Honová Hana

Studium:

1978 PdF UP Olomouc, učitelství pro 1.stupeň ZŠ

Praxe:

Nyní v penzi, příležitostně zastupuje na různých ZŠ v Olomouci.

Do roku 2017 FZŠ Hálkova, Olomouc    

Lektorkou TŠ je od roku 2004,  má za sebou více než 40 odvedených školení, včetně intenzivních kurzů v rámci letních škol.

2018 Písek, lektorky

Reference od účastníků akcí:

 • Vysoká úroveň lektorky. Velmi úspěšný kurz-vše použitelné v praxi-ÚŽASNÉ! Doporučím!. Děkuji!
 • Děkuji. Velmi poučné, názorné. Super! Fajn byla práce ve dvojicích a skupinách.
 • S lektorkou jsem byla nadmíru spokojená. Klidně bych zde strávila další odpoledne :-) Děkuji z přínosné odpoledne, byla jsem spokojena.
 • Dostali jsme moc dobrých osvědčených námětů a zkušeností - z praxe!, spoustu materiálů.
 • Výborný kurz. Spousta velmi osvědčených hravých aktivit z praxe.
 • Chtěla bych mít více možností účastnit se podobných kurzů
 • Milá paní Hano,

  moc Vám děkuji za zásilku pracovních listů, pomůcek a nápadů k učivu o vyjmenovaných slovech a slovních druzích. Málokdy to mám po semináři či školení tak, že bych o jeho obsahu ještě dlouho přemýšlela.  A teď se mi to stalo. Domýšlím a rozvíjím Vaše nápady. Vaše přirozené vystupování a pokora k učitelské profesi se mi velmi líbila. Takové vzdělávání má smysl!

  Přeji Vám pevné zdraví a ať se Vám daří

  Světlana Nováčková

Aktuální akce lektora

Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

8 810 Kč
ČJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 3. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karta a šablony pro činnostní učení Čj 2 a 3.
 • Další vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy.
 • Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
 • Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění podle obrázkové osnovy. Mluvní a komunikační cvičení.