Hlavní menu

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 7. ročníku

Karty a šablony pro činnostní učení matematice v 7. ročníku jsou souborem pomůcek sestaveným na základě mnohaleté praktické zkušenosti. Obsahují vybrané postupy vytvořené za účelem činnostního vyvozování a procvičování učiva matematiky v 7. ročníku ZŠ. Všechny karty a šablony jsou doplněny metodickým návodem. Formát A4.

Pomůcky zařazené do souboru umožňují efektivní procvičení učiva a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Vedou k rozvoji komunikace a logického myšlení. Lze je využívat průběžně po celý školní rok.

Dostupnost Skladem
Cena
185 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 168 Kč
ks

Další informace

Jednotlivé pomůcky si pro žáky snadno nakopírujete. Činnosti s pomůckami provádějte vždy krátce a často. Práce s nimi je pro žáky zábavou, která naučí.

Obsah:
1. DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL, PROCVIČOVÁNÍ ZLOMKŮ POMOCÍ TABULKY - využijeme k opakování dělitelnosti přirozených čísel a k dalším jednoduchým úkolům se zlomky.
2. ZLOMEK - ROVNOST, ROZŠIŘOVÁNÍ, KRÁCENÍ ZLOMKŮ - názorné vyvození zlomku na zlomkovnici
3. CELÁ ČÍSLA - procvičování početních výkonů s celými čísly
4. CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA, PŘÍKLADY PRO ČINNOSTI - procvičování početních výkonů s celými a racionálními čísly
5. TABULE S PROCENTY -určování procentové části, základu, počtu procent zpaměti
6. PROCENTA, ZLOMKY, DESETINNÁ ČÍSLA - cílem je, aby se žáci naučili vidět a přiřadit ke zlomku příslušné desetinné číslo.
7. SKLÁDAČKY, PROCENTA - počítání procentových příkladů zpaměti
8. DEMONSTRAČNÍ KARTY PRO PROCVIČOVÁNÍ ČÁSTÍ CELKU - ZLOMEK, PROCENTA
9. OBCHOD - SLOVNÍ ÚLOHY S PROCENTY - pro činnosti žáků a tvorbu slovních úloh je vhodná HRA NA OBCHOD.
10. PROCVIČOVÁNÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL POMOCÍ SMYČEK A MAGICKÝCH ČTVERCŮ
11. KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKU - ZÁPIS KONSTRUKCE
12. KARTOTÉKA KONSTRUKČNÍCH ÚLOH -procvičování konstrukčních úloh a práce při diferencované výuce
13. PŘEVODY JEDNOTEK - procvičování převodu jednotek zábavnou formou
14. OBSAH OBRAZCŮ VE ČTVERCOVÉ SÍTI - žáci určují obsah podle známých vzorců a přiřazují vzorce k daným obrazcům.
15. VÝPOČET OBSAH MNOHOÚHELNÍKU VE ČTVERCOVÉ SÍTI VYJÁDŘENÍ OBSAHU JAKO ČÁST CELKU ZLOMKEM NEBO PROCENTY
16. PŘEHLED ČTYŘÚHELNÍKŮ - pomůcka pro činnosti v 7. ročníku při shrnutí učiva o čtyřúhelnících nebo při opakování v 8. ročníku

Autor: Marie Randáčková a kol.

Vydavatel: Tvořivá škola s.r.o.

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 7. ročníku

Ke stažení

KaŠ M7 - ukázka pdf, 111,71 kB