Kalendář akcí


Seminář pro sborovnu ZŠ Sdružení

Číslo akce: 19-07
Termín: 1. 2. 2019 9:00
Lektor: PaedDr. Dana Baziková, Mgr. Renata Riedlová
Místo: ZŠ Praha 4, Sdružení 1080
Cena: 0 Kč

Akce na objednávku.

Matematika činnostně ve 4. ročníku

Číslo akce: 2019-022
Termín: 6. 3. 2019 14:00, 20. 3. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 1 190 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-118
Termín: 9. 3. 2019 10:00, 16. 3. 2019 10:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Cena: 3 850 Kč

Účastník kurzu získá komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i Doporučením z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Matematika činnostně v 5. ročníku

Číslo akce: 2019-023
Termín: 3. 4. 2019 14:00, 24. 4. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 1 190 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

rozvoj intuice, fantazie a vizualizace formou kresby pravou mozkovou hemisférou

Číslo akce: 2019-001
Termín: 26. 4. 2019, 27. 4. 2019, 28. 4. 2019
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Cena: 3 300 Kč

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní či tzv. automatické kresby a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Tentokrát nebudeme používat předlohy, ale budeme na papír „dávat“ své představy, emoce, myšlenky – abstraktně nebo v symbolech tak, jak dovolíme sami sobě a jak nám to dovolí naše sebekontrola. Na kurzu budete mít možnost více porozumět symbolice tvarů a barev.

Kurz je určený všem, i těm, kdo malovali naposledy jako děti.

Developed by Via Aurea.