Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ
KRESBA TUŽKOU a UHLEM - s použitím metody kreslení pravou mozkovou hemisférou 23.1.2021 - ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Školní systemické konstelace - jak nevyhořet
WEBINÁŘ 27.1.2021 - WEBINÁŘ
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ
KRESBA TUŽKOU a UHLEM - s použitím metody kreslení pravou mozkovou hemisférou 6.2.2021 - ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Jak vést efektivně speciálně pedagogickou péči pro žáky s dg. SPU
WEBINÁŘ pro speciální pedagogy 9.2.2021 - WEBINÁŘ

Testy pro evaluaci Čj v 2. ročníku

Slohy ve formátu A4 s testy připravenými pro evaluaci gramatiky a Čtení s porozuměním. Testy si jednoduše rozkopírujete pro žáky a pomocí jednoduché tabulky vyhodnotíte. Testy Vám výborně poslouží po celý školní rok pro evaluaci, autoevaluci nebo také jako testy na známky. Testy lze realizovat písemně nebo pomocí zvedání kartiček A, B, C, D.

Dostupnost Skladem
Cena
235 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 214 Kč
ks

Další informace

Set obsahuje 11 testů, Metodický návod, Hlasovací karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů.

Témata testů:
1a) Řazení slov podle abecedy - Které slovo můžu doplnit do řady?
1b) Řazení slov podle abecedy - Která slova jsou seřazená správně podle abecedy?
2a) Druhy vět - Doplň správné znaménko za větou.
2b) Druhy vět - Doplň správné znaménko za větou a vyber správný druh věty.
3a, 3b) Najdi správný text k obrázku - Najdi k obrázku správný text.
4a) Slovní význam - Slova souřadná. Které slovo nepatří do řady?
4b) Slovní význam - Slova souznačná. Nahraď slovo ve větě slovem souznačným.
5a) Doplňování u, ů, ú - Do daných slov ve větě doplň správné u, ů, ú.
5b) Slabikotvorné r, l, m - Ve kterých slovech se skrývá slabikotvorné r, l, m?
6a, 6b) Měkké a tvrdé slabiky - Doplň správné i, í, y, ý.
7a, 7b) Věty - Která věta je napsaná správně?
8a, 8b) Přečti si text a dej pozor na slova, která do textu nepatří - Odpovídej na otázky.
9a, 9b) Hlásky uvnitř a na konci slov - Doplň správnou hlásku.
10a, 10b) Slovní druhy - Urči slovní druh u podtrženého slova ve větě.
11a, 11b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky.

Autoři: Mgr. Renata Riedlová, Mgr. Čeněk Rosecký

Testy pro evaluaci Čj v 2. ročníku

Ke stažení


Developed by Via Aurea.