Hlavní menu

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 5. ročníku

Karty a šablony pro činnostní učení matematice v 5. ročníku jsou souborem pomůcek sestaveným na základě mnohaleté praktické zkušenosti. Obsahují vybrané postupy vytvořené za účelem činnostního vyvozování a procvičování učiva matematiky v 5. ročníku ZŠ. Všechny karty a šablony jsou doplněny metodickým návodem. Formát A4.

Pomůcky zařazené do souboru umožňují efektivní procvičení učiva a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Vedou k rozvoji komunikace a logického myšlení. Lze je využívat průběžně po celý školní rok.

Dostupnost Skladem
Cena
185 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 168 Kč
ks

Další informace

Jednotlivé pomůcky si pro žáky snadno nakopírujete. Činnosti s pomůckami provádějte vždy krátce a často. Práce s nimi je pro žáky zábavou, která naučí.


Obsah:
1. TABULKA - psaní a čtení čísel v oboru do miliardy, procvičování číselných řádů, zvětšování a zmenšování čísel
2. ČÍSELNÉ OSY - čtení a psaní čísel; čísla hned před, hned za; porovnávání čísel; řazení čísel
3. STAVEBNÍ POČÍTÁNÍ - procvičování sčítání a odčítání, pojmy součet a rozdíl
4. MAGICKÉ ČTVERCE - procvičování sčítání, odčítání a dočítání
5. TABULKA ČÍSEL DO 10 000 – numerace, čtení čísel, dočítání do celých tisíců, dočítání do 10 000
6. ČTVERCOVÁ SÍŤ - představa jednotek obsahu m2, dm2, cm2, mm2; obvod a obsah čtverce a obdélníka
7. VĚCI KOLEM NÁS - geometrická představivost, názvy těles
8. PLÁŠŤ KRYCHLE - geometrická představivost
9. CO VÍME O GEOMETRICKÝCH TĚLESECH - názvy těles, znalosti o tělesech
10. VÝPOČET OBSAHU - procvičování
11. TROJÚHELNÍKOVÁ SKLÁDANKA - převody jednotek délky, hmotnosti a času, počítání, které si připraví žáci sami
12. SMYČKY - procvičování násobení a dělení zpaměti v oboru do 1 000
13. ČTVERCOVÁ SÍŤ S VYZNAČENÝM DECIMETREM ČTVEREČNÝM - znázornění desetinných čísel, zvětšování a zmenšování desetinných čísel, odčítání od čísla 1

Autor: Marie Kostečková a kol.

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 5. ročníku

Ke stažení

KaŠ M5 - ukázka pdf, 66,73 kB