SOMAVEDIC - Uran

Somavedic.Medic Uran neutralizuje škodlivé vlivy elektrosmogu a volných radikálů, eliminuje negativní účinky geopatogenních a psychosomatických zón.Eliminuje viry, bakterie, parazity, plísně. Harmonizuje energetické pole a životní prostředí.

 

 

17 000 Kč
včetněDPH 21%

Cena bez DPH 14 050 Kč

- ks +

Další informace

Spektrum vibrací nízkoenergetického záření v Medic Uran je tak naprogramováno a potencováno, aby nejen působilo proti negativnímu dopadu nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního záření na lidské energetické pole, ale také aby třídilo a strukturovalo informace uložené v našich mentálních a kvantových polích. Uspořádává v kvantovém poli programy od předků. To umožňuje aktivaci samoléčebných procesů v těle i mysli. Má pozitivní vliv na všechny sféry těla - fyzické, energetické, duševní, mentální a kvantové.

Zároveň ovlivňuje strukturu, vlastnosti, paměť, potenciál a energii vody. Připravuje vodu s antioxidačním účinkem.

Je obzvláště vhodný pro místa s vysokou expozicí elektrosmogu, jako jsou kancelářské prostory, obchodní centra, školy, hotely, apartmánové komplexy se spoustou Wi-Fi routerů atd. Somavedic Medic Uran je schopný neutralizovat škodlivé účinky 5G záření na naše tělo.

Příznivé působení přístroje Somavedic na člověka je podložené řadou studií a certifikátů

VÝŇATEK ZE ZÁVĚRU POSUDKU PŘÍSTROJE SOMAVEDIC mezinárodní organizací pro působení elektrosmogu (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ELECTROSMOG-RESEARCH IGEF LTD):

"Z výsledků zkoušek lze vyvodit, že použití přístrojů: Medic URAN, Medic AMBER po několika dnech téměř u všech testovaných osob vede k výraznému a někdy dokonce značnému zlepšení variability srdeční frekvence. To se blahodárným způsobem projevuje na kardiovaskulárních procesech a snižuje úsilí vegetativního nervového systému k udržení vnitřní rovnováhy. Výsledky měření také ukazují, že pozitivní účinek testovaných zařízení se zvyšuje, čím déle se používají." Celá studie je ke stažení zde.

 

Eliminace vlivů: EMF, GPZ, volné radikály, viry, bakterie, paraziti, plísně

Princip fungování Somavedicu vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především elektromagnetických vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus.

Je známo, že každý konkrétní minerál má danou frekvenci (to platí nejen o minerálech, ale i o všem ostaním) a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat. Z toho do jisté míry vychází léčebné nebo léčitelské využití drahých kamenů, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se samozřejmě zpravidla nijak významně neprojevuje. Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály "vibrují", je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření. Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí - ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný energie.

Celý svět je založený na elektromagnetických vibracích. I lidské tělo vyzařuje různé elektromagnetické vibrace: buňky, tkáně a orgány - všechno má vlastní vibrace. Tyto samostatné vibrace jsou ve vzájemné korelaci a navzájem se ovlivňují. Společně vytvářejí kompletní spektrum vibrací - individuální schéma vibrací jedince.

Je zřejmé, že vibrace zdravé a odpočinuté osoby mají jinou strukturu než vibrace nemocného, unaveného člověka. To může cítit každý sám na sobě. Proto říkáme např.: "dnes mám málo energie". Spektrum vibrací každého člověka dále narušují vibrace cizích prvků, jež se v těle ukládají - jako volné radikály, těžké kovy, baktérie, viry, alergeny, mykózy atd.

Velice přínosné je proto využít Somavedic ve školách a firmách, kde se lidé zdržují velkou část dne, kde dochází k permanentnímu znečťování prostoru díky velké síti spotřebičů a kde se nachází velký počet lidí vystavených působení stresu. Školy jsou tak neustále zanášeny elektrosmogem a negativními vibracemi a  je důležité je čistit. Což má v praxi za výsledek eliminaci stresu a únavy učitelů i žáků a tak i lepší výsledky vzdělávání.

 

Specifikace působení přístroje SOMAVEDIC - URAN

Okruh aktivního působení: 90 metrů (v průměru, tvar pole: koule)

Čistící účinky:

- eliminuje elektrosmog ze 100%

- zmírňuje škodlivé působení wi-fi, blue-tooth, mikrovlnných záření a záření vydávané elektrickým proudem

- eliminuje vliv geopatogeních zón 

 

Harmonizační účinky, které oceníme zejména ve škole:

- zlepšuje koncentraci

- příznivě ovlivňuje psychickou pohodu

- eliminuje negativní psychosomatické energie  

- prohlubuje fungování obou mozkových hemisfér

- zlepšuje celkový fyzický stav člověka

- pomáhá prohloubit stav relaxace a meditace

- podporuje rozvoj přirozených i mimořádných schopností

 

Prostředí: nemocnice, kliniky, ordinace, školy, kanceláře, obchodní centra, letadla, ale i obyčejné rodinné a vícegenerační domy, byty ve městech, nemovitosti v blízkosti BTS vysílačů.

Korpus: ručně foukané křišťálové uranové sklo (pískované)
Certifikace: Bion (Slovinsko), IGEF (Německo)

 

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE:

• papírový a pěnový ochranný obal přístroje

• přístroj Somavedic

• napájecí síťový adaptér AC 230V, 50 – 60Hz / DC 3V nebo 110V / DC 3V pro USA (od 9/2019 5V), kabel

• návod k použití

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Vstupní napětí: DC 3V (od 9/2019 5V) 

Rozměry přístroje Somavedic Medic Uran: cca 80mm, šířka: 150mm 

Hmotnost přístroje: cca 1,2 – 1,5 kg dle modelu

 

Záruka na funkčnost: 5 let

Garance kvality: možnost vrátiti výrobek: 6 měsíců

Výrobce: Somavedic Technologies s.r.o.

 

Související produkty

SOMAVEDIC - Amber

SOMAVEDIC - Amber
48 400 Kč
- ks +

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více