Kalendář akcí


Český jazyk činnostně ve 2. ročníku

UKÁZKOVÁ HODINA

Číslo akce: 2017-096
Termín: 6. 6. 2017 8:15
Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Lubnice 20
Cena: 0 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 2. ročníku? Dělá vašim žákům potíže gramatické učivo nebo rozvoj čtenářských dovedností? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. 

Matematika činnostně ve 2. ročníku

UKÁZKOVÁ HODINA

Číslo akce: 2017-097
Termín: 6. 6. 2017 9.15
Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Lubnice 20
Cena: 0 Kč

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

 

 

Jak sestavit plán pedagogické podpory

Číslo akce: 2017-098
Termín: 10. 6. 2017 10:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 1 190 Kč

Prakticky zaměřený kurz, jehož cílem je získat kompetence k sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a zejména náplň efektivní práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření. Kdy PLPP sestavovat? Pro koho? Jaký je formální postup odpovídající aktuální legislativě a související s 1. stupněm podpůrných opatření? Co a jak domlouvat s rodičem?

Projdeme PLPP bod po bodu, na závěr si vyzkoušíme sestavení konkrétního plánu na konkétní potíže žáka.

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Číslo akce: 2017-099
Termín: 17. 6. 2017 10:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 1 190 Kč

Cílem kurzu je poskytnout informace, jak vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP) jako všestrannou smlouvu s jasnými právy a povinnostmi všech zúčastněných stran (rodič, učitel, žák), tak, aby odpovídal aktuální legislativě a Doporučení školského poradenského pracoviště. Umět zmírnit znevýhodnění žáka a umožnit mu podat výkon v rámci výuky. Kurz je zaměřen na úpravy (ne úlevy) výuky žáka s podpůrnými opatřeními II. nebo III. stupně.

LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol-připraveno pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-036 LŠ
Termín: 17. 7. 2017, 18. 7. 2017, 19. 7. 2017, 20. 7. 2017
Lektor: Marie Randáčková, Mgr. Michaela Votípková
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Cena: 6 250 Kč

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů do výuky matematiky v 8. a 9. ročníku.  Zaměřuje se na učivo matematiky, ale také na rozvoj klíčových kompetencí, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

« předchozí 1 2 3 4 5 další »
Developed by Via Aurea.