Co dělat po úspěšném připojení ke schůzce, jak nastavit techniku? Mám technické potíže.

Prostředí Live Webinar, kde webináře probíhají, není na ovládání nijak složité. Nemusíte si předem nic stahovat. Po rozkliknutí odkazu je třeba jen vyplnit CELÉ jméno i příjmení, ať Vás můžeme správně identifikovat a vést jako absolventa akce. Další nastavení nebývá obvykle třeba.

 

Sdílet na Facebooku

Upozorňujeme, že pokud nejste přihlášen pod svým jménem, nebo Vás nedohledáme v prezenční listině z jiného důvodu a nezareagujete na výzvu ke kontaktování nás, bude Vaše připojení ukončeno.

Pokud je vás přihlášeno z jedné školy více a sledujete webinář z jednoho zařízení, napište do chatu jména všech přítomných! Ať můžeme při kontrole prezence označit všechny přítomné.

Také si nezapomeňte udělat printscreen obrazovky s Vašim jménem (napište něco do chatu a jméno se zobrazí). Ve škole ho po Vás mohou vyžadovat, i když Vám to předem nesdělili. Zpětně již není možné jej vyhotovit.

Zvuk

Po přihlášení máte svůj mikrofon a kameru vypnutou. Zapněte si jej, jen pokud budete chtít komunikovat s lektorem. Zapnutí kamery nevyžadujeme.

Máte-li potíže se zvukem, zkontrolujte nastavení reproduktorů jak v zařízení, na kterém schůzku sledujete (nastavení zvuku PC/telefonu), tak zkontrolujte nastavení i v prohlížeči-můžete mít vypnutý zvuk webu/karty.

Vyzkoušejte otevřít si v prohlížeči ještě např. Youtube, zda Vám běží zvuk v pořádku tam, nebo problém přetrvává. Pokud zvuk nejede ani tam, bude pravděpodobně problém ve výchozím nastavení zvuku. Zkontrolujte správné propojení s reproduktorem/sluchátky a jejich zapnutí a hlasitost. Máte-li např. zapojen externí mikrofon s integrovanými reproduktory, které ale nevyužíváte, může Vaše zařízení využívat tyto reproduktory a je potřeba v nastavení zvuku zařízení v příslušném rozevíracím seznamu zvolit požadovaný reproduktor. 
Pokud na jiné stránce zvuk jede, bude pravděpodobně vypnut zvuk záložky v prohlížeči. Klikněte pravým tlačítkem myši na záložku probíhající schůzky a zvolte "zapnout zvuk webu/karty".

Zaseknutí prezentace/obrazovky

Pokud lektor spouští prezentaci a Vám se během výkladu "zasekne" a vidíte stále to stejné, doporučujeme nejprve např. v chatu ověřit, zda ostatní vidí vše dobře. Většinou jde o lokální problém na jednotlivém zařízení, nejspíš související s mezipamětí ve Vašem prohlížeči. Pokud by byl problém plošný, informujte lektora (nestává se). Pokud jsou potíže individuální, aktualizujte si prohlížeč (klávesa F5), nebo se ze schůzky odpojte a znovu připojte. Zatím se tím problém vždy vyřešil. Pokud by přesto nějaké potíže se zobrazením schůzky přetrvávaly, kontaktujete kancelář.

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více