Kalendář akcí


Matematika činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2017-128
Termín: 3. 3. 2018 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Cena: 890 Kč

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky M v 1. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 202 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Základy barevného vyjadřování – malba akrylovými nebo olejovými barvami i pro úplné začátečníky

Číslo akce: 2018-001
Termín: 7. 4. 2018 8:00, 8. 4. 2018 8:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 1 980 Kč

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vy zkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými a olejovými barvami.

Pochopíte, jak míchat a kombinovat barvy.

Budete mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev.

Uvedené techniky se pro vás mohou stát příjemným a překvapujícím společníkem na cestě k barevnému vyjadřování.
Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním krokem do světa barevných technik.

 

Přiloženy ukázky maleb účastníků kurzů.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU - realistická kresba tužkou

Číslo akce: 2018-002
Termín: 4. 5. 2018, 5. 5. 2018, 6. 5. 2018
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Cena: 3 100 Kč

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kreslení a malování. Účastníci se  seznámí s  metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou v praxi.

Budeme kreslit: linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie.

Kurz je příležitost naučit se relaxovat s tužkou v ruce, posílit sebevědomí i schopnost pozitivně myslet.

LETNÍ ŠKOLA - Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-003 LŠ
Termín: 9. 7. 2018, 10. 7. 2018, 11. 7. 2018, 12. 7. 2018
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 6 250 Kč

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů ve výuce geometrie v 1. - 3. ročníku, seznamuje se základními geometrickými pojmy, předává žákům primární pracovní návyky a rozvíjí komunikaci. Poznáte vhodné pomůcky a hry pro individualizaci výuky, nabídneme Vám možnosti práce s pracovními sešity a pracovními listy pro výuku geometrie a pro rozvoj mezipředmětových vztahů ve výuce geometrie.

Kurz letní školy nabízí soubor vybraných efektivních činnostních postupů  do výuky geometrie a geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ formou činností žáků. Možnosti průběžné zpětné vazby. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-004 LŠ
Termín: 9. 7. 2018, 10. 7. 2018, 11. 7. 2018, 12. 7. 2018
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 6 250 Kč

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů výuky M ve 4. a 5. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Zaměřuje se na rozvoj matematických dovedností ale také na klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky sady Pracovních karet a šablon pro činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

« předchozí 1 2 3 4 další »
Developed by Via Aurea.