PRO UČITELE - Jak učit na dálku

Zdravíme Vás z Tvořivky a věříme, že vše zvládáte. Myslíme na Vás. Každý teď hledá, vytváří a piluje způsob, jak vést žáky na dálku v domácím učení. Přinášíme Vám k tomu několik tipů a doporučení.

Pokud Vás zajímá naše výuka na dálku = webináře, najdete základní informace k nim zde.

Sdílet na Facebooku
 
Co považujeme za důležité:
 1. Nestresujte se. Žádné velké zázraky nelze asi po návratu dětí do školy očekávat. Ale třeba Vás děti mile překvapí. Teď je spíš důležité pomoci rodičům s domácím učením. Využijte této situace k navázání pozitivního vztahu s rodiči do budoucna: „Společným zájmem Vás i rodičů je prosperující dítě.“ Sdělte jim, že to tak vnímáte.
 2. Není důležitá ani tak technická forma, jako obsah. Formu přizpůsobte Vašim technickým možnostem a dovednostem. Možností je spousta, přes e-mail, skype až po internetové školní stránky a portály. Co je důležité:
 3. Buďte v komunikaci osobní, lidští. Řekněte dětem, že jim fandíte, že jim věříte, že se na ně těšíte.
 4. Důvěra. Projevte žákům a jejich rodičům důvěru: „Věřím, že to zvládnete, jak nejlépe můžete.“
 5. Motivace. K látce vždy připojte pár motivačních podporujících slov. K čemu jim to bude. Propojujte témata s tématy ze života žáků.
 6. Praktické, konkrétní, jasné zadání. Ať se nad tím nemusí rodiče trápit.
 7. Samostatnost a sebehodnocení – Směřujte děti, aby pracovaly pokud možno samostatně (druháci už to zvládnou), bez rodičů a svoji práci si po sobě samy kontrolovaly. Veďte je tak, aby přebíraly odpovědnost za své učení.
 

Některé praktické možnosti a tipy:

1.  e-mail + video

Každý týden posílám dětem učivo e-mailem. Píšu tam čísla stránky a cvičení a jak s tím pracovat. Rodičům odpovídám na otázky.  Každý týden pošlu krátké video na Uschovnu.cz. Natáčíme to doma na mobil, někdy to manžel sestříhá, někdy je to na první dobrou.

Učíme se to, je to v plenkách. Ale nejde o kvalitu, ale o obsah. Rodiče jsou za to vděční a děti to prý pozorně sledují. Hodně štěstí.

2. www stránky

Naše škola vytvořila webové stránky „Domácí výuka“. Máme ušetřené řešení formy a můžeme se zaměřit na obsah:

Zadáváme konkrétní práci, činnost, co mají dělat, jak to mají dělat, jestli to mají vyfotit, uložit, nakreslit, prezentaci, pracovní listy, učitelé mohou použít Skype, nahrát se, vyfotit obrázky, pomůcky, …

V 1. ročníku musí ještě pomoci rodiče, ale od 2. ročníku mohou děti pracovat podle pokynů klidně i samostatně. Moji žáci mají doma všechny pomůcky pro činnostní učení – košíček, kde mají kartičky s hy, chy..., kostku, desítky, stovkovou tabulku.

 

Příklad: K procvičování učiva Čj je možné využívat např. tyto internetové stránky:

http://vseved.upol.cz/cestina.php

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

 

ČTENÍ

 • procvičujte jazýček každý den
 • věnujte se čtení každý den, zapisujte si do ČTECÍCH KARET
 • na knížky, které přečtete, se těším v Křesla pro hosta

PSANÍ

 • procvičujte a uvolňujte ruce každý den (stříhání, modelování, mašle, uvolňovací cvičení, opakování správných tvarů písmen na velký papír)
 • trénujte opis, přepis, diktát

 

Týden 16.3. – 20.3.2020

 • Činnosti - pohrát si se slabikami HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY, HÝ, CHÝ, KÝ……… – čtverečky v sáčku

(Vybrat si 3 čtverečky a říkat si slova, psát na lísteček slova, odůvodňovat, proč se tam píše tvrdé y, ý nebo obráceně – říkat slova a čtverečky řadit do řádku, sloupce.)

 • Školní sešit + Fólie HY, CHY....- každý den - napsat datum a přepsat 10 slov do řádku, z pracovního listu z fólie Tvrdé slabiky ze str. 2, 4 nebo 6.
 • Pracovní sešit - vypracuj podle úkolů str. 39
 • Čítanka - libovolně číst výrazně, plynule, nahlas, přečíst si pohádku ze str. 73 a vypracovat na papír Lístečkovou hru - vybrat si jedno povolání. (Práci odevzdáš ve škole po skončení domácí výuky nebo ji pošli na email, WhatsApp.
 • Písanka -před psaním vždy procvičit prsty, ruce, uvolňovací cvičení, str. 6-7 podle úkolů.

 

 

3. e-mail, el. žákovská knížka, mobil – podrobnější

Spojení s rodiči mám přes emaily rodičů, elektronickou žákovskou knížku nebo mobil.

Stanovili jsme si pravidla: domácí výuku na týden, týdně jeden test k odeslání, být v kontaktu

 

V pondělí ráno jsem zadala domácí výuku na týden z hlavních předmětů, ostatní v rámci MPV žáci krátké úkoly vypracovávají do sešitů nebo na volné listy, vlastní tvorba vítána, vše zakládáme do desek.

 

Při sestavování úkolů jsem vycházela z probrané látky (činnostní učení umožňuje tzv. předučování, zapojena sluchová a zraková paměť, teď se to ukázalo jako velmi přínosné) a zaměřila jsem se na opakování a procvičování učiva.

 

Zároveň jsem zadala test z českého jazyka (opakování učiva), s termínem přeposlání na můj email, známky pak zadám do EŽ. Test byl zaměřen na čtení s porozuměním a procvičení probraného učiva, tento způsob práce žáci dobře znají, mají na co navázat, příští týden bude test z M, potom z Vl, Př.

V ČJ vycházím z článků, které žáci znají z čítanky, z knížek, které čteme a se kterými jsme pracovali.

Ve Vl potom domácí studium podle učebnice, využít dostupný materiál, který mají děti doma, od mapy po encyklopedie, internet, doporučila jsem IUČ, které Nová škola nabídla rodičům a školám nyní zdarma ke stažení. Žáci si vypracují vlastní pracovní listy, tak jak to děláme ve škole, tj. klíčová slova + několik vlastních jednoduchých vět o tom, co mě zaujalo, na co jsem přišel, co bych doporučil spolužákům, co mi dělalo potíže a jak jsem je vyřešil, doporučení článku z čítanky atd. doplněno obrázky, mapkami, prostě všechno, co děti napadá v souvislosti s tématem. Tvořivosti se meze nekladou.

 

Když ukazuji na seminářích tyto vlastní knihy, které vznikají každému žákovi v průběhu roku, moc se účastnicím líbí. Je to prima i k opakování učiva, každá práce je očíslovaná s datem a vložena do euro desek a žáci si okamžitě zopakují pomocí klíčových slov to podstatné.

 

Zpětná vazba od rodičů - rodiče jsou spokojeni, je to srozumitelné, vítají práci podle učebnic, doma jsou i čtyři na jeden počítač/, posílají mi fotky, jak doma děti plní úkoly, jestli splní o jeden úkol víc nebo méně, to neřeším, chválím je za to, co zvládly.

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
 • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
 • Využití mezipředmětových vztahů.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
 • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více