutické jógy
 • se naučíte cvičit sestavu vhodnou pro začátečníky i pokročilejší cvičence
 • dostanete návod na nácvik jednotlivých pozic vedoucích ke správnému držení těla a jejich uplatnění v hodinách TV, či v tělovýchovných chvilkách.
 • na závěr se můžete těšit na ukázkovou hodinu tematicky zaměřenou na Pozdrav slunci a pozdrav měsíci s využitím nacvičených pozic a příběhu pro děti

Během webináře doporučujeme mít na sobě cvičební úbor nebo pohodlné oblečení, připravte si podložku a deku.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku ZŠ.

26. 3. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

2020 SudislavCítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

26. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony Tvořivé školy. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ (4h)

Hudba do každé hodiny v Praze

1 380 Kč
HV

26. 3. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
ZUŠ

Anotace:

Přijďte za námi načerpat inspiraci nejen do hodin HV na 1.stupni. Písničky a hudba nemusí znít pouze v hodinách hudební výchovy. Velmi dobře hudbu můžeme zařadit do spousty hodin. Nejenom jako relaxační třeba při hodinách výtvarné výchovy nebo při cvičení v tělesné výchově. Písnička může být zároveň i jako výukový materiál například do českého jazyka, do předmětu člověk a jeho svět. Při zpěvu písničky většinou děti "nebolí" třeba vyjmenovaná slova nebo násobky čísel. Rytmus, melodie a propojení s pohybem dětem pomůže si učivo lépe ukotvit v paměti.

Kurz je vhodný pro všechny, kteří hledají náměty na zatraktivnění a obohacení výuky hudební výchovy. 

Činnostní učení na 1. stupni ZŠ (webinář)

Vybrané gramatické jevy v ČJ ve 4. a 5. ročníku 

1 210 Kč
ČJ

3. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony ČJ Tvořivé školy. 

Na akci zazní zejména:

 • Vyvození a procvičení pádových otázek.
 • Procvičení skloňování podstatných jmen.
 • Jak na skupinu hlásek bě, vě a bje, vje.
 • Zdvojené souhlásky v předponách a příponách.
 • Procvičení přídavných jmen.

Jak na sloh

ve 4. a 5. ročníku

540 Kč
ČJ

3. 4. 2024, zahájení v 15:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Připravili jsme pro Vás nový webinář. 

 

 • Činnostní učení slohu, slohové rozcvičky.
 • Hry k obohacování slovní zásoby.
 • Aktivity k slohovým útvarům-  rozhovor, omluva, vzkaz, dopis, popis, vypravování.
 • Práce s osnovou, členění textu.
 • Četba jako inspirace k vlastní tvorbě.
 • Mluvený a písemný projev žáků.
1 380 Kč
HV

5. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Anotace:

Jakub Kacar

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 2. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na 2. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít.

Obsahem kurzu budou:

 • hry s hudebním materiálem
 • práce s motivací k poslechu skladeb
 • návrhy poslechových skladeb
 • náměty pro práci s poslechem a následnou diskuzi
 • způsoby práce s hudebními kvízy
 • rytmické činnosti

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na druhém stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení.

M

9. 4. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v ceně 185 Kč.

Na webináři se budeme zabývat zejména tématy:

 • Názorná představa o čísle.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku.
 • Činnostní formy práce s číselnou osou.
 • Didaktická pomůcka nuly a číslice.
 • Pomůcka Papírové peníze.
 • Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.
 • Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh. Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

10. 4. 2024, zahájení v 14:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Připravili jsme pro Vás nový webinář zaměřený na průřezové ukácky práce s naší pomůckou. Pro demonstraci práce bude použito učivo 1. stupně ZŠ.

 • použití pomůcky mřížka s kolečky a dvě desítky koleček v matematice
 • práce kolečky v českém jazyce
 • práce s kolečky v dalších předmětech
PRV

18. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

PRV 2016 Liberec

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Činnostní způsoby výuky, opakování a upevňování učiva.
 • Náměty na činnosti a práci dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.
ČJ

18. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Aktivity při vyvození a procvičování řad vyjmenovaných slov
 • Využití vyjmenovaných slov v činnostech a aktivitách, ukázka pomůcek
 • Hry se slovy se zaměřením na slovní druhy
 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

- kreslení pravou mozkovou hemisférou

3 000 Kč
VV

20. 4. 2024, 20. 4. 2024, zahájení v 9:00

16 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Suchohrdly u Miroslavi

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Přijďte se odreagovat a zakreslit si pod vedením zkušené lektorky a výtvarnice. Objevte svůj talent pomocí metody kreslení pravou mozkovou hemisférou. Budete překvapeni, jakých výsledků můžete dosáhnout.

Praktický kurz je určen pro úplné začátečníky i pokročilé – dospělé, dolní věková hranice je 12 let, vhodné i jako příprava na přijímací talentové zkoušky.
Účastník v přihlášce (pole poznámka) uvede, o jakou techniku má zájem. Možný výběr dle pokročilosti:

Pro úplné začátečníky:
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou TUŽKA 1 

Pro pokročilé (=absolventy Tužka 1) možný výběr:
TUŽKA 2 (malba uhlem, bílou křídou a kresba tužkou)
DRY BRUSH – malba černou olejovou barvou technikou suchého štětce na plátno

Čtenářské dílny na ZŠ (webinář)

Zaměřeno na čtenářské lekce

1 210 Kč
ČJ

22. 4. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

putování vějířAkce je vhodná pro všechny učitele působící ve 3.-5. ročníku ZŠ.  Volně navazuje na školení pořádána na podzim a v lednu. Ta jsme se zaměřili zejména na čtenářské dílny, nyní se podíváme hlavně na čtenářské lekce. Ukážeme si jiné příklady práce.

Na akci zazní zejména:

 • Rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě, motivace pro celoživotní učení.
 • Rozdíl mezi čtenářskou lekcí a dílnou čtení.
 • Prvky kritického myšlení, efektivnost, funkce a struktura vyučovací hodiny (využití třífázového vyučovacího modelu E-U-R).
 • Metody čtenářské gramotnosti a práce s textem (včetně odborného).
 • Záznamy z přečteného textu, vhodné náměty, ukázky a materiály.
 • Vzájemné sdílení.
 • Praktické ukázky.