Hlavní menu

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice ve 2. ročníku

Karty a šablony pro činnostní učení matematice ve 2. ročníku jsou souborem pomůcek sestaveným na základě mnohaleté praktické zkušenosti. Obsahují vybrané postupy vytvořené za účelem činnostního vyvozování a procvičování učiva matematiky ve 2. ročníku ZŠ. Všechny karty a šablony jsou doplněny metodickým návodem. Formát A4.

Pomůcky zařazené do souboru umožňují efektivní procvičení učiva a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Vedou k rozvoji komunikace a logického myšlení. Lze je využívat průběžně po celý školní rok.

Dostupnost Skladem
Cena
185 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 168 Kč
ks

Další informace

Jednotlivé pomůcky si pro žáky snadno nakopírujete. Činnosti s pomůckami provádějte vždy krátce a často. Práce s nimi je pro žáky zábavou, která naučí.


Obsah:
1. HRA S ČÍSLY - rozklady čísel, procvičování počítání s přechodem přes desítku, dočítání
2. DVACÍTKA KOLEČEK - činnostní vyvození sčítání s přechodem přes desítku
3. SČÍTÁNÍ V TROJÚHELNÍKU - procvičování sčítání v oboru do dvaceti i s přechodem přes desítku
4. STOVKOVÁ TABULKA S ČÍSLY - numerace
5. ČTVERCOVÁ SÍŤ - numerace
6. STOVKOVÁ TABULKA S KOLEČKY – numerace, dočítání do nejblíže vyšší desítky, dočítání do 100
7. ČÍSELNÁ OSA - numerace
8. STAVEBNÍ POČÍTÁNÍ - procvičování sčítání a odčítání, pojmy součet a rozdíl
9. HOUSENKA - procvičování sčítání a odčítání
10. SMYČKY - procvičování počítání s přechodem přes desítku
11. SMYČKY - procvičování sčítání a odčítání do sta
12. NÁSOBILKOVÁ „POKLADNA“ – šablona, upevňování a procvičování násobilky a dělení, znázorňování slovních úloh
13. KARTIČKY NA PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBILKY

Autor: Marie Kostečková a kol.

Druhé vydání (2017)

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice ve 2. ročníku

Ke stažení

KaŠ M2 - ukázka pdf, 260,44 kB