Prezenční akce - nejčastější dotazy, důležitá upozornění, tipy

Zde najdete nejdůležitější informace k námi pořádaným prezenčním akcím. Doporučujeme všem se s informacemi seznámit. 

Zajímá Vás, co čekat od našich kurzů? Nejste si jisti zda je Vaše přihlášení v pořádku? Máte nějaké dotazy k organizaci či administraci? Pak si přečtěte tento článek celý. Nenaleznete-li svou odpověď, podívejte se dále v sekci dotazy, případně se obraťte na naši kancelář.

Sdílet na Facebooku

Jak poznám, že je pro mě kurz vhodný? 

Nejste si jisti, zda je školení vhodné právě pro Vás? V podrobnostech akce uvádíme, pro jakou cílovou skupinu je akce určena. Orientačně se také můžete řídit filtrací ve vyhledávání akce.
Pokud máte pocit, že Vám akce může něco dát, i když neuvedeme Vaši cílovou skupinu, účast je možná. Na všechny kurzy tak srdečně vítáme např. asistenty pedagoga, nebo rodiče. Na druhou stranu vezměte v potaz, že akce je přizpůsobena jiné cílové skupině a některé z uvedených informací nemusíte proto v praxi využít, nebo pro Vás bude školení hodně odborné.

Nejsem si jistá/ý, zda jsem na akci úspěšně přihlášen/zařazen.

Po odeslání přihlášky na akci od nás obdržíte automatické potvrzení přijetí přihlášky, eventuálně rovnou informaci, že je již obsazená kapacita akce. Je-li kapacita volná, pak Vám následně potvrdíme Vaše zařazení mezi účastníky. Nezřídka se stává, že tyto zprávy spadnou do jiné složky než Doručené, zejména do složek typu Spam, Hromadná, Nevyžádaná, Newsletter, ... Prohledejte tedy i tyto složky, nebo hledejte dle odesilatele (info(zavináč)tvorivaskola.cz).
Pokud nenaleznete zprávu v žádné složce pošty, nebo si nejste jisti, zda s Vaší účastí počítáme, kontaktujte nás. Stav přihlášení ověříme, případně nastavíme jinou kontaktní e-mailovou adresu.
Upozorňujeme, že přihláška se stává závaznou jejím odesláním. Správné doručování zpráv si musí zajistit účastník.

Přišla mi od Vás zpráva, že je již akce obsazena. Je možné se na ni přesto nějak dostat?

Velmi snadno se může stát, že se přihlásíte a akce je již plná. Někdy lektor nabídne další termín. Pak Vás o této skutečnosti budeme přednostně informovat a nabídneme Vám přesunutí přihlášky na nový termín. Můžete nám pak buď potvrdit zájem o přesun, nebo si vyplnit novou přihlášku.

Je možné se hlásit i na obsazené akce. Se všemi, co se již do kapacity nevejdou, počítáme automaticky jako s náhradníky. Pokud se nějaký zájemce z akce odhlásí, kontaktujeme náhradníky dle pořadí a po telefonickém potvrzení trvajícího zájmu o akci, je náhradník zařazen dodatečně. 

V jakém prostředí kurzy/semináře probíhají?

Naše akce probíhájí většinou na základních školách, v běžných třídách. Tak, abyste si mohli vše vyzkoušet z pozice žáka, v obvyklém prostředí třídy.

Kdy mám na akci přijít?

Lektor je na místě obvykle nějakou dobu před akcí a připravuje třídu. Škola ale může být uzamčena (dle místních zvyklostí) a nemusíte se do budovy sami dostat. Doporučujeme přijít tedy 15-5 min. před akcí. Pokud víte, že budete mít zpoždění, je dobré informovat nás o tom v kanceláři, aby na místě případně lektor zajistil volný přístup do třídy i po zahájení akce.

V případě letních škol, dostanete předem instrukce, v jakém časovém rozmezí a kde probíhá prezence. Dostavte se kdykoli v tomto rozpětí. Pokud nejste ubytovaní, tak je možné přijít až na společné zahájení. Prezenci pak doplníte na začátku výuky ve třídě.

Co je pro účast na akci třeba?

Před akcí zašleme všem přihlášeným informativní e-mail s potvrzením konání akce. Pokud je třeba si přinést něco speciálního, bude e-mail obsahovat i tuto informaci.

Na didaktických kurzech u nás uplatníte obvykle krom psacích potřeb a papírů na poznámky také pastelky, nůžky a lepidlo - pro výrobu jednoduchých pomůcek a zkoušení činnostní postupů. V případě kurzů matematiky, zejména geometrie, nezapomeňte také na rýsovací potřeby.

Odhlašování z akce - kdy a jak je to možné?

Může nastat situace, že se objednané akce nemůžete účastnit. Pak máte možnost se odhlásit, nebo za sebe vyslat náhradníka. Z běžných 4/8 hodinových akcí je třeba se odhlásit minimálně 7 dní před zahájením, a to na kontaktech kanceláře, jinak je účtováno storno (podrobně zde). Kapacita akcí, je omezena a svým přihlášením blokujete místo dalším zájemcům. 
V případě letních škol je třeba se odhlásit alespoň 30 dní předem. Na víkendové akce může být nastavena lhůta jiná (v takovém případě bude uvedena v detailu akce).

Nezdařila se mi platba přes platební bránu. Co mám dělat? 

Nic se neděje. Pokud se platba kartou z nějakého důvodu nezdaří, budeme Vám kurz fakturovat. Nemusíte dělat vůbec nic, fakturu zašleme automaticky (viz bod níže) a kurzovné na základě ní zaplatíte převodem na náš účet.

Kdy (kam a jak) mi přijde faktura? 

Běžné akce fakturujeme dle OP nejdříve v den konání, nejpozději dle zákona do 15 dní ode dne uskutečnění akce. Doklady rozesíláme elektornicky na zadanou e-mailovou adresu.

Letní školy (a obvykle také víkendové akce) fakturujeme předem, v plné výši. I tady ale platí, že je přihláška závazná a pokud se potřebujete odhlásit, je třeba tak učinit ve stanovených lhůtách. Neuhrazení dokladu neznamená zrušení přihlášky.

Nedošla Vám faktura? Pokud Váš kurz/seminář dosud neproběhl (nebo alespoň jeho první část), pak je to v pořádku. Pokud fakturu nenajdete v doručené poště ani po výše uvedené lhůtě, informujte se o stavu v kanceláři. Hradí-li Vám kurz zaměstnavatel, pak byl doklad pravděpodobně zaslán přímo jemu. (Odesíláme nejčastěji přímo hospodářce/ekonomce, ev. na sekretariát/kancelář.)

Upozorňujeme že objednané akce fakturujeme i v případě, že se nezúčastníte. Objednávka je závazná a my Vám blokujeme na akci místo, Vaši přihlášku zpracováváme a akci administrujeme. 

Nezúčastnila jsem se objednané akce. Co mám dělat?

Při přihlášení na akci závazně počítáme s Vaší účastí. Zrušit ji lze jen řádným a včasným odhlášením (viz výše Odhlašování z akce). V případě, že jste se z akce neodhlásili, máme nárok vyžadovat úhradu plného kurzovného. Vždy je možné za sebe vyslat náhradníka.

Je kurz/seminář akreditovaný? Dostanu osvědčení z absolvované akce?

MŠMT zrušilo akreditační systém DVPP pro průběžné vzdělávání. V tuto chvíli dobíhá platnost dříve udělených akreditací. Nejpozději v průběhu února 2025 ale již zkončí platnost všech vydaných akreditací. Pro projekt OP JAK již delší dobu není udělená akreditace nezbytná. Je-li ještě pro dané školení akreditace k dispozici, je u akce uvedeno "akreditace MŠMT".

Osvědčení o absolvování akce obdržíte někdy přímo na místě, po akci každopádně přijde elektronický originál na e-mail. Osvědčení posíláme všem absolventům obvykle do 3 pracovních dní. Někdy může trvat déle, než se k nám dostane zpět prezenční listina, do cca týdne by ale mělo být vše vyřešené.

V případě, že Vám příloha v e-mailu nejde otevřít, nebo zprávu v poště do této doby nenajdete, obraťte se na nás. Zašleme Vám zprávu opakovaně. Upozorňujeme, že v telefonech někdy otvírání příloh zlobí a je potřeba zprávu otevřít v PC. Stejně tak se k příloze nedostanete, spadne-li Vám do spamu. Pak je potřeba zprávu nejprve přesunout do doručených.

Informace k elektronickám originálům zde.

Dostanu na kurzu/semináři nějaké materiály?

Někteří lektoři poskytují buď fyzicky či elektronicky materiály, s kterými Vás na webináři seznámili. Nic z toho však není samozřejmostí a není možné si nárokovat. Toto je v kompetenci a na dobré vůli konkrétního lektora, s čím se s Vámi rozhodne podělit. Respektujte prosím to, že případné materiály mohou podléhat autorským právům lektora nebo jiných subjektů a využívejte je pouze pro vlastní potřebu. Chcete-li vědět, co konkrétně od lektora obdržíte, dotažte se přímo něj.
U některých akcí uvádíme, že jsou v ceně Karty a šablony k příslušnému předmětu a ročníku, které vydáváme. Ty Vám na místě předá lektor před/v průběhu akce. Upozorňujeme, že na tento produkt se vztahují autorská práva. Soubor je určen výhradně pro Vaši potřebu, s tím, že materiál smíte kopírovat a využívat pro žáky ve svých hodinách. 

Rád/a bych akci zahrnul/a do školního projektu Šablony JAK. Je to možné?

Do projektu můžete obecně zařadit jakoukoli vzdělávací akci, která odpovídá Vámi zvolené šabloně - tedy "osobnostně sociální rozvoj" či "inovativní vzdělávání". Pro osobnostněsociální rozvoj můžete uplatnit jakékoli naše školení z této oblasti, pro šablonu inovativní vzdělávání pak můžete vybírat z našich didaktických kurzů a webinářů.
Pokud si nejste jisti, že školení odpovídá školnímu projektu JAK, kontaktujte buď odpovědného pracovníka Vaší školy, nebo se obraťte přímo na poskytovatele dotace a konzultujte s ním.

Podobnosti k tomuto projektu také dále v sekci dotazy zde a zde.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Máte jiný problém? Podívejte se dále v sekci dotazy, případně nás kontaktujteVyžadujete-li rychlou odpověď, doporučujeme řešit dotaz telefonicky.

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více