Proč si vybrat kurz od Tvořivé školy?

názorné pomůcky  –  opakované využití   –  efektivní výuka

Pomůcky i metody Tvořivé školy spoluvytváříme s učiteli z praxe. Umožňují efektivní výuku a aktivní zapojení žáků. Součástí pomůcek jsou metodické návody na jejich smysluplné a opakované využití.

 

Sdílet na Facebooku

J. HaldaKurzy Tvořivé školy staví na názornosti a předkládání praktických postupů. Vyzkoušejte si všechny aktivity v roli žáka! Mimo to, že si je tak sami lépe zapamatujete, máte možnost vcítit se do pozice žáka a zjistíte, jak je vhodné si pomůcky při práci uspořádat.

S pomůckami pracujeme i při webinářích, ale zkoušení jednotlivých aktivit je limitované technikou. Postup může lektor slovně popsat, ukázat na obrázku, nebo pomocí vizualizéru či aplikace. Někdy lektor pošle účastníkkům vybrané pomůcky elektornicky předem a pokud si je vyrobíte, můžete se pak během akce aktivně zapojit.

Pokud si chcete práci s pomůckami "osahat" důkladněji, doporučujeme účast na prezenčním semináři. Pro intenzivnější proniknutí do tématu jsou nejvhodnější kurzy letních škol.

Dlouhodobě je našim primárním cílem nabízet kurzy s vysokou kvalitou obsahu. Z toho důvodu vybíráme naše lektory pečlivě. Volíme kompetentní pracovníky s praxí. V rámci kurů se s účasníky dělí o své zkušenosti, předávají poznatky ze své dobré praxe.

Vytvářením metodik a školením pedagogů se věnujeme již od roku 2001. Nejsme tedy v oboru žádnými nováčky. Naše metody práce během let vyzkoušelo bezpočet pedgogů a k nám se průběžně dostávají jen kladné ohlasy. Spokojeni jsou jak vyučující, tak jejich žáci, potažmo rodiče.

Zpočátku pro někoho může být náročné osvojit si práci s řadou různorodých pomůcek a připravit si je v potřebném počtu. V tomto směru Vám ale mohou být nápomocny naše sety Karet a šablon pro jednotlivé předměty a ročníky. Stačí si je rozkopírovat a vystřihnout. Kde to má smysl, můžete pro prodloužení "trvanlivosti" použít tužší papír, nebo kartičky zalaminovat.

Pomůcky jsou koncipované tak, aby sloužily opakovaně. Používejte je krátce, ale často a v různých obměnách práce. Náměty na způsoby práce najdete vždy v metodice k pomůcce, spoustu se jich také dozvíte na příslušných kurzech DVPP. Tam se s vámi také lektorky a lektoři podělí o další pomůcky, které si sami vytvořili, nebo se jim osvědčily.

Pokud s činnostním učením začínáte, můžete využít bezplatného školení "Jak učit a naučit", které 1-2x ročně zařazujeme do nabídky, nebo doporučujeme seminář/webinář Činnostní učení (pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ). Ale samozřejmě můžete začít úplně čímkoliv, co vás třeba aktuálně tematicky pálí.

Krom didaktických akcí nabízíme také školení zážitková. Jde vesměs o kurzy pro výchovy. Při prezenční formě výuky se při nich ponoříte do praktického nácviku. Můžete se tak přijet zdokonalit v nějaké výtvarné technice, naučit se zdravým pohybovým návykům nebo si vyzkoušet taneční či pěvecké sestavy.

Poslední skupinou školení jsou kurzy osobnostního rozvoje. Dlouhodobě patří k nejoblíbenějším kurzy z volného cyklu Systemické pedagogiky Jak nevyhořet a Jak být autoritou. Vyhledávaná jsou i témata přednášená Mgr. Jiřím Haldou.

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více