Kalendář akcí


LETNÍ ŠKOLA - Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-003 LŠ
Termín: 9. 7. 2018, 10. 7. 2018, 11. 7. 2018, 12. 7. 2018
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 4 375 Kč

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů ve výuce geometrie v 1. - 3. ročníku, seznamuje se základními geometrickými pojmy, předává žákům primární pracovní návyky a rozvíjí komunikaci. Poznáte vhodné pomůcky a hry pro individualizaci výuky, nabídneme Vám možnosti práce s pracovními sešity a pracovními listy pro výuku geometrie a pro rozvoj mezipředmětových vztahů ve výuce geometrie.

Kurz letní školy nabízí soubor vybraných efektivních činnostních postupů  do výuky geometrie a geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ formou činností žáků. Možnosti průběžné zpětné vazby. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-004 LŠ
Termín: 9. 7. 2018, 10. 7. 2018, 11. 7. 2018, 12. 7. 2018
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 6 250 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

LETNÍ ŠKOLA - Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

METODA KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU A JEJÍ VYUŽITÍ VE ŠKOLE

Číslo akce: 2018-005 LŠ
Termín: 9. 7. 2018, 10. 7. 2018, 11. 7. 2018, 12. 7. 2018
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 4 850 Kč

MALBA AKRYLOVÝMI BARVAMI NA PAPÍR A PLÁTNO

Program je určen úplným začátečníkům i pokročilým. Každý naváže na to, co již umí.

Budeme malovat akrylovými barvami podle předlohy či podle skutečnosti nebo podle vlastní fantazie.
Kurz nabízí bezpečný způsob jak začít malovat barevně.
Nejsou k tomu potřeba žádné zkušenosti, můžete být úplnými začátečníky.
Výhodou (ale ne podmínkou) je předchozí absolvování kurzu kreslení tužkou T1. Na kresbu tužkou je zaměřena letní škola v Ordějově - více na www.kalova.cz.

LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-006 LŠ
Termín: 9. 7. 2018, 10. 7. 2018, 11. 7. 2018, 12. 7. 2018
Lektor: Dagmar Svobodová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 6 250 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení ČJ ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

LETNÍ ŠKOLA - Čtenářská pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ

v propojení s pregramotností matematickou

Číslo akce: 2018-007 LŠ
Termín: 9. 7. 2018, 10. 7. 2018, 11. 7. 2018, 12. 7. 2018
Lektor: Bc. Monika Petrášová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 4 375 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte praktické postupy a činnosti, které vám pomohou připravit děti na dobrý start na základní škole? Nabízíme Vám kurz, který Vás zážitkovou formou seznámí se souborem vybraných, efektivních postupů zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost v posledním ročníku MŠ. Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele MŠ i učitele působící na 1. stupni ZŠ. Pracovat budeme s novými pomůckami z dílny Tvořivé školy.  Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a M v 1. ročníku v celkové ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostního učení v přípravném období. Lektorem kurzu je zkušená lektorka – ředitelka a učitelka malotřídní ZŠ s desítkami let praxe.

« předchozí 1 2 3 4 6 7 další »
Developed by Via Aurea.