Kalendář akcí


Nácvik čtení

v 1. ročníku

Číslo akce: 2017-148
Termín: 23. 10. 2017 14:30
Lektor: Mgr. Eva Herdová
Místo: ZŠ Loket, Radniční 328, bud. 1. st.
Cena: 560 Kč

Seminář nabízí soubor vybraných, efektivních postupů v etapě nácviku čtení, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 1 a příručku Metodika činnostního učení v 1 roč. v celkové ceně 225 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-137
Termín: 27. 10. 2017, 28. 10. 2017
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 4 250 Kč

Účastník kurzu získá kompexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i posudkům z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

SEBEÚCTA - seminář z cyklu Školní konstelace

Číslo akce: 2017-124
Termín: 30. 10. 2017 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Brno, Kotlářská 4
Cena: 600 Kč

Každý člověk má řadu vnitřních nevědomých přesvědčení, která určují jeho sebeúctu. Většina těchto přesvědčení se utváří v dětství na základě naplnění nebo nenaplnění základních dětských potřeb. Přijďte se dozvědět, co je těmito základními potřebami, proč na nich tolik lpíme, co z toho máme a jak je můžete změnit.

SEBEÚCTA - seminář z cyklu Školní konstelace

Číslo akce: 2017-125
Termín: 31. 10. 2017 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 6 - Karlín
Cena: 600 Kč

Každý člověk má řadu vnitřních nevědomých přesvědčení, která určují jeho sebeúctu. Většina těchto přesvědčení se utváří v dětství na základě naplnění nebo nenaplnění základních dětských potřeb. Přijďte se dozvědět, co je těmito základními potřebami, proč na nich tolik lpíme, co z toho máme a jak je můžete změnit.

Český jazyk činnostně ve 2. ročníku

Číslo akce: 2017-154
Termín: 1. 11. 2017 14:30, 8. 11. 2017 14:30
Lektor: Helena Škopková
Místo: 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16
Cena: 890 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 2. ročníku? Dělá vašim žákům potíže gramatické učivo nebo rozvoj čtenářských dovedností? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky Čj ve 2. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ.
Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku v ceně 175 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení ve 2. – 3. ročníku. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

 

« předchozí 1 2 3 4 6 7 další »
Developed by Via Aurea.