Početní divadélko - originální pomůcka z Tvořivé školy

Tvořivá škola je autorem jedinečné pomůcky pro uvádění dětí předškolního věku a žáků 1. ročníku do počtářského světa -  Početního divadélka. Stejně jako dvoubarevná papírová kolečka, karty s čísly a papírové peníze patří mezi pomůcky používané v tzv. předpočtářském období (tj. přibližně první tři měsíce povinné školní docházky).

Sdílet na Facebooku

Pomůcka početní divadélko Tvořivé školy výborně poslouží při vytváření matematického myšlení a zároveň při rozvoji klíčových kompetencí žáků.

 

Popis výroby
 
početní divadélko1Početní divadélko si můžete zakoupit na našem e-shopu, nebo vyrobit sami. K výrobě početního divadélka potřebujete krabici od bonboniéry, špejle nebo párátka, papír, pastelky, lepidlo. Žáci si mohou přinést krabice od bonboniéry sami z domova (pokud možno o stejných rozměrech, ideální je rozměr 15 x 24 cm). Divadélko můžeme vyrobit s rodiči na první rodičovské schůzce nebo ho nechat pro prvňáčky vyrobit staršími spolužáky v rámci pracovních činností a nechat je, aby divadélko prvňáčkům sami předali. K takto zhotovené pomůcce mají žáci velmi osobní vztah a pracují s ní rádi.

 
Je vhodné, aby divadélko mělo zelený povrch, proto natřeme víko krabice vodorozpustnou barvou (např. Balakrylem) nebo je polepíme barevným papírem. Do víka krabice vypícháme otvory uspořádané v pravidelných řadách a sloupcích, např. 6 x 5 otvorů. Do krabice uložíme po pěti kusech papírových modelů (jablka, hrušky, tulipány v různých barvách, motýli, stromy, ... a jeden domeček) přilepených na špejlích nebo kulatých párátkách tak, aby šly zapichovat do otvorů na divadélku (je dobré, aby měli všichni žáci stejné modely předmětů, usnadňuje to orientaci, organizaci a kontrolu).
 
 
Obrázky na modely jsou zdarma ke stažení v našem eshopu. Z počátku dáme žákům 3 - 4 druhy modelů, když zvládnou práci s menším počtem, přidáme další. Ze žlutého papíru vystřihneme 15 kartiček, na které napíšeme čísla od 1 do 5 a vložíme po 3 od každého nejlépe do malé krabičky/sáčku se zipem. Než se děti naučí pracovat s čísly, je vhodné kartičky s čísly nahradit barevnými papírovými kolečkami (lze využít naši pomůcku mřížka s kolečky).
 

Práce s početním divadélkem ve Tvořivé škole

Každý žák má své divadélko. Při práci s ním postupujeme následovně:

 1. Naučíme žáky uspořádat divadélko na lavici (kompetence pracovní).
 2. Žáci zapichují modely do divadélka podle pokynů učitele. Př.: Na záhonu vykvetly 2 žluté kytičky. Pod stromem ležela 3 červená jablíčka. Na talíři byla 1 žlutá hruška.
  Po každé činnosti necháme několik žáků říci, co vidí.
  Obr.
  2. Obr.
   
 3. početní divadélkoŽáci rozmisťují věci v divadélku podle vyprávění.
  Př.: Na louce vykvetly 2 modré květiny a poletovali tam 3 žlutí motýli. Vedle domu jsme zasadili 4 stromy. U stromu ležela v trávě 3 červená jablíčka.
  Vytvořený obraz vždy zrušíme a tvoříme nový. Ze začátku zadáváme žákům k provedení jen jeden nebo dva úkoly. Později necháme žáky vymýšlet své příběhy a například pracovat ve dvojicích - jeden žák vypráví příběh a kamarád dle něj sestavuje na divadélku obraz.
 4. Pomocí proužku papíru se žáci snadno naučí pojmům řádek a sloupek: Dej proužek pod první (druhý, třetí) řádek.
 5. Zadáváme úkoly.
  Př.: Na první řádek dej 2 červená jablíčka. Na druhý řádek dej 3 žluté hrušky. Řekni, kolik je jablíček. Kolik je hrušek? Co jsi dal na divadélko? Čeho je víc, jablíček nebo hrušek? Na první řádek dej čtyři červené květiny.
 6. Necháme žáky vytvořit vlastní sestavu a mluvit o ní a ptát se spolužáků.
 7. Před lavice jde jeden žák, který má připravenou svou vlastní sestavu a podle ní diktuje ostatním zadání. Pro kontrolu opět několik žáků přečte, co umístili do divadélka. Je velmi důležité nechávat žáky co nejvíce mluvit o tom, co dělají.
  Obr.
  3. Obr.
   
 8. Podle pokynů učitele nebo žáků vytvoříme na divadélku sestavu věcí. Vedle položíme proužek papíru a na něj pokládáme stejný počet barevných papírových koleček/ žlutá čísla.
 9. Pokyny: Na 1. řádek dej 3 jablíčka. Na 2. řádek dej 1 tulipán. Na 3. řádek dej 2 stromy. Vedle přilož čísílko, které říká, kolik věcí je na každém řádku. Řekni, co jsi udělal.
 10. Učitel ukazuje čísla na kartách nebo je píše pod sebe na tabuli a žáci pokládají učitelem stanovený počet věcí na řádky a říkají, co učinili.
 11. Pokyny: Polož na 1. řádek 4 jablíčka a na 2. dej více (méně) hrušek. Přilož žlutá čísla. Řekni, co jsi udělal.
 12. Pokyn: Na 1. řádek dej 3 hrušky a do druhého 2 jablíčka. Čeho je více (méně)? Stejně můžeme pracovat ve sloupcích.

  Pozn.: Při všech činnostech je kromě jiných průběžně utvářena kompetence sociální a občanská. 
  .
  Obr.
   4. Obr. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovní úlohy můžeme s početním divadélkem začít tvořit, jakmile všichni žáci vidí počty prvků do pěti bez přepočítávání po jedné.

 • Do divadélka dáváme určitý počet modelů, přidáváme stejné modely a ptáme se: Kolik věcí máme celkem? První náměty dává učitel, např.: Jirka přinesl mamince ze zahrady 3 tulipány a Anička 2 tulipány. Kolik dostala maminka tulipánů? Žáci skládají modely do divadélka a odpovídají.
 • Žáci sami vytvářejí svůj vlastní příběh. Tvoří otázky a vyvolávají své spolužáky.
 • Ukážeme žákům nějaké zobrazení a vyzveme je, aby k němu vymysleli příběh.
 • Stejně tvoříme příklady na odčítání. Ubíráme a ptáme se, kolik zbylo: Eva dala na talíř 4 jablíčka, Jirka jedno snědl. Kolik jablíček zůstalo na talíři?

V této fázi nechceme po žácích výpočty, ale učíme je odpovídat celou větou. Pokud odpovídají pouze jedním slovem, neupozorňujeme slovně, ale pouhým rozpažením paží, jako bychom říkali: Odpověz celou větou. Ušetříme tak mnoho slov. Nevnucujeme žákům svoje představy. Necháme je vytvářet vlastní příběhy, pozitivně je motivujeme. Odměňujeme je hvězdičkami, jedničkami apod. V počátcích probírání učiva matematiky jde především o vytvoření dobrého základu. Pokud se dobrý základ podaří vytvořit, můžeme na něm plynule analogicky stavět a pokračovat v dosahování požadovaných výstupů. Základy kompetence pracovní mohou žáci nabýt, když manipulují s modely předmětů na početním divadélku, učí se uspořádat si pomůcku na lavici a jsou vedeni k dodržování vymezených pravidel při práci s ní. Všichni žáci jsou zapojeni do činnosti s pomůckou a průběžně směřováni k modelování situací a plnění úkolů zadávaných učitelem a následně spolužáky.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezipředmětové vztahy

 1. Procvičování barev
  Slabší žáci a žáci přípravných tříd mohou mít potíže s určováním barev. Početní divadélko může být dobrou pomůckou pro jejich procvičování. Divadélko můžete také použít jako pomůcku u zápisu do 1. tříd.
  Šablonky s předměty vytvoříme v různých barvách. Využít můžeme buď přímo barevné papíry, nebo obrázky různobarevně vybarvíme. Barvy mohou být pro různé předměty stejné i různé, ve třídě by ale měli mít žáci vždy stejné sady. Můžeme tak mít např. jeden tulipán červený, jeden modrý, oranžový, fialový a žlutý a strom světle a tmavě zelený, červený a dva hnědé. 
  Následně můžeme procvičovat buď dle příkladů výše, nebo odděleně pouze barvy.
  Pokyny: Vlož červený, modrý a fialový předmět. Vlož červený tulipán a žlutou hrušku. Vytvořte obrázek jednobarevný/ za použítí 3 barev/ za použití co nejvíce barev. Vytvoř na lavici hromádky stejně barevných předmětů. Kolik na lavici leží červených předmětů?
   
 2. Procvičování orientace v prostoru
  Krom pochopení pojmů jako je řádek a sloupec a nácviku práce s těmito pojmy, poslouží divadélko i k nácviku pojmů vpředu, vzadu, před, za a pravolevé orientace. Můžeme také trénovat rozdíl mezi vpravo a hned vedle vpravo. K tomu je vhodné dát doprostřed divadélka ústřední motiv, např. domeček. Žáci dávají po jedné věci před, za domeček. Potom "přečtou", co udělali. Totéž následně činí s více věcmi. Před skupiny věcí necháme žáky položit čísla. Opět můžeme zakomponovat práci s barvami. 
   
 3. 2020 VelehradPřesah do hodin českého jazyka
  Děti při práci s početním divadélkem samostatně hovoří o tom, co dělají. Mohou tvořit i krátká vyprávění. Pokud vyrobíme příslušné šablonky, můžeme divadélko použít třeba i pro převyprávění/ dramatizaci krátké pohádky.
   
 4. Možnosti využití v hodinách prvouky
  Pokud se Vám práce s početním divadélkem líbí, nebo už jej naopak v matematice se staršími dětmi nevyužíváte, rozšiřte si šablonky o reálné rostliny a živočichy a pracujte s ním i v hodinách prvouky. Děti mohou za použití i více divadélek tvořit různá společenstva - co roste/žije v lese/ na zahradě/ na poli/ u rybníka. Mohou třídit ptáky přezimující a stěhovavé nebo třeba tvořit a pojmenovávat trojice živočichů - samice-samec-mládě.
  Pokaždé je příležitost k dalšímu hovoru, kladení doplňujících otázek: „Jaké další obojživelníky znáš? Co je zajímavého na životě kukačky? V jakém "domečku" bydlí králík?”
  Určitě vymyslíte další aktivity pro práci jednotlivců i skupin. Skupinový projekt do prvouky, jehož výsledkem budou vystavená početní divadélka s různými typy společenstev, nadchne Vás i Vaše žáky. Zvlášť když je necháte samostatně i najít obrázky příslušných rostlin a živočichů a šablonky vyrobit.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tvořivá škola - rozvíjení klíčových kompetencí s pomůckou Početní divadélko

Kompetenci k učení utváříme tak, že vedeme žáky k pozorování situací (prvních slovních úloh), které v úvodu zadává žákům učitel, a později žáci sami vymýšlejí a zároveň modelují na početním divadélku. Následně žáci samostatně vyvozují závěry a objevují a procvičují základní početní výkony potřebné pro další rozvoj jednotlivých kompetencí. Díky propojení modelovaných slovních úloh se životem poznávají žáci smysl a význam předávaných poznatků pro praktický život. Práce s početním divadélkem jim zároveň umožňuje poznávat a posuzovat vlastní pokrok.

Učitelem a později samotnými žáky zadávané slovní úlohy jsou zároveň prvními problémovými situacemi, které musí všichni žáci samostatně vnímat a řešit. Každý žák má přitom možnost v rámci daných pravidel řešit danou úlohu samostatně, svým vlastním způsobem a objevovat tak různé způsoby řešení. Pomůcka tím výrazným způsobem přispívá k utváření kompetence k řešení problémů.

Kompetence komunikativní je utvářena průběžně při všech činnostech. Učitel žákům názorně vysvětlí, jak s pomůckou pracovat a jakým způsobem mohou hovořit o tom, co činí. Žáci následně sami vytvářejí obdobné situace, přičemž jsou vedeni k vyjadřování názorů, závěrů a formulaci otázek. Žákům umožňujeme samostatně se rozhodovat a projevovat. V případě potřeby výroky žáků usměrňujeme nebo převádíme do odborného slovníku. Žáci se učí vyjadřovat souvisle a výstižně a zároveň naslouchat spolužákům. Díky znázorňování situací na početním divadélku všichni žáci dobře rozumí tomu, o čem hovoří, a jsou schopni své názory zdůvodňovat.

Kompetence sociální a personální a kompetence občanská jsou rozvíjeny zejména díky tomu, že práce s početním divadélkem umožňuje uspět všem žákům - každý žák je poměrně rychle schopen utvářet svým schopnostem odpovídající slovní úlohy (matematické příběhy), klást otázky a správně odpovídat. Žáci se také vzájemně vyvolávají, komunikují, spolupracují, učí se naslouchat a respektovat názory druhých. Znázornění slovních úloh na divadélku přitom žákům i učiteli poskytuje zpětnou vazbu o tom, že pracují správně a že tomu, co dělají, rozumí. Průběžná zpětná vazba tak umožňuje všem žákům vytvářet si o sobě pozitivní představy a vážit si sebe i svých spolužáků.

Divadélko představuje pro žáky náhradu skutečných předmětů, dobře umožňuje realizovat výše uvedené dílčí cíle klíčových kompetencí i následující praktické cíle, jejichž plnění považujeme s ohledem na další rozvoj kompetencí nezbytné:

 • vytvářet představu čísel do pěti
 • nacvičovat přiřazování - stejně, více, méně
 • jmenovat daný počet prvků
 • určovat počet prvků
 • porovnávat počty prvků
 • tvořit první slovní úlohy v období, kdy neznáme početní úkony
 • nacvičovat prostorovou orientaci (pojmy před, za, vpředu, vzadu, sloupeček, řádek), později i pravolevou orientaci
 • naučit žáky nebát se vyjadřovat - vést je k hovoru o pozorovaném, vymýšlení příkladů a vyjadřování úsudků

Konkrétní příklady naplňování uvedených praktických cílů naleznete níže v kapitole Práce s početním divadélkem. Máme-li početní divadélko připravené pro každého žáka, je optimální začít jej používat hned v prvních školních dnech.

Závěr

Početní divadélko našlo uplatnění již na stovkách tvořivých škol. Žákům velmi pomáhá při přechodu z myšlenkové roztoulanosti předškolního věku do soustředění věku školního. Je to výborná pomůcka pro utváření obsahu pojmu číslo, pro rozvoj vidění počtu prvků a pro zvládnutí učiva potřebného pro postupný rozvoj všech klíčových kompetencí - divadélko pomáhá učitelům upoutat pozornost žáků, zapojit je do výuky, hovořit, objevovat, propojovat matematiku se životem kolem nich. Do výuky přináší radost a pocity uspokojení.

 

 

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
 • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
 • Využití mezipředmětových vztahů.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
 • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více