Kalendář akcí


Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

KRESBA A MALBA PODLE SKUTEČNOSTI

Číslo akce: 2019-092
Termín: 26. 10. 2019 14:00, 27. 10. 2019 14:00, 28. 10. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Velkopolský mlýn, Náměšť nad Oslavou
Cena: 3 300 Kč

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní či tzv. automatické kresby a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Co budeme kreslit: Kresba podle skutečnosti pro začátečníky i pokročilejší – reálné předměty a objekty, zátiší, krajina.

Čím budeme kreslit: Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou, malba akrylovými barvami.

Program je sestaven tak, aby bylo možno metodicky využít získané dovednosti při výuce výtvarné výchovy ve škole.

Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání.

Pochopíme význam respektování osobního tempa a přístupu.

Budeme hledat vlastní rukopis, zvláštní osobní styl kresby, který přirozeně odpovídá naší osobnosti.
Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.

Kurz je určený všem, i těm, kdo malovali naposledy jako děti. 

Čtenářská gramotnost tvořivě - 1. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2019-042
Termín: 2. 11. 2019 9:00, 16. 11. 2019 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Cena: 3 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku.

« předchozí 1 2 další »
Developed by Via Aurea.