Hlavní menu

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 6. ročníku

Karty a šablony pro činnostní učení matematice v 6. ročníku jsou souborem pomůcek sestaveným na základě mnohaleté praktické zkušenosti. Obsahují vybrané postupy vytvořené za účelem činnostního vyvozování a procvičování učiva matematiky v 6. ročníku ZŠ. Všechny karty a šablony jsou doplněny metodickým návodem. Formát A4.

Pomůcky zařazené do souboru umožňují efektivní procvičení učiva a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Vedou k rozvoji komunikace a logického myšlení. Lze je využívat průběžně po celý školní rok.

Dostupnost Skladem
Cena
185 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 168 Kč
ks

Další informace

Jednotlivé pomůcky si pro žáky snadno nakopírujete. Činnosti s pomůckami provádějte vždy krátce a často. Práce s nimi je pro žáky zábavou, která naučí.


Obsah:
1. STAVEBNÍ POČÍTÁNÍ - procvičování součtu a rozdílu přirozených čísel a desetinných čísel, procvičení pamětního počítání u malých čísel nebo sčítání a odčítání víceciferných čísel vedle sebe
2. NULY A ČÍSLICE - opakování řádů přirozeného i desetinného čísla, vyvozování desetinných čísel, sčítání a odčítání přirozených a desetinných čísel, násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1 000
3. ČÍSELNÉ OSY BEZ ČÍSEL – využívá se ke znázornění desetinných čísel a k činnostem s nimi
4. ČÍSELNÉ OSY S PŘEDEPSANÝMI DESETINNÝMI ČÍSLY
5. SMYČKY S DESETINNÝMI ČÍSLY - procvičování početních operací s desetinnými čísly
6. MAGICKÉ ČTVERCE - procvičování sčítání, odčítání a dočítání, lze použít pro čísla přirozená, desetinná, racionální atd.
7. KARTOTÉKA PŘÍKLADŮ PRO PROCVIČOVÁNÍ DĚLENÍ A NÁSOBENÍ ČÍSEL S NULAMI
8. ČTVERCOVÁ SÍŤ VE FORMÁTU A4 - čtvercová síť s rozměrem čtverce 1 cm je nedílnou součástí činnostního učení ve všech ročnících ZŠ. V 6. ročníku slouží k vyznačování jednoduchých obrazců - čtverců, obdélníků a obrazců z nich složených.
9. ČTVERCOVÁ SÍŤ S VYZNAČENÝM DECIMETREM ČTVEREČNÍM
10. ČTVERCOVÁ SÍŤ S MALOU NÁSOBILKOU
11. STOVKOVÁ TABULKA PRO HRY S ČÍSLY - ZNAKY DĚLITELNOSTI
12. MĚŘENÍ ÚHLŮ, VLASTNOSTI ÚHLŮ TROJÚHELNÍKŮ, DVOJICE ÚHLŮ
13. PŘEHLED TROJÚHELNÍKŮ
14. TABULKA PRO PŘEVOD JEDNOTEK DÉLKY - lze vhodně využít pro pochopení vztahů mezi jednotkami délky a také při procvičování představ o desetinných číslech.

Autor: Marie Randáčková a kol.

Vydavatel: Tvořivá škola s.r.o.

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 6. ročníku

Ke stažení

KaŠ M6 - ukázka pdf, 90,84 kB