Kalendář akcí


Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU - realistická kresba tužkou pro začátečníky i pokročilé – portrét podle fotografie

Číslo akce: 2017-041
Termín: 28. 8. 2017 8:00, 29. 8. 2017 8:00
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 1 980 Kč

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kreslení a malování. Účastníci se  seznámí s  metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou v praxi a zdokonalí své schopnosti.

Budeme kreslit: linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie.

Kurz je příležitost naučit se relaxovat s tužkou v ruce, posílit sebevědomí i schopnost pozitivně myslet.

SEBEÚCTA - seminář z cyklu Školní konstelace

Číslo akce: 2017-102
Termín: 1. 9. 2017 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: České Budějovice, Riegrova 1756/51
Cena: 500 Kč

Každý člověk má řadu vnitřních nevědomých přesvědčení, která určují jeho sebeúctu. Většina těchto přesvědčení se utváří v dětství na základě naplnění nebo nenaplnění základních dětských potřeb. Přijďte se dozvědět, co je těmito základními potřebami, proč na nich tolik lpíme, co z toho máme a jak je můžete změnit.

Matematická gramotnost tvořivě - 1. a 2. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-092
Termín: 16. 9. 2017 9:00, 23. 9. 2017 9:00
Lektor: Dagmar Svobodová
Místo: FZŠ Ústí nad Labem, Čs. Mládeže 230/2
Cena: 4 250 Kč

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky M v 1. a 2. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1, 2 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 377 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Podstatná jména, mluvnické kategorie

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2017-060
Termín: 23. 9. 2017 13:00
Lektor: Čebišová Jana, Mgr., Mgr. Hana Machačová
Místo: ZŠ Tábor, Husova 1570
Cena: 560 Kč

Seminář nabízí soubor vybraných, efektivních postupů pro práci s podstatnými jmény a mluvnickými kategoriemi, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 a příručku Metodika činnostního učení ve 2-3 roč. v celkové ceně 225 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2017-081
Termín: 23. 9. 2017 9:00
Lektor: Čebišová Jana, Mgr., Mgr. Hana Machačová
Místo: ZŠ Tábor, Husova 1570
Cena: 560 Kč

Výuka geometrie ve 4. a 5. ročníku má daná pravidla a zákonitosti.  Ověřené postupy Tvořivé školy umožní vám i vašim žákům zvládnou učivo geomterie a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů a doporučení pro výuku geomterie. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

« předchozí 1 2 3 další »
Developed by Via Aurea.