Kalendář akcí


Nácvik čtení

v 1. ročníku

Číslo akce: 2018-131
Termín: 20. 11. 2018 13:30
Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71
Cena: 580 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka, v etapě nácviku čtení. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku  Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 1 a příručku Metodika činnostního učení v 1 roč. v celkové ceně 225 Kč. 

Matematika činnostně v 8. ročníku

Číslo akce: 2018-134
Termín: 20. 11. 2018 14:00, 27. 11. 2018 14:00
Lektor: Marie Randáčková
Místo: ZŠ Brno, Kotlářská 4
Cena: 1 190 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 8. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 8. a 9. ročníku a nový pracovní sešit Aritmetika v 6. ročníku v ceně 234 Kč.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-122b
Termín: 24. 11. 2018 10:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Cena: 1 280 Kč

Co můžeme udělat pro to, aby se v MŠ cítili dobře jak předškolní pedagogové, tak předškoláci a jejich rodiče? Aby naše práce měla smysl a byla pro děti dobrým východiskem pro vstup do školy?

Kurz přináší nové a zcela jedinečné informace, které mají bezprostřední vliv na to, jak se v MŠ cítíte Vy i děti, které učíte a jaké jsou Vaše vztahy s druhými lidmi (s dětmi, s jejich rodiči, s kolegy). Jeho velkým přínosem je, že Vás může ochránit před pocity marnosti a syndromem vyhoření. Je to příležitost poznat hlubší příčiny potíží, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci Vy i děti Vám svěřené cítit spokojeně a v bezpečí.

Školní systemické konstelace

- učitelé, rodiče, žáci, školní normy

Číslo akce: 2018-122a
Termín: 24. 11. 2018 10:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Cena: 1 280 Kč

Máte čím dál více problémových žáků? Valí se na Vás úkoly a Vy nevíte, kde vzít čas a energii na jejich řešení? Školní systemické konstelace přinášejí potřebné informace a nadhled. Umožňují poznat hlubší příčiny problémů a obnovit porušenou rovnováhu.

Jak vést rozhovor s rodičem

Číslo akce: 2018-117
Termín: 28. 11. 2018 14:00, 4. 12. 2018 14:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 1 290 Kč

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

« předchozí 1 2 3 4 další »
Developed by Via Aurea.