Výuka anglického jazyka na českých školách

Angličtina činnostně v kostce – a big dog

Co považujeme za nejdůležitější v počátcích výuky Aj? Uvědomit si, že výuka dětí, které nemluví germánskými, ale slovanskými jazyky, má svá specifika.

Sdílet na Facebooku

Co je tedy nejdůležitější, na co se zaměřit?

aj titulka

Slovní zásoba

Od počátku učíme děti mluvit v krátkých větách s důrazem na dobré porozumění významu vět. Používáme slova, která se buď jednoduše vyslovují, dobře se uplatní v mluvené řeči nebo jsou pro děti přitažlivá.

Překládáme přiměřené množství slovíček a procvičujeme je v různých slovních spojeních. Z logopedie víme, že cizí obtížné slovo potřebuje žák slyšet až 250x, aby si ho osvojil.

Než učivo rozšíříme, ujistíme se, že děti mají probranou látku dobře osvojenou, aby se nám v cizím jazyce „neztratily“.

Větné vzorce

Snažíme se děti rozmluvit a umožnit jim, aby Aj pochopily. Učíme je základní věty – tzv. větné vzorce.Slova obměňujeme a postupně přidáváme další.

Na pravidelně se opakujících vzorcích a vhodné slovní zásobě učíme děti jazyk používat- doplňovat členy, převádět podstatná jména z čísla jednotného do množného, používat správně zájmena, práci se slovesy…

Komunikace

Děti necháváme co nejvíce mluvit - ve dvojicích, menších skupinách nebo společně. Mluvíme s nimi současně a velmi pečlivě kontrolujme výslovnost, neboť je nezbytná k dobré sluchové analýze anglického textu. Společným mluvením se děti vzájemně podporují a překonají ostych z mluvení.

aj IIČinnostní učení

Pomůcky jsou připraveny jak k samostatné práci v lavici, tak pro práci ve dvojicích či menších skupinách, nebo ke skupinové práci v kroužku na koberci. Zpomůcekděti skládají slova či věty, ty potom čtou a následně zapisují. Činnosti s pomůckami zařazujeme krátce a často. Ideálně 10 minut každou hodinu angličtiny.

Radost z učení

Prací s pomůckami dáváme šanci uspět dětem pomalejším i rychlejším, aby všechny mohly mít z učení radost. Naším cílem je vytvořit dětem pozitivní vztah k cizímu jazyku a naučit je jazyk používat v životě.

Tvořivé Letní školy v Praze a v Olomouc 2023

Ucelené soubory postupů a nápadů do výuky Aj předáváme učitelům na kurzech, webinářích a každoročně také na Letní škole, na kterou jste tímto srdečně zváni. Přijeďte se setkat s fajn lidmi, zrelaxovat a nabrat nové dovednosti.

 

12. 12. 2023, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Nástup dítěte do školského zařízení je pro něj velkou a často dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. Vše je pro něj nové, i když zpravidla školu již navštívilo a ví, že jde do bezpečného prostředí. Je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. A samozřejmě akceptovat, že hlavní podíl odpovědnosti za dítě mají vždy rodiče.

Seznamte se s významem zralosti osobnosti žáků nejen pro efektivitu učení, ale především pro jejich další harmonický vývoj. Podíváme se spolu na význam rozvoje motivace a přípravu dítěte na celoživotní vzdělávání a společnou práci s důrazem na rizika, ke kterým vede jednostranné zahlcování žáků.

 

ČJ

9. 1. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

  • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
  • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
  • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
  • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 

Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ (webinář)

Zdravě se hýbat a být v pohodě - dětská jóga

1 210 Kč
TV

9. 1. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zdravý pohyb ve výuce TV„Cvičení s využitím prvků terapeutické jógy, dětské jógy.

Hledáte novou inspiraci do svých hodin Tv nebo tematicky zaměřenou náplň tělovýchovných chvilek? Pak je tento webinář určen právě pro Vás!.

Na webináři:

  • zažijete aktivní cvičení terapeutické jógy
  • se naučíte cvičit sestavu vhodnou pro začátečníky i pokročilejší cvičence
  • dostanete návod na nácvik jednotlivých pozic vedoucích ke správnému držení těla a jejich uplatnění v hodinách TV, či v tělovýchovných chvilkách.
  • na závěr se můžete těšit na ukázkovou hodinu tematicky zaměřenou na Pozdrav slunci a pozdrav měsíci s využitím nacvičených pozic a příběhu pro děti

Během webináře doporučujeme mít na sobě cvičební úbor nebo pohodlné oblečení, připravte si podložku a deku.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku ZŠ.

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více