Kalendář akcí


Metodika výuky AJ na 2. stupni

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-011 LŠ
Termín: 22. 7. 2019 13:00, 23. 7. 2019 13:00, 24. 7. 2019 13:00, 25. 7. 2019 13:00
Lektor: PhDr. Milena Kelly
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Cena: 6 250 Kč

Kurz předkládá praktický soubor postupů pro výuku anglického jazyka v 6. - 9. ročníkui. Metodika výuky je vytvořena na míru českým dětem. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 9. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A2. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres (www.anexpres.cz/). Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 2. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Lektorkou kurzu je přímo autorka metodiky, PhDr. Milena Kelly.

 

Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2019-007 LŠ
Termín: 22. 7. 2019, 23. 7. 2019, 24. 7. 2019, 25. 7. 2019
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Cena: 6 250 Kč

Účastník kurzu získá komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i posudkům z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Kresba pastelkami a akvarelovými pastelkami pro začátečníky i pokročilé

Číslo akce: 2019-017 LŠ
Termín: 29. 7. 2019, 30. 7. 2019, 31. 7. 2019, 1. 8. 2019
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Cena: 4 850 Kč

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Program:
Kresba pastelkami a akvarelovými pastelkami pro začátečníky i pokročilé.
Pro zájemce navíc: dokreslovaná koláž s prvky artefiletiky.

KALKALKAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-014 LŠ
Termín: 12. 8. 2019 13.00, 13. 8. 2019 13.00, 14. 8. 2019 13.00, 15. 8. 2019 13.00
Lektor: Mgr. Renáta Šimšová
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 6 250 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku v ceně 175 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

malba olejovými barvami

Číslo akce: 2019-012 LŠ
Termín: 12. 8. 2019, 13. 8. 2019, 14. 8. 2019, 15. 8. 2019
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 4 850 Kč

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní či tzv. automatické kresby a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Program:

Technika malby olejovými barvami na plátno. Základy olejomalby.

Podmalba akrylovými barvami.

Ti, kdo se již zúčastnili jakéhokoli kurzu malby olejovými barvami budou pokračovat tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Kurz je určený všem, i těm, kdo malovali naposledy jako děti.

KALKALKAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developed by Via Aurea.