Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku
24.4.2019 - ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ
rozvoj intuice, fantazie a vizualizace formou kresby pravou mozkovou hemisférou 26.4.2019 - Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku
27.4.2019 - ZŠ České Budějovice, Matice školské 3
Podstatná jména, mluvnické kategorie
ve 4. a 5. ročníku 27.4.2019 - ZŠ České Budějovice, Matice školské 3
Prvouka činnostně v 1. ročníku
27.4.2019 - ZŠ Ostrava, 30. dubna 20

Činnostní učení

Tvořivá škola - české činnostní učení

Tvořivá škola - české činnostní učení
28. 5. 2012 Čeněk Rosecký

Tvořivá škola staví na výzkumech švýcarského vývojového psychologa J. Piageta, které potvrdily, že manuální činnosti dětí s předměty jsou nezbytným základem pro úspěšný rozvoj logického a…

Developed by Via Aurea.