Matematika činnostně

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřenou metodu.

Činnostní učení v pojetí TŠ umožňuje žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Jedná se o soubor vybraných navazujících postupů výuky M na 1. a 2. stupni ZŠ, které jsou efektivní a ověřené mnohlaetou praxí. Metoda je vhodná pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Postupy činnostního učení Vám rádi předáme na našich akreditovaných akcích DVPP. Účastníci všech akcí obdrží v rámci kurzovného zdrama hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení pro příslušný ročník. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Sdílet na Facebooku

Činnostní učení matematice je založeno na manuálních činnostech žáků s didaktickými pomůckami. Každý žák má v rukou vlastní pomůcku. Zprvu pod vedením učitele, později žáci sami s pomocí pomůcek modelují konkrétní matematické situace. Na základě činností s pomůckami objevují nové poznatky, osvojují si potřebné dovednosti, objevují principy, jevy a souvislosti mezi nimi. Činnostní postupy se analogicky rozvíjejí. Vše na sebe logicky navazuje. Postupujema od jednoduchého ke složitějšímu. Žák je veden k přemýšlení o tom, co dělá a ke kladení otázek. Činnosti provádí každý žák individuálně svým vlastním způsobem a tempem. Má možnost projevovat vlastní iniciativu. Vymýšlí nové, podobné úlohy, hovoří o nich, čímž se rozvíjí jeho tvořivost.

Aby učení mělo pro žáky osobní smysl, znázorňují činnosti nejčastěji příběhy ze života dětí a jejich rodin. Žáci tak mohou učení vnímat jako činnost důležitou pro život. Kde je to možné, využíváme mezipředmětové vztahy. V průběhu činností učíme žáka samokontrole, sebehodnocení a také přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí. Někdy pracuje samostatně, jindy se učí týmové spolupráci. Poznává okolní svět a jeho prostřednictvím poznává sebe.

 

Akreditované akce DVPP se zaměřením na matematiku

 
Kurzy činnostního učení matematice
hodinová dotace: 8 výukových hodin
 
Matematika činnostně v 1. ročníku
Matematika činnostně ve 2. ročníku
Matematika činnostně ve 3. ročníku
Matematika činnostně ve 4. ročníku
Matematika činnostně v 5. ročníku
Matematika činnostně v 6. ročníku
Matematika činnostně v 7. ročníku
Matematika činnostně v 8. ročníku
Matematika činnostně v 9. ročníku
 
 
Monotematické semináře činnostního učení matematiky na 1. a 2. stupni
hodinová dotace: 4 výukové hodiny
 
 
Letní školy činnostního učení matetamtiky na 1. a 2. stupni ZŠ
hodinová dotace: 24 výukových hodin
 

Tvořivá škola dále nabízí instruktážní filmy Činnostní učení matematice v 1. - 8. ročníku. Filmy jsou praktickými zásobníky vybraných efektivních posupů do jednotlivých ročníků. Podívat se na ně můžete v našem eshopu

Sety vybraných efektivních postupů určených pro činnostní objevování i procvičování učiva – Karty a šablony pro činnostní učení v 1. – 9. ročníku ZŠ. Pomůcky nalezenete v našem eshopu.

12. 12. 2023, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Nástup dítěte do školského zařízení je pro něj velkou a často dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. Vše je pro něj nové, i když zpravidla školu již navštívilo a ví, že jde do bezpečného prostředí. Je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. A samozřejmě akceptovat, že hlavní podíl odpovědnosti za dítě mají vždy rodiče.

Seznamte se s významem zralosti osobnosti žáků nejen pro efektivitu učení, ale především pro jejich další harmonický vývoj. Podíváme se spolu na význam rozvoje motivace a přípravu dítěte na celoživotní vzdělávání a společnou práci s důrazem na rizika, ke kterým vede jednostranné zahlcování žáků.

 

ČJ

9. 1. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

  • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
  • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
  • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
  • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 

Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ (webinář)

Zdravě se hýbat a být v pohodě - dětská jóga

1 210 Kč
TV

9. 1. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zdravý pohyb ve výuce TV„Cvičení s využitím prvků terapeutické jógy, dětské jógy.

Hledáte novou inspiraci do svých hodin Tv nebo tematicky zaměřenou náplň tělovýchovných chvilek? Pak je tento webinář určen právě pro Vás!.

Na webináři:

  • zažijete aktivní cvičení terapeutické jógy
  • se naučíte cvičit sestavu vhodnou pro začátečníky i pokročilejší cvičence
  • dostanete návod na nácvik jednotlivých pozic vedoucích ke správnému držení těla a jejich uplatnění v hodinách TV, či v tělovýchovných chvilkách.
  • na závěr se můžete těšit na ukázkovou hodinu tematicky zaměřenou na Pozdrav slunci a pozdrav měsíci s využitím nacvičených pozic a příběhu pro děti

Během webináře doporučujeme mít na sobě cvičební úbor nebo pohodlné oblečení, připravte si podložku a deku.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku ZŠ.

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více