Kalendář akcí


Čtenářská gramotnost tvořivě - 2. a 3. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-007
Termín: 1. 4. 2017 9:00, 22. 4. 2017 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Cena: 4 250 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 2. a 3. ročníku? Dělá vašim žákům potíže gramatické učivo nebo rozvoj čtenářských dovedností? Bojujete s vyjmenovanými slovy? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky Čj ve 2. a 3. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ.
Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení ve 2. – 3. ročníku. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

JAK BÝT AUTORITOU - seminář z cyklu Školní konstelace

Číslo akce: 2017-073
Termín: 3. 4. 2017 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Brno, Kotlářská 4
Cena: 500 Kč

Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

JAK BÝT AUTORITOU - seminář z cyklu Školní konstelace

Číslo akce: 2017-055
Termín: 4. 4. 2017 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8
Cena: 500 Kč

Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

Čtenářská gramotnost tvořivě - 1. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-024
Termín: 8. 4. 2017 9:00, 22. 4. 2017 9:00
Lektor: Vacková Ivana, Mgr.
Místo: 28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39
Cena: 4 250 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty pro předčtenářské období a do výuky Čj  v 1. ročníku? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení.
Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.
Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky ČJ v 1. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

JAK BÝT AUTORITOU - seminář z cyklu Školní konstelace

Číslo akce: 2017-066
Termín: 12. 4. 2017
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: České Budějovice, Riegrova 1756/51
Cena: 500 Kč

Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

« předchozí 1 2 3 4 5 6 8 další »
Developed by Via Aurea.