Kalendář akcí


Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-016 LŠ
Termín: 20. 8. 2018, 21. 8. 2018, 22. 8. 2018
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 4 690 Kč

Účastník kurzu získá kompexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i posudkům z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Letní kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-018-LŠ
Termín: 20. 8. 2018, 21. 8. 2018, 22. 8. 2018
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 4 690 Kč

Co můžeme udělat pro to, aby se v MŠ cítili dobře jak předškolní pedagogové, tak předškoláci a jejich rodiče? Aby naše práce měla smysl a byla pro děti dobrým východiskem pro vstup do školy?

Kurz přináší nové a zcela jedinečné informace, které mají bezprostřední vliv na to, jak se v MŠ cítíte Vy i děti, které učíte a jaké jsou Vaše vztahy s druhými lidmi (s dětmi, s jejich rodiči, s kolegy). Jeho velkým přínosem je, že Vás může ochránit před pocity marnosti a syndromem vyhoření. Je to příležitost poznat hlubší příčiny potíží, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci Vy i děti Vám svěřené cítit spokojeně a v bezpečí.

Matematika činnostně v 8. ročníku

s přesahem do učiva ročníku 9.

Číslo akce: 18-05
Termín: 30. 8. 2018 8:00
Lektor: Marie Randáčková
Místo: ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055
Cena: 1 190 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 8. a 9. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. a 9. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v 6. ročníku v ceně 234 Kč.

Matematika činnostně ve 2. ročníku

Číslo akce: 2018-033
Termín: 15. 9. 2018 9:00
Lektor: Mgr. Jana Lemonová, Mgr. Lucie Drašnarová
Místo: ZŠ Praha 9, Bří Venclíků 1140/1
Cena: 1 190 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M ve 2. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč.

Čtenářská gramotnost tvořivě - 4. a 5. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-058
Termín: 15. 9. 2018 9:00, 22. 9. 2018 9:00
Lektor: Dagmar Svobodová
Místo: FZŠ Ústí nad Labem, Čs. Mládeže 230/2
Cena: 3 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. 

« předchozí 1 2 3 4 další »
Developed by Via Aurea.